ΕΠΟ 20

Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

ΕΠΟ 20 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΕΠΟ 20 – Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, αποτελεί το σημείο καμπής κατά το οποίο οι φοιτητές/τριες του τμήματος θα μπορέσουν να μετουσιώσουν πρακτικά την ιστορική γνώση που έχουν κατακτήσει ήδη από τα προηγούμενα έτη. Να συνδέσουν τα βήματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, μέσα από την Ιστορία των Τεχνών.

Αρχιτεκτονική

Η ιστορία της αρχιτεκτονικής ξεκινάει από τη στιγμή όπου άνθρωπος θα αποφασίσει να δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις και η συμβίωση θα διέπεται από κανόνες και ιεραρχία. Το αποτύπωμα που αφήνει κάθε οργανωμένη κοινωνία, γίνεται αντιληπτό, μέσα από τα οικοδομήματα, αφού σε αυτά διακρίνονται τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής: ανοικτές η κλειστές κοινωνίες, μορφές οικονομικής ζωής, προβολή της εκάστοτε εξουσίας αποτυπώνονται πάνω στα κτήρια, τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς κάθε λαού που τα έκτισε.

Ζωγραφική – Γλυπτική

Η ζωγραφική και η γλυπτική, της Ευρώπης, αποτέλεσαν για αιώνες μέσο επικοινωνίας, έκφρασης αλλά και προβολής. Κάθε εποχή, απηχεί συγκεκριμένα καλλιτεχνικά ρεύματα τα οποία εκφράζουν αυτό που έχει κληρονομηθεί αλλά και το νέο που μόλις γεννιέται, σε μια αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα.

Μουσική

Η Ευρωπαϊκή Μουσική ακολούθησε μια παράλληλη, σχεδόν ταυτόσημη, πορεία με τα στάδια εξέλιξης των άλλων τεχνών. Η ανάπτυξη των μουσικών ειδών, αλλά και η θεωρία που τα συνοδεύει αναδύονται μέσα από τις ανάγκες των κοινωνιών και των θεσμών τους να αναζητήσουν τρόπους έκφρασης με σκοπό την ενότητα πληθυσμών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως η κοινή παράδοση, η γλώσσα και η θρησκεία.

 


 

Εργασίες ΕΠΟ 20 - Ατομική Υποστήριξη

 

Η αξιολόγηση στην ΕΠΟ 20, συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη 4 εργασιών, των οποίων ο προβιβάσιμος μέσος όρος βαθμολογίας καταλαμβάνει το 30% στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της ενότητας, ενώ το 70% οι τελικές ή επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Σε κάθε εργασία ξεχωριστά, οι φοιτήτες/τριες καλούνται να προσεγγίσουν και να περιγράψουν καλλιτεχνικά και ιστορικά μια συγκεκριμένη περίοδο μέσα από έργα Αρχιτεκτονικής, Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Μουσικής. Επομένως, η κατανόηση κάθε καλλιτεχνικού ρεύματος και των ιστορικών συγκυριών διαφορετικών εποχών καθώς και η συνάντηση με τους καλλιτέχνες, αποτελεί το μίτο για τη σύνταξη των εργασιών αλλά και τη μεθοδική προετοιμασία προς τις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 20

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

I: Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη (6ος-18ος)
1. Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη: Μεσαίωνας
2. Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη: (1400 - 1525)
4. Ο 17ος αιώνας, η τέχνη του Μπαρόκ
ΙΙ: Εικαστ. τέχνες στην Ευρώπη (18ος - 20ος αι. μ.Χ)
1. Οι τέχνες τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη
2. Οι τέχνες στην Ευρώπη την 1η 50ετία του 20ου αιώνα
ΙV: Η Μουσική στην Ευρώπη
2. 16ος αιώνας και Ώριμη Αναγέννηση
1. Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση: (5ος-15ος αι.) - 1η Εργασία
Μάθημα 1ο: Η τέχνη του Μεσαίωνα: 5ος -11ος αι.
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Ρομανικός και Γοτθικός Ρυθμός: 11ος – 13/14ος αι.
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Διεθνής Γοτθικός Ρυθμός – Προαναγέννηση
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Πρώιμη Αναγέννηση, πρώτο μισό 15ου αι (Ιταλία)
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Αναγέννηση 1450-1525 (Ιταλία)
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Η Αναγέννηση στην Ευρώπη
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Μανιερισμός: τα αδιέξοδα της Τέχνης
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Μουσική: από το Γρηγοριανό Μέλος στην Πολυφωνία
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
2. Μπαρόκ: Η τέχνη του 17ου αι. - 2η Εργασία
Μάθημα 1ο: Οι καταβολές του Μπαρόκ
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Το Μπαρόκ στη Καθολική και Απολυταρχική Ευρώπη
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Το Μπαρόκ στη Προτεσταντική Ευρώπη (Ολλανδία)
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Ροκοκό, ο θρίαμβος της απολυταρχίας
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Μουσική Μπαρόκ
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
3. Η ευρωπαϊκή τέχνη στο τέλος του 18ου μέχρι τον 19οαι. - 3η Εργασία
Μάθημα 1ο: Η ευρωπαϊκή τέχνη στο τέλος του 18ου αι
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Ακαδημαϊσμός – Νεοκλασικισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Ρομαντισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Ο κλασικισμός στη Μουσική
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Ρεαλισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Ιμπρεσιονισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Η δύση του 19ου αι και αυγή του 20ου αι.
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Art Nouveau
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 9ο: Το Ρομαντικό κίνημα στη Μουσική του 19ου αι
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
4. Μοντέρνα τέχνη: Ο 20ος αι. - 4η Εργασία
Μάθημα 1ο: Εξπρεσιονισμός -Φωβισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Κυβισμός – Μετακυβισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Αφηρημένη Τέχνη –Ρωσική Πρωτοπορία
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: De Stijl - Dada
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Φουτουρισμός –Μεταφυσική Ζωγραφική
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
ημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Σουρεαλισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Η Αρχιτεκτονική του 20ου αι
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Η Μουσική στις αρχές του 20ου αι
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 9ο: Μεταζωγραφική-Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 10ο: Νέο – Dada / pop art
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 11ο: Environment –Art Povera
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 12ο: Νεορεαλισμός -Νεοεξπρεσιονισμός
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 13ο: Μουσική: Εθνικές σχολές - Λαϊκή Μουσική - Σύγχρονη Μουσική
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Λυμένες Εργασίες 2018-2019 ΕΠΟ20
Λυμένες Εργασίες 2017-2018 ΕΠΟ 20
Λυμένες Εργασίες 2015-2016 ΕΠΟ 20
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΕΠΟ 20
1η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α΄
2η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α΄
3η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α΄
3η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση B΄
4η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α΄
4η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση B΄
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΕΠΟ 20
2η Εργασία 2013-14 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α'
3η Εργασία 2013-14 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α'
4η Εργασία 2013-14 ΕΠΟ 20 - Υποδειγματική Λύση Α΄
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΕΠΟ 20
Λυμένες Εργασίες 2006-2007 ΕΠΟ 20
Λυμένες Εργασίες 2005-2006 ΕΠΟ 20
Λυμένες Εργασίες 2004-2005 ΕΠΟ 20
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Προτεινόμενα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ20 2018-19
Σημειώσεις ΕΑΠ- ΕΠΟ 20
Απαντάμε στις απορίες σου!
Επανάληψη Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2010-2011
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 20 2010-2011
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2008-2009
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 20 2008-2009
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2007-2008
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 20 2007-2008
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2006-2007
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2005-2006
Εκφωνήσεις Θεμάτων ΕΠΟ 20 2005-2006
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2003-2004
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 20 2002-2003
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Λαμπράκης

ΕΚΠΑ
Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η Ιστορία και η Ιστορία της Τέχνης αποτελούν ένα ταξίδι στο «Ιστορικό DNA» της ανθρωπότητας. Η σπουδή, μέσω της online διδασκαλίας, γίνεται μια βιωματική, ευχάριστη εμπειρία τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον διδάσκοντα. Εστιάζουμε στη γνώση, μεθοδικά εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία στρέφοντας το βλέμμα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή ξεχωριστά!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014-2016: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική. ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ

Διδακτική Εμπειρία
2016 - Σήμερα: Συνεργάτης Καθηγητής στο Κέντρο Online Education ΑΡΝΟΣ με αντικείμενο την Ιστορία και την Ιστορία των τεχνών.
2010-2014: Καθηγητής σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Ιστορία.
Συγγραφικό Υλικό
1. Ch. Diamanti, Y. Kourayos , An Lamprakis (2018),“Late Roman Pottery from the excavations of the Archaic Sanctuary Complex of Apollo in the Despotico Island, Cyclades – Preliminary reports” in
Marketing Roman Pottery: Economic, Relationship Between Local and Imported Products. 31st RCRF Congress, Cluj-Napoca 23rd-30th September 2018.
2. Χ. Διαμαντή, Α. Λαμπράκης, J. Hildich,(2017), «Οι Παριανοί Πρωτοβυζαντινοί Αμφορείς. Μορφολογικά και κεραμολογικά χαρακτηριστικά», στο Περί των Κυκλάδων νήσων. Το αρχαιολογικό έργο στις Κυκλάδες, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2017.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός