ΕΛΠ 11

Ελληνική Ιστορία

ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία 2018-19 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ11 είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και γενικά της συλλογικής ζωής στον ελλαδικό χώρο. Το χρονικό εύρος της ενότητας εκτείνεται από την προϊστορία και ολοκληρώνεται με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα του 19ου και 20ού αιώνα.

Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος

Παρέχει γνώσεις σχετικά με την πολιτικοκοινωνική οργάνωση της Ελλάδας των προϊστορικών χρόνων, τις συνθήκες μετάβασης στην πόλη-κράτος, την γέννηση της δημοκρατίας στην Αθήνα, τη μακεδονική ηγεμονία και τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου, τα ελληνιστικά βασίλεια και τις δομές του ελληνιστικού κόσμου και, τέλος, τη Ρωμαιοκρατία.

 

Το Βυζάντιο και Ελληνισμός

Παρέχει γνώσεις σχετικά με πολιτειακά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα της βυζαντινής ιστορίας· θέματα εξωτερικής πολιτικής και σχέσεων με τους γειτονικούς λαούς· τα αίτια της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας και της επέλασης των Οθωμανών στην περιοχή.

 

Η Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Παρέχει γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες ωρίμανσης της ελληνικής επανάστασης και διαμόρφωσης του νέου ελληνισμού· τη συμβολή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην επαναστατική διαδικασία· την οργάνωση και διεξαγωγή της επανάστασης του 1821· την ανάπτυξη της ελληνικής ιστοριογραφίας· την ελληνική πολιτική ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα..

 


 

Εργασίες ΕΛΠ 11 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις.
Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΛΠ 11

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΛΠ 11.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
1. Μυκήνες, Κλασική Ελλάδα και Ελληνιστικά Βασίλεια - 1η Εργασία
Κεφάλαιο 5ο: Η Αθήνα και η Σπάρτη
Μάθημα 6ο: Τα Μηδικά & Η ηγεμονία της Αθήνας
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 9ο: Τα ελληνιστικά βασίλεια
Καθοδήγηση μελέτης
Ελληνιστικά βασίλεια - Διδασκαλία σε video
Ελληνιστικά βασίλεια - Σημειώσεις του μαθήματος
Ελληνισμός και Ρώμη - Διδασκαλία σε video
Ελληνισμός και Ρώμη - Σημειώσεις του μαθήματος
2. Το Βυζαντινό κράτος και ο Ελληνισμός - 2η Εργασία
Μάθημα 2ο: Οι θεσμοί του Βυζαντίου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 4ο: Η νομοθεσία του Βυζαντίου
Μάθημα 6ο: Οι γειτονικοί λαοί του Βυζαντίου
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του Μαθήματος
3. Από την Επανάσταση στο Ελληνικό Βασίλειο - 3η Εργασία
Μάθημα 2ο: Τουρκοκρατία και συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού
Μάθημα 5ο: Από τους Φιλέλληνες στο Ναυαρίνο
Καθοδήγηση μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 7ο: Οικονομία και Ιδεολογία στο ελληνικό κράτος
Καθοδήγηση μελέτης
Ιδεολογικά ρεύματα - Διδασκαλία σε video
Φιλελευθερισμός, Δημοκρατισμός, Εθνικισμός - Σημειώσεις του μαθήματος
Πατερναλισμός -Διδασκαλία σε video
Κοινωνία, εκπαίδευση, ανεξιθρησκία, φιλελευθερισμός - Διδασκαλία σε video
Μεγάλη Ιδέα, Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του μαθήματος
Μάθημα 8ο: Ελληνική Ιστοριογραφία
4. Το Ελληνικό Κράτος στις αρχές του 20ού αιώνα - 4η Εργασία
Μάθημα 1ο: Η Μεγάλη Ιδέα
Μάθημα 2ο: Ο πόλεμος του 1897
Μάθημα 3ο: Το κίνημα στο Γουδή και η κυβέρνηση Βενιζέλου
Μάθημα 4ο: Οι πολιτικές εξελίξεις από το 1910-1920
Μάθημα 5ο: Ο Εθνικός διχασμός και οι εκλογές του 1920
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2018 -19
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2016 -17
1η Εργασία 2016-17 ΕΛΠ11 Υποδειγματική Λύση Β
2η Εργασία 2016-17 ΕΛΠ 11 Υποδειγματική Λύση Β΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2015-16
2η Εργασία 2015-16 ΕΛΠ 11 - Υποδειγματική Λύση Γ΄
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2013-14
4η Εργασία 2013-14 ΕΛΠ 11 - Υποδειγματική Λύση Α'
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2012-13
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2006-2007
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
2019 - Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Καθοδήγηση Μελέτης Εξετάσεων ΕΛΠ11 2019
Προτεινόμενα Θέματα ΕΑΠ - ΕΛΠ11 2018-19
1ος Τόμος: Αρχαία Ιστορία
2ος Τόμος: Βυζαντινή Ιστορία
3ος Τόμος: Νεότερη Ιστορία
Απαντάμε στις απορίες σου!
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ11 2018 - 2019
Θέματα Τελικής Εξεταστικής ΕΑΠ - ΕΛΠ11
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ11 2017-2018
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ11 2015-2016
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ11 2013-2014
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2012-2013
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΕΛΠ 11 2011-2012
Λυμένα θέματα Τελικής Εξεταστικής 2010-11 ΕΛΠ 11
Προτεινόμενα Θέματα Εξετάσεων ΕΛΠ 11 - 2o Μέρος
Διδασκαλία σε video
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα στην καρτέλα Εξετάσεις!
Η Ιστορία σε βίντεο
Τα ψηφιακά μας βιβλία
Εκδόσεις kallipos.gr
Η Ιστορία στο διαδίκτυο
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Χαιρέτη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Ιστορία
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1997: πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία.

2014: συμμετοχή στην εκπαιδευτική διημερίδα «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη»

2017 Δεκέμβριος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας: σεμινάριο "Εισαγωγή στην προφορική ιστορία»

ΕΚΠΑ: Σεμινάριο e-learning, Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου

Διδακτική Εμπειρία
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την υποστήριξη (οn-line και διά ζώσης) των φοιτητών του ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες του Ελληνικού (ΕΛΠ) και Ευρωπαϊκού πολιτισμού (ΕΠΟ).
2013-2018: στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΑΡΝΟΣ» με αντικείμενο την on-line παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση εκπαιδευτικού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Συγγραφικό Υλικό
2012: συγγραφή και επιμέλεια σχολικών on-line βοηθημάτων: Γλώσσα Α, Β, Γ Γυμνασίου, Θρησκευτικά Α, Β, Γ Γυμνασίου.
Ειδίκευση στο παιδικό βιβλίο εκπαιδευτικό και λογοτεχνικό, που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου Λυκείου
Συγγραφή Εκπαιδευτικών Ασκήσεων στη σειρά «Φύλλα Εργασίας για όλο το χρόνο» για παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Μετάφραση, επιμέλεια και προσαρμογή ξενόγλωσσων βιβλίων με βάση τα ηλικιακά, εθνικά και κοινωνικά πρότυπα της χώρας μας

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός