ΕΠΟ 30

Βυζαντινός & Δυτικός Κόσμος

ΕΠΟ 30 - Βυζαντινός & Δυτικός Κόσμος  

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΕΠΟ 30 – Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος Ιστορία στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσης και τις αλληλεπιδράσεις δύο παράλληλων κόσμων: του Βυζαντίου και της Ευρωπαϊκής Δύσης Παράλληλα, τη διαφορετική πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Δύση μετά τη κατάρρευση της Κωνσταντινούπολης μέσα από τον Αναγέννηση και το Ουμανιστικό κίνημα αλλά και το κίνημα Μεταρρύθμιση που δίχασε τον καθολικό χριστιανισμό.

 

Βυζάντιο και Δύση: Συγκλίσεις – Αποκλίσεις

Στο πρώτο γνωστικό αντικείμενο της ενότητας ΕΠΟ 30 οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με την ιστορία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής Ανατολής και της λατινικής Δύσης. Αναζητούν τα πολιτισμικά στοιχεία που συγκλίνουν και αποκλίνουν μεταξύ τους τα οποία τελικά επέδρασαν καθοριστικά στην πορεία των δύο κόσμων.

Αναγέννηση και Ουμανισμός

Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες καλούνται να εμβαθύνουν στη περίοδο της Αναγέννησης και του Ουμανιστικού κινήματος να ανακαλέσουν γνώσεις που έχουν ήδη κατακτήσει από προηγούμενες ενότητες. Επίσης, καλούνται να εξετάσουν τη συμβολή του βυζαντινού πολιτισμού στην ανάπτυξη του Ουμανιστικού κινήματος και τη καλλιτεχνική αφύπνιση που συντελέστηκε στην Αναγέννηση.

Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση

Το τρίτο γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται στη ΕΠΟ 30, είναι ο διχασμός του καθολικού χριστιανισμού με τη Μεταρρύθμιση και την Αντιμεταρρύθμιση και τι επιπτώσεις είχαν στην εξέλιξη και στο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-19, οι ετήσιοι συνδρομητές στην εκπαιδευτική οικογένεια ΑΡΝΟΣ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ευεργετικές δυνατότητες της online υποστήριξης μέσα από ένα ευρύ πεδίο καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με αντικειμενικό σκοπό τη σε βάθος κατανόηση των συγκλίσεων και των αποκλίσεων του Βυζαντινού πολιτισμού με τη δυτική Ευρώπη, με τρόπο ευχάριστο που καθιστά τη μάθηση και την έρευνα ένα απολαυστικό ταξίδι στο παρελθόν της μεγάλης πατρίδας… της Ευρώπης!

 


 

Εργασίες ΕΠΟ 30 - Ατομική Υποστήριξη

 

Η αξιολόγηση στην ΕΠΟ 30, συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη 4 εργασιών, των οποίων ο προβιβάσιμος μέσος όρος βαθμολογίας καταλαμβάνει το 30% στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της ενότητας, ενώ το 70% οι τελικές ή επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Σε κάθε εργασία ξεχωριστά, οι φοιτητές/τριες καλούνται να προσεγγίσουν τον Βυζαντινό και Δυτικό κόσμο, να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις «πολιτισμικές γέφυρες» ή να εντοπίσουν τα χάσματα που τους χωρίζουν και να σταθούν κριτικά απέναντί τους.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 30

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

ΕΠΟ 30: Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΕΠΟ 30
Ι. Βυζαντινός & Δυτικός κόσμος
5. Η Βυζαντινή φιλοσοφία
Πρόσθετο Υλικό
ΙΙ. Αναγέννηση και Ουμανισμός
ΙΙΙ. Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση
Πρόσθετο Υλικό
1. Βυζάντιο: Αυτοκρατορικός θεσμός και φιλοσοφία στο Βυζάντιο - 1η Εργασία
Μάθημα 1ο: Ιστορικό πλαίσιο βυζαντινής ιστορίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Η ρωμαϊκή συνείδηση των βυζαντινών
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Σχέση αυτοκράτορα - εκκλησίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Σχέση αυτοκράτορα - αριστοκρατίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Φώτιος: Ο εγκυκλοπαιδιστής - αριστοτελιστής φιλόσοφος
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η πλατωνική φιλοσοφία κατά τον 11ο αιώνα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: Ο ελληνοκεντρισμός του Βυζαντίου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Γεώργιος Σχολάριος: Η αναβίωση του αριστοτελισμού
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
2. Βυζάντιο: Εκκλησιαστικό σχίσμα, κοινωνία, οικονομία - 2η Εργασία
Μάθημα 1ο: Το εκκλησιαστικό σχίσμα και οι συνέπειες του σε Ανατολή και Δύση
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Το χρονικό του σχίσματος
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Η βυζαντινή κοινωνία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Η βυζαντινή οικονομία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Η εξαφάνιση του θεσμού της πόλης
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Η αναβίωση των πόλεων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο κατά τους πρώιμους αιώνες
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο μετά τον 9ο αιώνα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
3. Βυζάντιο και Δύση: Αναγέννηση και Ουνανισμός - 3η Εργασία
Μάθημα 1ο: Το περιεχόμενο του όρου Αναγέννηση: Θεωρητική - χρονολογική προσέγγιση
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Σχέση Μεσαίωνα - Αναγέννησης. Πρώιμες αναγεννήσεις
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Το μεσαιωνικό κοινωνικό σύστημα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Η αναβίωση του αστισμού και οι πρώτες "δημοκρατίες". Οι νέοι ηγεμόνες
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Ο άνθρωπος - δημιουργός και ως καθολικό όν
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Ουμανισμός: Η νοσταλγία της Αρχαιότητας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Ο Πετράρχης και ο πολιτικός ουμανισμός της Φλωρεντίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Ο Ουμανισμός ως εκπαιδευτικό σύστημα. Η πλατωνική στροφή
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 9ο: Πετράρχης: η νεωτερική συνείδηση στη ποίηση του
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 10ο: Η προσφορά των Βυζαντινών. Ο καρδινάλιος Βησσαρίων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
4. Βυζάντιο και Δύση: Η δυτική πολιτική σκέψη και οι σχέσεις με το Βυζάντιο - 4η Εργάσια
Μάθημα 1ο: Θωμάς Μώρος: Η φιλοσοφία ως κοινωνική κριτική
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Η αναγεννησιακή προσπάθεια του Εράσμου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Ο Έρασμος και ρήξη με τον Λούθηρο
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Η Βενετία ως συνέταιρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Η Σταυροφορία του 1204
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Το Βυζάντιο και οι ναυτικές πόλεις της Ιταλίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: κληροδοτήματα και χρέη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Ο ριζοσπαστισμός στην προτεσταντική σκέψη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 9ο: Η καθολική Μεταρρύθμίση του 16ου αιώνα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Λυμένες Εργασίες 2015-2016 ΕΠΟ 30
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΕΠΟ 30
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΕΠΟ 30
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΕΠΟ 30
4η Εργασία 2012-13 ΕΠΟ 30 - Σενάριο Α'
Λυμένες Εργασίες 2007-2008 ΕΠΟ 30
Λυμένες Εργασίες 2006-2007 ΕΠΟ 30
Λυμένες Εργασίες 2005-2006 ΕΠΟ 30
2η Εργασία 2005-06 ΕΠΟ 30 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2005-06 ΕΠΟ 30 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες 2004-2005 ΕΠΟ 30
1η Εργασία 2004-05 ΕΠΟ 30 - Υποδειγματική Λύση
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΠΟ 30
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ -ΕΠΟ 30
Απαντάμε στις απορίες σου!
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2008-2009
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2008-2009 ΕΠΟ 30
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2007-2008
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2007-2008 ΕΠΟ 30
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2006-2007
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2006-2007 ΕΠΟ 30
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2005-2006
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2005-2006 ΕΠΟ 30
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2004-2005
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2001-2002
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2001-2002 ΕΠΟ 30
Λυμένα Θέματα ΕΠΟ 30 2000-2001
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2000-2001 ΕΠΟ 30
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Λαμπράκης

ΕΚΠΑ
Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η Ιστορία και η Ιστορία της Τέχνης αποτελούν ένα ταξίδι στο «Ιστορικό DNA» της ανθρωπότητας. Η σπουδή, μέσω της online διδασκαλίας, γίνεται μια βιωματική, ευχάριστη εμπειρία τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον διδάσκοντα. Εστιάζουμε στη γνώση, μεθοδικά εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία στρέφοντας το βλέμμα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή ξεχωριστά!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014-2016: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική. ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ

Διδακτική Εμπειρία
2016 - Σήμερα: Συνεργάτης Καθηγητής στο Κέντρο Online Education ΑΡΝΟΣ με αντικείμενο την Ιστορία και την Ιστορία των τεχνών.
2010-2014: Καθηγητής σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Ιστορία.
Συγγραφικό Υλικό
1. Ch. Diamanti, Y. Kourayos , An Lamprakis (2018),“Late Roman Pottery from the excavations of the Archaic Sanctuary Complex of Apollo in the Despotico Island, Cyclades – Preliminary reports” in
Marketing Roman Pottery: Economic, Relationship Between Local and Imported Products. 31st RCRF Congress, Cluj-Napoca 23rd-30th September 2018.
2. Χ. Διαμαντή, Α. Λαμπράκης, J. Hildich,(2017), «Οι Παριανοί Πρωτοβυζαντινοί Αμφορείς. Μορφολογικά και κεραμολογικά χαρακτηριστικά», στο Περί των Κυκλάδων νήσων. Το αρχαιολογικό έργο στις Κυκλάδες, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2017.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός