ΕΛΠ 42

Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

ΕΛΠ 42 - Ελληνισμός της Διασποράς 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 είναι να παρουσιάσει τη θεωρία και μεθοδολογία που διέπουν την επιστήμη της αρχαιολογίας, δηλαδή του εντοπισμού, αποκάλυψης, μελέτης και ερμηνείας των υλικών καταλοίπων των ανθρώπινων κοινωνιών από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. - Η κριτική παρουσίαση των γνωσιολογικών αναζητήσεων της αρχαιολογίας στον κοινωνικό χώρο αλλά και της συνεισφοράς των θετικών επιστημών στους αποδεικτικούς μηχανισμούς της - Η αρχαιολογική περιγραφή της προϊστορικής και ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών του ελλαδικού χώρου με επιλεκτικές αναφορές σε σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και χρήσης του χώρου, τεχνολογίας, οικονομίας και ιδεολογικής συγκρότησης - Η αναζήτηση της μουσειακής διάστασης των αρχαιοτήτων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και του ρόλου της στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης θεσμικής, αισθητικής, ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης στη γνώση του παρελθόντος από το ευρύ κοινό

Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

  • Ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας.
  • Ορισμός, αντικείμενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληματική
  • Κύρια αρχαιολογικά πεδία στον ελληνικό χώρο και η πολιτισμική αξία τους
  • Μουσειολογία. Μέριμνα για τις αρχαιότητες

 


 

Εργασίες ΕΛΠ 42 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΛΠ 42

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
I. Αρχαιολογία
ΙΙ. Κύρια αρχαιολογικά πεδία και η πολιτισμική αξία τους
1. Ιστορική διαδρομή της Αρχαιολογίας ως επιστήμη - 1η Εργασία
Μάθημα 1ο: Αρχαιολατρία, αρχαιοδιφία κατά τους νεότερους χρόνους (15ος-17ος αιώνας)
Μάθημα 3ο: Προϊστορική αρχαιολογία, οι μεγάλες ανασκαφές, η ίδρυση μουσείων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 4ο: Νεοουμανισμός, ιστορισμός, οι θεωρητικές κατευθύνσεις της αρχαιολογίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 5ο: Τι δεν είναι αρχαιολογία - η προέλευση του μύθου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 6ο: Τι είναι αρχαιολογία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 7ο: Αρχαιολογική μαρτυρία - ορισμός, φύση, μορφή, παράγοντες διαμόρφωσης
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 8ο: Βασικές αρχές αρχαιολογίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 9ο: Μέθοδοι εντοπισμού - καθορισμού αρχαίων καταλοίπων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 10ο: Μέθοδοι χρονολόγησης αρχαιολογικής μαρτυρίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
2. Ταξινόμηση αρχαιολογικής μαρτυρίας. Θεωρία και ερμηνεία - 2η Εργασία
Μάθημα 1ο: Οικαστικά σχήματα - φυσικό περιβάλλον
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 2ο: Κοινωνική, οικονομική οργάνωση
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 3ο: Γνωστική, συμβολική δομή
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 4ο: Πολιτισμική, εξελικτική αρχαιολογία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 5ο: Πολιτισμική, ιστορική αρχαιολογία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 6ο: Νέα ή διαδικαστική αρχαιολογία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 7ο: Μεταδιαδικαστική αρχαιολογία, κύρια σημεία-κριτική
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 8ο: Μεταδιαδικαστική αρχαιολογία, ερμηνεία και ερμηνευτική προσέγγιση
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 9ο: Προοπτικές της αρχαιολογίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
3. Ταξινόμηση αρχαιολογικής μαρτυρίας. Θεωρία και ερμηνεία - 3η Εργασία
Μάθημα 1ο: Παλαιολιθική εποχή: χρονολογικό πλαίσιο, πολιτισμική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 2ο: Μεσολιθική εποχή: χρονολογικό πλαίσιο, Πολιτισμική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 3ο: Νεολιθική εποχή: χρονολογικό πλαίσιο, χαρακτηριστικά
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 4ο: Νεολιθική εποχή: πολιτισμική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 5ο: Πρώιμη Χαλκοκρατία: Πολιτισμική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 6ο: Μέση Χαλκοκρατία: Πολιτισμική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 7ο: Ύστερη Χαλκοκρατία: Πολιτισμική εξέλιξη (Ελλαδικός χώρος)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 8ο: Ύστερη Χαλκοκρατία:Πολιτισμική εξέλιξη (Κυκλάδες-Κρήτη)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 9ο: Ιστορικοί χρόνοι (1000-31π.Χ.): η πόλη-κράτος
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 10ο: Ιστορικοί χρόνοι (1000-31π.Χ.): Ιδιωτικός και δημόσιος βίος, έθιμα ταφής
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 11ο: Ιστορικοί χρόνοι (1000-31π.Χ.): Θρησκεία-πίστη- λατρεία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 12ο: Βυζαντινοί χρόνοι: Παλαιοχριστιανική περίοδος (4ος-7ος αιώνας)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 13ο: Βυζαντινοί χρόνοι: Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αιώνας)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
4. Ταξινόμηση αρχαιολογικής μαρτυρίας. Θεωρία και ερμηνεία - 4η Εργασία
Μάθημα 1ο: Μουσεία- μουσειολογία, καταγωγή και εξέλιξη των μουσείων
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 2ο: Το μουσειακό αντικείμενο
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 3ο: Διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, επιστημονική έρευνα συλλογών
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 4ο: Παρουσίαση μουσειακών αντικειμένων: Ιστορική εξέλιξη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 5ο: Έκθεση - Χώρος: Πραγματοποιήση μιας έκθεσης
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 6ο: Το μουσείο "ως ναός της τέχνης" και ως ελεύθερη αρχιτεκτονική έκφραση
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 7ο: Η ελληνική παραγματικότητα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 8ο: Οργάνωση εσωτερικού χώρου - μουσειολογικός εξοπλισμός
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 9ο: Η έννοια της συλλογής, η έννοια του μουσείου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 10ο: Η εξέλιξη του θεσμού του μουσείου παγκοσμίως
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 11ο: Η εξέλιξη του θεσμού του μουσείου στην ελληνική πραγματικότητα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 12ο: Μουσεία, δημόσιες και ιδιωτικές αρχαιολογικές συλλογές (19ος αιώνας)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 13ο: Η ανάπτυξη των μουσείων και της ιδιωτικής συλλογής στην Ελλάδα (20ος αιώνας)
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις μαθήματος
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2018-19
Υποδειγματική Επίλυση, 4η Εργασία 2018-19
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2017-18
2η Εργασία 2017-18 Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2017 -18 Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2016-17
1η Εργασία 2016-17 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2016-17 Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2016-17 Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2016 - 17 Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2013-14
3η Εργασία 2013-14 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2013-14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2012-13
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2006-07
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 42
Θέματα Τελικών Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 42
2019 - Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Συμβουλές για τις εξετάσεις-Θέματα εξετάσεων
Απαντάμε στις απορίες σου!
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2015-16
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 42
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2010- 11
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 42
Θέματα Επαναληπτικής Εξέτασης ΕΛΠ 42
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2008- 10
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 42 2007- 08
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 42
Θέματα Επαναληπτικής Εξέτασης ΕΛΠ 42
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Λαμπράκης

ΕΚΠΑ
Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η Ιστορία και η Ιστορία της Τέχνης αποτελούν ένα ταξίδι στο «Ιστορικό DNA» της ανθρωπότητας. Η σπουδή, μέσω της online διδασκαλίας, γίνεται μια βιωματική, ευχάριστη εμπειρία τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον διδάσκοντα. Εστιάζουμε στη γνώση, μεθοδικά εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία στρέφοντας το βλέμμα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή ξεχωριστά!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014-2016: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική. ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ

Διδακτική Εμπειρία
2016 - Σήμερα: Συνεργάτης Καθηγητής στο Κέντρο Online Education ΑΡΝΟΣ με αντικείμενο την Ιστορία και την Ιστορία των τεχνών.
2010-2014: Καθηγητής σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Ιστορία.
Συγγραφικό Υλικό
1. Ch. Diamanti, Y. Kourayos , An Lamprakis (2018),“Late Roman Pottery from the excavations of the Archaic Sanctuary Complex of Apollo in the Despotico Island, Cyclades – Preliminary reports” in
Marketing Roman Pottery: Economic, Relationship Between Local and Imported Products. 31st RCRF Congress, Cluj-Napoca 23rd-30th September 2018.
2. Χ. Διαμαντή, Α. Λαμπράκης, J. Hildich,(2017), «Οι Παριανοί Πρωτοβυζαντινοί Αμφορείς. Μορφολογικά και κεραμολογικά χαρακτηριστικά», στο Περί των Κυκλάδων νήσων. Το αρχαιολογικό έργο στις Κυκλάδες, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2017.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός