ΕΛΠ 20

Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι

ΕΛΠ 20 - Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική Ενότητα ΕΛΠ20 αποτελεί μάθημα του δεύτερου έτους σπουδών του ΕΑΠ στο τμήμα του Ελληνικού Πολιτισμού. Στόχος της είναι να μας παρουσιάσει σημαντικές όψεις από την δημόσια και ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και των υπό οθωμανική κατοχή Ελλήνων.

Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

H έννοια του ελεύθερου πολίτη

 

O αρχαίος δημόσιος και ιδιωτικός βίος

 

O θρησκευτικός βίος των Βυζαντινών

 

O καθημερινός βίος των Ελλήνων της μεταβυζαντινής περιόδου

 


 

Εργασίες ΕΛΠ 20 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΛΠ 20

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

 

 


Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Ι. Αρχαία Ελλάδα
1.4.4 - 1.4.5. Τα πολιτειακά όργανα της Αθήνας και της Σπάρτης
2.2.4. Πολιτειακά όργανα στην Αθήνα κατά την κλασική εποχή
ΙΙ: Βυζάντιο
1.1. Πολιτειακοί & πολιτικοί θεσμοί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
1.2. Κοινωνικός και οικονομικός βίος των Βυζαντινών
Η θρησκεία στις Ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής
3. Σημειώσεις Κεφαλαίων 1 & 2
Ανθολόγιο
1α. Οικοδομώντας την πόλιν
1β. Δημοκρατία, ολιγαρχία και κατανομή της εξουσίας
2α. Η ιδιόμορφη θέση της Σπάρτης στην ανάπτυξη της ελληνικής πόλης-κράτους
2β. Σπαρτιατική βασιλεία: διπλά παράξενη;
2γ. Μια σπαρτιατική εκπαίδευση
4. Η κατοικία και ο εξοπλισμός της (στην προελληνιστική περίοδο)
Σημειώσεις: Ανθολόγιο, κείμενα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία
Πόλη-κράτος, υποχρεώσεις και δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη - 1η εργασία
Μάθημα 2ο: Θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο οργάνωσης πολιτών
Μάθημα 5ο: Τα χαρακτηριστικά της αριστοκρατίας (8ος - 6ος αι. π.Χ.)
Οικογενειακοί θεσμοί και αρχαία θρησκεία - 2η Εργασία
Μάθημα 2ο: Τα παιδιά και η ενσωμάτωσή τους στην οικογένεια
Βυζάντιο: Πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί - 3η εργασία
Βυζαντινός θρησκευτικός βίος - Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας - 4η Εργασία
Μάθημα 2ο: Δημόσιος βίος Ελλήνων κατά την Οθωμανική κυριαρχία
Μάθημα 3ο: Η θέση των Ραγιάδων στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2018-19
3η Εργασία 2018-19 Υποδειγματική Επίλυση Β΄
4η Εργασία 2018-19 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2017-18
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2016-17
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2015-16
4η Εργασία 2015-16 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2013-14
3η Εργασία 2013-14 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2012-13
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2007-08
Υποδειγματική Λύση Εργασιών
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2006-07
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2005-06
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2004-05
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2003-04
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 20
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 20
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2005- 06
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 20
Θέματα Επαναληπτικής Εξέτασης ΕΛΠ 20
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2002- 04
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Φωτογραφία Καθηγητή

Ιωάννα Χατζηλέρη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Ιστορία, Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων απαιτεί άριστη γνώση της γλώσσας. Οφείλουμε να μεταδώσουμε στους μαθητές/φοιτητές την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, θέτουμε στόχους σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και οργανώνουμε συστηματικά τη μελέτη μέσα από συνεχή καθοδήγηση.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

Φιλολογίας: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, έτος κτήσης 1997

Πληροφορικής/χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών: Πτυχίο Unicert Primary του ΕΟΠΠΕΠ, έτος κτήσης 2017

Διδακτική Εμπειρία
2012 έως σήμερα: συνεργάτης-καθηγητής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση(on line tutor) στο πανεπιστημιακό κέντρο σπουδών ΑΡΝΟΣ
2000-2007: φιλόλογος σε ιδιωτικά φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
2002: φιλόλογος σε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1999-2000: Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 1 με ειδικότητα την Ιστορία-Αρχαιολογία

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός