ΕΠΟ 10

Γενική Ιστορία της Ευρώπης

ΕΠΟ 10- Γενική Ιστορία της Ευρώπης

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική Ενότητα ΕΠΟ10 εξετάζει την ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο αιώνα έως
τα τέλη του 20ού αιώνα. Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

  • Οι σημαντικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης από το τέλος του αρχαίου κόσμου μέχρι τη σύγχρονη εποχής.

  • Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανάδυση των ποικίλων ευρωπαϊκών θεσμών, των θρησκευτικών, συστημάτων καθώς και του τρόπου σκέψης από τον Μεσαίωνα έως τη σύγχρονη εποχή.

  • Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των ποικιλόμορφων ιστορικών διαδρομών της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Σε αυτά και ακόμη περισσότερα ερωτήματα απαντά η σπουδή της ΕΠΟ10 του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.


 

Εργασίες ΕΠΟ 10 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 10

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΠΟ 10.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

" Είμαστε εδώ στα δύσκολα & στο δρόμο της επιτυχίας, για να κάνουμε μαζί… το Βουνό Πεδιάδα!!! "

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
Ι. Γενική ιστορία Ευρώπης (6ος-18ος αι.)
ΙΙ. Γενική ιστορία Ευρώπης (19ος-20ος αι.)
1. Μεσαιωνική Ευρώπη - 1η Εργασία
Μάθημα 4ο: Ιστοριογραφία, Οι "χαμένοι" Ευρωπαίοι
Μάθημα 8ο: Ορθόδοξη Ανατολή και Καθολική Δύση
2. Η Ευρώπη των πρώιμων νεότερων χρόνων - 2η Εργασία
Μάθημα 5ο: Η 2η φάση της Ευρωπαϊκής Επέκτασης (17ος-18ος)
3. Η Ευρώπη των επαναστάσεων και των Εθνών - 3η Εργασία
4. Η Ευρώπη των πολέμων του 20ού αιώνα - 4η Εργασία
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2018-2019
1η Εργασία ΕΠΟ 10 Υποδειγματική Επίλυση Α'
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2017-2018
1η Εργασία ΕΠΟ 10 Υποδειγματική Επίλυση Β΄
2η Εργασία ΕΠΟ 10 Υποδειγματική Επίλυση Β΄
3η Εργασία ΕΠΟ 10 Υποδειγματική Επίλυση Β'
4η Εργασία ΕΠΟ 10 Υποδειγματική Επίλυση Β'
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2015-2016
3η Εργασία 2015-16 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση A΄
4η Εργασία 2015-16 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση A΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2014-2015
4η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση Α΄
4η Εργασία 2014-15 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2012-2013
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2006-2007
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2005-2006
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2004-2005
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2003-2004
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2001-2002
1η Εργασία 2001-02 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2001-02 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2001-02 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2001-02 ΕΠΟ 10 - Υποδειγματική Λύση
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Προτεινόμενα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ10 2018-19
Σημειώσεις ΕΑΠ- ΕΠΟ10
Απαντάμε στις απορίες σου!
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2009-2010
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2009-2010 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2009-2010 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2008-2009
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2008-2009 ΕΠΟ 10 - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2007-2008
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2007-2008 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2007-2008 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2006-2007
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2006-2007 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2005-2006
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2005-2006 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2004-2005
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2004-2005 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2004-2005 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2003-2004
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2003-2004 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2003-2004 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2002-2003
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2002-2003 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2002-2003 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2001-2002
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2001-2002 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2001-2002 ΕΠΟ 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ 10 2000-2001
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2000-2001 ΕΠΟ 10
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2000-2001 ΕΠΟ 10
Επαναλήψεις - Θέματα Εξετάσεων & Προτεινόμενα
Ανακεφαλαίωση της ύλης
Θέματα Blanning
Εγχειρίδιο βασικών ορισμών
Φωτογραφία Καθηγητή

Φοίβος Τσούμπος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Ιστορικού - Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Προσπαθώντας να γίνω ο εκπαιδευτικός που χρειαζόμουν όταν ήμουν μαθητής, θέλησα να αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να φανούν βοηθητικές στο πεδίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό εκπαιδεύτηκα σε πρακτικές της βιωματικής μη τυπικής εκπαίδευσης,καλλιεργώντας την αρετή της ενσυναίσθησης και αποκτώντας ευελιξία σκέψης και δεξιότητες επικοινωνίας που είναι σημαντικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

2007: Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

2017: Ολοκλήρωση σεμιναρίους: Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διδακτική Εμπειρία
Εμπειρία στον τομέα της υποβοήθησης μελέτης φοιτητών (κυρίως του Ε.Α.Π.) πάνω από 8 χρόνια.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός