ΕΠΟ 12

Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης

ΕΠΟ 12 - Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης

Στο Νο 1 Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

 

Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΕΠΟ 12 μελετά στη σύγχρονη Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Υλικό Πολιτισμό της Ευρώπης. Στην ενότητα επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων ενώ οι φοιτητές καλούνται να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας. Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

  • Η εισαγωγή στη Γενική Γεωγραφία.
  • Η σύνδεση της Γεωγραφίας με την ευρωπαϊκή σκέψη και τον πολιτισμό, τον άυλο και τον υλικό.
  • Συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19 ο έως τον 20ό αιώνα, σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Ευρώπης.

 


Εργασίες ΕΠΟ12-Ατομική Υποστήριξη

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 12

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΠΟ 12.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Έλα στην ΕΠΟ12 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε ΕΠΟ 12
Ευρωπαικές Γεωγραφίες, Τεχνολογία & Υλ.Πολιτισμός
Εισαγωγικά στοιχεία
Εισαγωγικά στοιχεία
Κεφ. 1ο: Καταβολές της Γεωγραφίας,οριοθετίσεις της Ευρώπης
Λεοντίδου: Αγεωγράφητος Χώρα
Κεφ. 3ο: Ποσοτική επανάσταση και Θετικισμός στη Γεωγραφία
Κεφ. 4ο: Τοπία του νου, ποιητική του χώρου: επιστρ. στον ανθρωπ.
Κεφ. 7ο: Μετανεωτερικότητα και τοπικές αφηγήσεις
Αποικίες και Ανταγωνισμοί
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2017-2018
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2015-2016
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2014-2015
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2012-2013
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2006-2007
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2005-2006
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2004-2005
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2002-2003
1η Εργασία 2002-03 ΕΠΟ 12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2002-03 ΕΠΟ 12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2002-03 ΕΠΟ 12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2002-03 ΕΠΟ 12 - Υποδειγματική Λύση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Καθοδήγηση Μελέτης Εξετάσεων ΕΠO12 2019
Σημειώσεις ΕΑΠ- ΕΠΟ12
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ -ΕΠΟ12
Απαντάμε στις απορίες σου!
Επαναλήψεις & Προτεινόμενα Θέματα 2014-15 ΕΠΟ 12
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2009-2010
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2006-2007
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2005-2006
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 12 2004-2005
Φωτογραφία Καθηγητή

Ιωάννα Χατζηλέρη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Ιστορία, Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων απαιτεί άριστη γνώση της γλώσσας. Οφείλουμε να μεταδώσουμε στους μαθητές/φοιτητές την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, θέτουμε στόχους σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και οργανώνουμε συστηματικά τη μελέτη μέσα από συνεχή καθοδήγηση.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

Φιλολογίας: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, έτος κτήσης 1997

Πληροφορικής/χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών: Πτυχίο Unicert Primary του ΕΟΠΠΕΠ, έτος κτήσης 2017

Διδακτική Εμπειρία
2012 έως σήμερα: συνεργάτης-καθηγητής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση(on line tutor) στο πανεπιστημιακό κέντρο σπουδών ΑΡΝΟΣ
2000-2007: φιλόλογος σε ιδιωτικά φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
2002: φιλόλογος σε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1999-2000: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 1 με ειδικότητα την Ιστορία-Αρχαιολογία

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός