ΕΛΠ 41

Δημόσιος & ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ

ΕΛΠ 41 - Δημόσιος & ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ41 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ. είναι να διερευνήσει τους όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης στον ελλαδικό χώρο κατά τους νεότερους χρόνους. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ελληνική λαογραφία και τις συνθήκες που οδήγησαν στην συγκρότηση και εξέλιξή της, στους βασικούς στόχους και την θεματολογία της, στις μεθόδους και τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

  • Ο νεότερος λαϊκός βίος: Αγροτική και ποιμενική ζωή. Οικισμοί και πόλεις. Κοινότητες. Πολιτικό και κοινωνικό έργο του κλήρου. Ένοπλα σώματα. Πανηγύρια, προσκυνήματα, παγανιστικές ημέρες και γιορτές. Λαϊκή θεραπευτική.
  • Λαϊκή τέχνη και συντεχνίες: αρχιτεκτονική, γλυπτική , ζωγραφική, χαρακτική. Οικιακή βιοτεχνία. Οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των Μονών. Το Άγιο Όρος.
  • Η ηθική υπόσταση και ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας: Λαϊκή φιλολογία. Το δημοτικό τραγούδι και η σημασία του.

 


 

Εργασίες ΕΛΠ 41 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΛΠ 41

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Έλα στην ΕΛΠ41 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
Ι: Ο Νεότερος Λαϊκός Βίος
7. Ο ελληνικός πολιτισμός μέσα από ελληνικά μοναστήρια
ΙΙΙ: Λαϊκή Φιλολογία
3. Ο λαϊκός πολιτισμός μέσα από τα δημοτικά τραγούδια
1. Η επιστήμη της Λαογραφίας – 1η εργασία
Μάθημα 1ο: Ιστορία ελληνικής λαογραφίας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Οικογένεια
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Αγροτική και ποιμενική ζωή
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Ο κύκλος της ζωής
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 5ο: Παραδοσιακή διατροφή
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 6ο: Λαϊκό εορτολόγιο
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Ο ελληνικός πολιτισμός μέσα από τα ελληνικά μοναστήρια
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Αγιογραφία και κοσμητικές τέχνες - Το Άγιον Όρος
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
2. Οικογένεια - 2η εργασία
Μάθημα 1ο: Οικισμοί χωριά πόλεις – μορφές κοινωνικής οργάνωσης
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Η νεοελληνική παραδοσιακή ενδυμασία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Συντεχνίες – Επαγγελματική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
3. Παραδοσιακή τέχνη και τεχνολογία – 3η εργασία
Μάθημα 1ο: Αρχιτεκτονική – Γλυπτική – Ζωγραφική
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Αγγειοπλαστική
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Παραδοσιακή τεχνολογία και επαγγέλματα
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
4. Λαϊκή φιλολογία– 4η εργασία
Μάθημα 1ο: Προφορική τεχνολογία
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 2ο: Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 3ο: Ο λαϊκός πολιτισμός μέσα από τα δημοτικά τραγούδια
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2017-18
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2015-16
4η Εργασία 2015-16 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2012-13
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2006-07
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2015-16
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 41
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2009-10
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 41
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2006-07
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 41
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 41 2005-06
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 41

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός