ΕΛΠ 43

Ελληνισμός της Διασποράς

ΕΛΠ 43 - Ελληνισμός της Διασποράς 2018-19 από 18€/μήνα

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της ΕΛΠ43, Ελληνισμός της Διασποράς, είναι να βοηθήσει τους φοιτητές, ώστε να κατανοούν και να επεξεργαστούν με επιστημονικό τρόπο ζητήματα που αφορούν την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού της διασποράς από το 1600 π.Χ. έως σήμερα, καθώς και θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο της διασποράς: τα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά επιτεύγματα του σύγχρονου ελληνισμού της διασποράς αλλά και τα προβλήματά του.

Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

 • Ιστορικά της ελληνικής διασποράς: Μετανάστευση - Πρόσφυγες - Παλιννόστηση - Πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
 • Πολιτισμικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του παρελθόντος
 • Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες: Οι Βλάχοι της Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι
 • Οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες
 • Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης
 • Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα
 • Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας. Εξέλιξη και σημερινός ρόλος
 • Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική)

 


 

Εργασίες ΕΛΠ 43 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΛΠ 43

 • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

 • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Έλα στην ΕΛΠ43 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
1. Βασικές έννοιες του ΕτΔ - 1η εργασία
Μάθημα 1ο. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Ασκήσεις αξιολόγησης
Μάθημα 2ο. Ο Ελληνισμός της Διασποράς (1600 - 800 π.Χ.)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Δραστηριότητες
Μάθημα 3ο. Ο ελληνικός αποικισμός (700 - 31 π.Χ.)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Δραστηριότητες
Ερωτήσεις κατανόησης
Μάθημα 4ο. Ο ελληνισμός από την εποχή της ρωμαιοκρατίας ως σήμερα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Δραστηριότητες
Μάθημα 5ο. Το Οικουμ. Πατριαρχείο Κων/πόλεως
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Δραστηριότητες
Μάθημα 7ο. Ελληνισμός της Διασποράς & ελληνικό κράτος
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
2. Ο ΕτΔ στην Ευρώπη - 2η εργασία
Μάθημα 2ο. Ο ελληνισμός στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Δραστηριότητες
Μάθημα 3ο. Ο ελληνισμός στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Σουηδία
Μάθημα 8ο. Ο ελληνισμός του Πόντου και των χωρών της ΚΑΚ
3. Ο ΕτΔ στις Υπερπόντιες Χώρες - 3η εργασία
Μάθημα 2ο. Οι Έλληνες του Καναδά
Μάθημα 4ο. Οι Έλληνες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας
4. Ο ΕτΔ σε Αφρική και Μ. Ανατολή – 4η Εργασία
Μάθημα 1ο: Ο ελληνισμός στην Αίγυπτο
Μάθημα 5ο: Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις
Καθοδήγηση μελέτης
Διαδαsκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2018-2019
1η Εργασία ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2017-2018
1η Εργασία ΕΛΠ 43 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΕΛΠ 43 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΕΛΠ 43 -Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΕΛΠ 43 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 - 2016-2017
1η Εργασία ΕΛΠ 43 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΕΛΠ 43 Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΕΛΠ 43 Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΕΛΠ 43 Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2013-14
2η Εργασία ΕΛΠ 43 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2007-08
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2006-07
2019 - Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2017-2018
Φωτογραφία Καθηγητή

Φοίβος Τσούμπος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Ιστορικού - Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Προσπαθώντας να γίνω ο εκπαιδευτικός που χρειαζόμουν όταν ήμουν μαθητής, θέλησα να αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να φανούν βοηθητικές στο πεδίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό εκπαιδεύτηκα σε πρακτικές της βιωματικής μη τυπικής εκπαίδευσης,καλλιεργώντας την αρετή της ενσυναίσθησης και αποκτώντας ευελιξία σκέψης και δεξιότητες επικοινωνίας που είναι σημαντικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

2007: Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

2017: Ολοκλήρωση σεμιναρίους: Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διδακτική Εμπειρία
Εμπειρία στον τομέα της υποβοήθησης μελέτης φοιτητών (κυρίως του Ε.Α.Π.) πάνω από 8 χρόνια.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός