ΔΗΔ 23

Βασικές Αρχές Διοίκησης

ΔΗΔ-23 Νέα Ενότητα! Χτίζουμε βήμα-βήμα το Εκπαιδευτικό Υλικό και τις Εργασίες!

Ι. Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
ΙΙΙ. Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Κεφ. 4ο: Δραστηριοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

ΔΗΔ-23 Νέα Ενότητα! Χτίζουμε βήμα-βήμα το Εκπαιδευτικό Υλικό και τις Εργασίες!

ΔΗΔ-23 Νέα Ενότητα! Χτίζουμε βήμα-βήμα το Εκπαιδευτικό Υλικό και τις Εργασίες!

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός