ΕΠΟ 32

Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

ΕΠΟ32- Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ 32 - Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της εκπαίδευσης, έναν από τους θεσμούς η συνεισφορά του ήταν καθοριστική στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και στη συνολική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε.: ιστορία και εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ευρώπη μεταξύ 6ου-20ού αι.). Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας την ενότητα, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν γνώσεις για την:

 

 • Εκπαίδευση στην Ευρώπη του Μεσαίωνα

 • Αναβίωση των κλασικών γραμμάτων και τη σημασία τους

 • Παιδεία την εποχή του κινήματος του Ρεαλισμού και του ορθολογισμού

 • Γαλλική επανάσταση και την επίδρασή της στα εκπαιδευτικά δρώμενα

 • Σημασία και εμφάνιση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης

 • Μετατροπή της παιδείας σε μαζική και παρεχόμενη από το κράτος

 


 

Εργασίες ΕΠΟ 32 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 32

 • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΠΟ 32.

 • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

" Είμαστε εδώ στα δύσκολα & στο δρόμο της επιτυχίας, για να κάνουμε μαζί… το Βουνό Πεδιάδα!!! "

Ξεκίνησαν τα Επαναληπτικά Μαθήματα. Προετοίμασε την επιτυχία, 210 3822 157

Καθοδήγηση Μελέτης
Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (6ος-20ός αιώνας)
Κεφάλαιο 1: Τα θεμέλια της εκπαίδευσης στην Ευρώπη (500-1400 μ.Χ.)
Κεφάλαιο 2: Η αναβίωση των κλασικών γραμμάτων
Κεφάλαιο 3: Η παιδεία του Ρεαλισμού και η παιδεία του Ορθού Λόγου (1600-1800 μ.Χ.)
Κεφάλαιο 4: Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης και η αρχή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων
Κεφάλαιο 5: Μαζική παιδεία και ιστότητα ευκαιριών. Η παιδεία στον 20ό αιώνα
Ιστορία και Εκπαίδευση στην Ευρώπη από τον 6ο έως τον 20ό αιώνα
1. Τα θεμέλια της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (500-1400 μ.Χ)
Λέξεις& Φράσεις-Κλειδιά
Ενότητα 1.1 Από τη μοναστηριακή εκπαίδευση στην πρώτη κρατική εκπαιδευτική πολιτική
Ενότητα 1.2. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Ενότητα 1.3 Πόλεις Σχολεία και Πανεπιστήμια
Σημειώσεις του κεφαλαίου
6. Η εκπαίδευση στον Μεσαίωνα: πολιτισμική αφομοίωση και ακαδημαϊκή τάξη
7. Η μεγάλη αναγέννηση και η αναθεώρηση της εκπαίδευσης
8. Η εξέλιξη στην εκπαίδευση της Ευρώπης των νεώτερων χρόνων

Ξεκίνησαν τα Επαναληπτικά Μαθήματα. Προετοίμασε την επιτυχία, 210 3822 157

Λυμένες Εργασίες 2018-2019 ΕΠΟ32
Λυμένες Εργασίες 2016-2017 ΕΠΟ32
Λυμένες Εργασίες 2015-2016 ΕΠΟ 32
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΕΠΟ 32
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΕΠΟ 32
Λυμένες Εργασίες 2006-2007 ΕΠΟ 32
Λυμένες Εργασίες 2005-2006 ΕΠΟ32
3η Εργασία 2005-2006 ΕΠΟ32 - Υποδειγματική Λύση

Ξεκίνησαν τα Επαναληπτικά Μαθήματα. Προετοίμασε την επιτυχία, 210 3822 157

Λυμένα θέματα ΕΠΟ32 2014-2015
Θέματα εξετάσεων 2014-2015
Θέματα τελικής εξεταστικής
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 32 2008-2009
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2008-2009 ΕΠΟ 32
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2010-2011
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 20 2010-2011

Ξεκίνησαν τα Επαναληπτικά Μαθήματα. Προετοίμασε την επιτυχία, 210 3822 157

Εκπαιδευτικό Υλικό
Σπουδαίοι εκπαιδευτές και διανοούμενοι του Μεσαίωνα
Οι μεγάλοι εκπαιδευτές του 20ού αιώνα
Η Εκπαίδευση στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Χαιρέτη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Ιστορία
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1997: πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία.

2014: συμμετοχή στην εκπαιδευτική διημερίδα «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη»

2017 Δεκέμβριος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας: σεμινάριο "Εισαγωγή στην προφορική ιστορία»

ΕΚΠΑ: Σεμινάριο e-learning, Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου

Διδακτική Εμπειρία
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την υποστήριξη (οn-line και διά ζώσης) των φοιτητών του ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες του Ελληνικού (ΕΛΠ) και Ευρωπαϊκού πολιτισμού (ΕΠΟ).
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την on-line παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση εκπαιδευτικού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Συγγραφικό Υλικό
2012: συγγραφή και επιμέλεια σχολικών on-line βοηθημάτων: Γλώσσα Α, Β, Γ Γυμνασίου, Θρησκευτικά Α, Β, Γ Γυμνασίου.
Ειδίκευση στο παιδικό βιβλίο εκπαιδευτικό και λογοτεχνικό, που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου Λυκείου
Συγγραφή Εκπαιδευτικών Ασκήσεων στη σειρά «Φύλλα Εργασίας για όλο το χρόνο» για παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Μετάφραση, επιμέλεια και προσαρμογή ξενόγλωσσων βιβλίων με βάση τα ηλικιακά, εθνικά και κοινωνικά πρότυπα της χώρας μας

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός