ΔΕΟ 45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Επιχειρηματικότητα

ΔΕΟ 45 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα» είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής, καθώς σήμερα ολοένα και περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Η ΘΕ καλύπτει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο τεχνολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται, στις εφαρμογές του, σε νομικά και θέματα ασφάλειας, στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών επιχειρήσεων, σε παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, στους τύπους αλλά και τις στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ45 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 

- Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου

- Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

- Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ

- Κατανοούν τη διάκριση μεταξύ B2B και B2C αγορών

- Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών καθώς και του ψηφιακού πορτοφολιού.

- Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου

- Κατανοούν τον ορισμό και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

- Αναγνωρίζουν τους τύπους και τις κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

- Προσδιορίζουν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό

- Αξιολογούν τις τεχνολογικές υποδομές και το περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

- Αντιλαμβάνονται τα θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 45 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των Εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 45

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 13.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– Γιώργος Μαρινόπουλος

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - 1η Εργασία
Μάθημα 4ο: Ηλεκτρονικό επιχειρείν και πελάτες
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο - 2η Εργασία
Μάθημα 3ο: Περιβάλλον και υποδομές
Μάθημα 4ο: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρηση
Video - Διδασκαλία
Σημειώσεις
Μάθημα 5ο: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια
3. Νέες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης - 3η Εργασία
Μάθημα 5ο: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 45 2013-2014
Φωτογραφία Καθηγητή

Γιώργος Μαρινόπουλος

University of Portsmouth
Science in Computer Studies (BSc.)
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΔΕΟ, ΠΛΗ, ΜΒΑ, ΔΤΕ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Οι άνθρωποι θέλουν να μαθαίνουν. Έχουν ανάγκη τη μάθηση όπως έχουν ανάγκη το φαγητό και το νερό. Η πρωταρχική δουλειά του εκπαιδευτικού είναι να καλύψει αυτή τη βασική ανάγκη για μάθηση δημιουργώντας καθημερινά συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες. Το μεγαλύτερο δώρο που ένας δάσκαλος μπορεί να προσφέρει στους μαθητές είναι να τους παρακινήσει να βιώσουν την ευχαρίστηση της μάθησης.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2000 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), University of Portsmouth.

1993 - Bachelor of Science in Computer Studies (BSc.), University of Portsmouth. (Βαθμός πτυχίου Άριστα)

Διδακτική Εμπειρία
Απρίλιος 2017 – Σήμερα, Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Οκτώβριος 1997 – Νοέμβριος 2012, ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, Καθηγητής Πληροφορικής
Οκτώβριος 1997 – Ιούλιος 2010, Ellanion College, Καθηγησία σε τμήματα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου
Δεκέμβριος 2004 – Αύγουστος 2006, ΚΕΘΕΑ (Νόστος), Επιμορφωτής Πληροφορικής
Οκτώβριος 2001 – Απρίλιος 2002, KORELplus, Σύμβουλος Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων
Ιανουάριος 2001 – Οκτώβριος 2001, Computronika, Καθηγητής Πληροφορικής
Συγγραφικό Υλικό
«IPO Underpricing: The Case of Greece Athens Stock Exchangeς», United Kingdom, University of Portsmouth, 1999.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός