ΕΠΟ 21

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

ΕΠΟ 21 – Ιστορία της ευρωπαικής λογοτεχνίας

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική ενότητα ΕΠΟ 21 – Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι από τις βασικές του προγράμματος του ΕΑΠ στον τομέα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. 

Μέσα από τη μελέτη της εξοικειωνόμαστε με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και στην άσκηση κριτικής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων. 

 


 

Εργασίες ΕΠΟ 21 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που αποτελεί και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%.

Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τέσσερις. Κάθε εργασία καταπιάνεται με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το πρώτο μέρος της είναι γραμματολογικής φύσης, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με κριτική προσέγγιση και συγκριτική μελέτη συνήθως μεταξύ δύο εξεταζόμενων λογοτεχνικών ειδών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που καλύπτει η ύλη βάσει του χρονοδιαγράμματος μελέτης. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 21

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Με απλό, κατανοητό και στοχευμένο τρόπο προσδιορίζονται ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε να εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΠΟ 21.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS.

Αν μπορείς να ονειρευτείς...μπορείς να κάνεις και πράξη το όνειρο σου

-

Έλα στην ΕΠΟ21 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
I. Ιστορία Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (6ος - αρχές 18ου αι.)
3. Αναγεννήσεις και Ουμανισμός (14ος - μέσα 16ου αιώνα)
4. Μπαρόκ και κλασικισμός (μέσα 16ου - αρχές 18ου αιώνα)
II.Ιστορία Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (αρχές 18ου - 20ος αι.)
1. 18ος αιώνας, ο αιώνας των φώτων
2. Το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα: Ρομαντισμός
1. Μεσαίωνας – 1η εργασία
Μάθημα 1ο: Η λογοτεχνία και η μελέτη της
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Προς την Ευρώπη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
2. Αναγέννηση – Ουμανισμός – Μπαρόκ – Κλασικισμός - 2η εργασία
Μάθημα 1ο: Αναγεννήσεις και Ουμανισμός (14ος – μέσα 16ου αι.)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Μπαρόκ και Κλασικισμός (μέσα 16ου – αρχές 18ου αι.)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
3. Διαφωτισμός – Ρομαντισμός – 3η εργασία
Μάθημα 1ο: 18ος αιώνας, ο αιώνας των Φώτων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Το πρώτο μισό του 19ου αι. – Ρομαντισμός
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
4. Ρεαλισμός – Αισθητισμός – Μοντερνισμός – 4η εργασία
Μάθημα 1ο: Ρεαλισμός – Νατουραλισμός
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Μοντερνισμός
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Λυμένες Εργασίες 2018-2019 ΕΠΟ 21
4η Εργασία 2018-2019 ΕΠ0 21- Υποδειγματική Λύση Β΄
3η Εργασία 2018-2019 ΕΠΟ21- Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες 2017-2018 ΕΠΟ 21
Λυμένες Εργασίες 2016-2017 ΕΠΟ 21
Λυμένες Εργασίες 2015-2016 ΕΠΟ 21
4η Εργασία 2015-2016 ΕΠO 21 - Υποδειγματική Λύση Α'
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΕΠΟ 21
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΕΠΟ 21
1η Εργασία 2013-14 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση Γ'
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΕΠΟ 21
2η Εργασία 2012-13 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση Α΄
Λυμένες Εργασίες 2006-2007 ΕΠΟ 21
Λυμένες Εργασίες 2005-2006 ΕΠΟ 21
1η Εργασία 2005-06 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες 2004-2005 ΕΠΟ 21
Λυμένες Εργασίες 2003-2004 ΕΠΟ 21
1η Εργασία 2003-04 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2003-04 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2003-04 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες 2002-2003 ΕΠΟ 21
3η Εργασία 2002-03 ΕΠΟ 21 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες 2016-17
1η Γραπτή Εργασία ΕΠΟ 21: Ενδεικτική Επίλυση 2016-17
2019 - Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
SOS Σημειώσεις με θέματα
Προετεινόμενα θέματα ΕΑΠ- ΕΠΟ21
Προτεινόμενα θέματα ΕΠΟ21 2018-19
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ -ΕΠΟ21
Απαντάμε στις απορίες σου!
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων 2012-2013 ΕΠΟ 21
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2009-2010 ΕΠΟ 21
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2007-2008 ΕΠΟ 21
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2006-2007 ΕΠΟ 21
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 21 2006-2007
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2005-2006 ΕΠΟ 21
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 21 2005-2006
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2002-2003 ΕΠΟ 21
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2001-2002 ΕΠΟ 21
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 21 2001-2002
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 2000-2001 ΕΠΟ 21
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 21 2000-2001
Λυμένα Θέματα εξετάσεων 1999-2000 ΕΠΟ 21
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 21 1999-2000
Φωτογραφία Καθηγητή

Έφη Εγγλεζάκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πτυχίο Φιλολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Γλώσσα και Λογοτεχνία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Λογοτεχνία, Θέατρο, Κινηματογράφος
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΔΓΡ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Είχα την τύχη να ξεκινήσω την καριέρα μου ως Φιλόλογος την εποχή που έκανε τα πρώτα της βήματα και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φιλενάδες λοιπόν αυτή κι εγώ, έχουμε ζήσει τις δυσκολίες της αρχής για να εκτιμήσουμε την επανάσταση του σήμερα.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: Πτυχίο Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2008: Πτυχίο υποκριτικής από την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης, «Θεατρικά Δρώμενα Ίασμος, Βασίλης Διαμαντόπουλος».

2018: Μεταπτυχιακό στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία του προγράμματος Θεατρικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διδακτική Εμπειρία
2005 - 2008: Βιντεομαθήματα και τεστ μέσω Internet για τα μαθήματα: Οδύσσεια – Ιλιάδα, Ηρόδοτος, Τόπος και Άνθρωποι, Ελένη, Όρνιθες, Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου, Λατινικά Γ΄ Λυκείου στην Τ-Learn E.Π.Ε
2010 - 2012: Διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στην υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης www.school-town.net.gr.
2010 - σήμερα: διδασκαλία αρχαίου θεάτρου, νεοελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, λογοτεχνίας σε φοιτητές του Ε.Α.Π. και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε μαθητές Γυμνασίου, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – διδασκαλία μέσω διαδικτύου, ηχογραφήσεις
Συγγραφικό Υλικό
1. «Το ελληνικό θέατρο στην εποχή της οικονομικής κρίσης», ΑΠΚΥ, Λευκωσία 2018.
2. “Το Βυζαντινό επίγραμμα κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο”, “Recaulles des inscriptions Greques”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2004.
3. “Δραματικό Ειδύλλιο”, “Το γυναικείο πρότυπο στο Δραματικό Ειδύλλιο”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2004.
4. “Οι λογοτεχνικές σελίδες των Νεοελληνικών περιοδικών ποικίλης ύλης του 19ου αι.”, “Αποδελτίωση του περιοδικού Κλειώ”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2003.
5. “Αναγνωστικές και συγγραφικές εμπειρίες μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα”, “ Ναπολέων Λαπαθιώτης, Η Ζωή μου”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2003.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός