ΕΛΠ 20

Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας σε 7 βήματα.

 • Θέμα και βιβλιογραφία
 • Ανάγνωση και κατανόηση του θέματος
 • Λέξεις & Φράσεις – Κλειδιά
 • Ερωτήσεις αποκάλυψης
 • Σχεδιάγραμμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Εντός 24 ωρών να έχεις την απάντηση σε αυτό που ρώτησες.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Ι. Αρχαία Ελλάδα
1.4.4 - 1.4.5. Τα πολιτειακά όργανα της Αθήνας και της Σπάρτης
2.2.4. Πολιτειακά όργανα στην Αθήνα κατά την κλασική εποχή
ΙΙ: Βυζάντιο
1.1. Πολιτειακοί & πολιτικοί θεσμοί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
1.2. Κοινωνικός και οικονομικός βίος των Βυζαντινών
Η θρησκεία στις Ελληνικές πόλεις της κλασικής εποχής
3. Σημειώσεις Κεφαλαίων 1 & 2
Ανθολόγιο
1α. Οικοδομώντας την πόλιν
1β. Δημοκρατία, ολιγαρχία και κατανομή της εξουσίας
2α. Η ιδιόμορφη θέση της Σπάρτης στην ανάπτυξη της ελληνικής πόλης-κράτους
2β. Σπαρτιατική βασιλεία: διπλά παράξενη;
2γ. Μια σπαρτιατική εκπαίδευση
4. Η κατοικία και ο εξοπλισμός της (στην προελληνιστική περίοδο)
Σημειώσεις: Ανθολόγιο, κείμενα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία
Πόλη-κράτος, υποχρεώσεις και δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη - 1η εργασία
Μάθημα 2ο: Θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο οργάνωσης πολιτών
Μάθημα 5ο: Τα χαρακτηριστικά της αριστοκρατίας (8ος - 6ος αι. π.Χ.)
Οικογενειακοί θεσμοί και αρχαία θρησκεία - 2η Εργασία
Μάθημα 2ο: Τα παιδιά και η ενσωμάτωσή τους στην οικογένεια
Βυζάντιο: Πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί - 3η εργασία
Βυζαντινός θρησκευτικός βίος - Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας - 4η Εργασία
Μάθημα 2ο: Δημόσιος βίος Ελλήνων κατά την Οθωμανική κυριαρχία
Μάθημα 3ο: Η θέση των Ραγιάδων στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2018-19
3η Εργασία 2018-19 Υποδειγματική Επίλυση Β΄
4η Εργασία 2018-19 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2017-18
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2016-17
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2015-16
4η Εργασία 2015-16 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2013-14
3η Εργασία 2013-14 - Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2012-13
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2007-08
Υποδειγματική Λύση Εργασιών
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2006-07
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2005-06
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2004-05
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2003-04
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 20
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΛΠ 20
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2005- 06
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΕΛΠ 20
Θέματα Επαναληπτικής Εξέτασης ΕΛΠ 20
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ 20 2002- 04
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!

Στείλε την απορία σου!

Μόνο ένα αρχείο. 64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml rar zip

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός