ΔΕΟ 42

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Διαχ. Περιβάλλοντος

ΔΕΟ 42 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΔΕΟ 42 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της θα σας βοηθήσει στον σχεδιασμό και την μετέπειτα υλοποίηση των μεθόδων Ολικής Ποιότητας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού που θα πρέπει να διέπουν την λειτουργία και τα προϊόντα μιας επιχείρησης που έχουν στόχο την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά.

Το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια γενική εικόνα των μεθόδων ISO και να αξιοποιήσετε τις γνώσεις αυτές, για την τελική επιτυχία σας στις εξετάσεις.

Τα διδακτικά αντικείμενα της ενότητας είναι τα ακόλουθα:

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 

Αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με βασικά εργαλεία (στατιστικά και οικονομικά) που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που θέλουμε να παράγουμε.

 

Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι μεθοδολογίες ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών ή/ και των προϊόντων μιας επιχείρησης, ενώ γίνεται μια πρώτη γνωριμία με σημαντικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση.

 

Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι πρακτικές για την εφαρμογή και υλοποίηση οικολογικών μεθόδων διαχείρισης υπηρεσιών και κατασκευής προϊόντων, ενώ παρουσιάζονται επίσης τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 42 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 42

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 42.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Γνωριμία με το αντικείμενο της Ενότητας
Αναπληρώσιμοι, αλλά εξαντλήσιμοι πόροι: Το νερό (Κεφ. 10)
Ενέργεια: Η μετάβαση από τους εξαντλήσιμους στους ανανεώσιμους πόρους (Κεφ. 8)
Ανακυκλώσιμοι Πόροι: Μέταλλα, χαρτί, γυαλί & ηλεκτρονικά απορίμματα (Κεφ. 9)
Το έδαφος (Κεφ. 11)
Αναπαράξιμοι ιδιωτικοί πόροι: Η γεωργία (Κεφ. 12)
Διαχείριση του Περιβάλλοντος
Θεωρίες του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον (Κεφ. 1)
Η Πρακτική του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον (Κεφ. 2)
Ανθρωπότητα & Περιβάλλον (Κεφ. 6)
Ο Ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος (Κεφ 7)
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Κεφ 8)
Ποιότητα του Περιβάλλοντος (Κεφ 10)
Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Κεφ 22)
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Κεφ 23)
Αστικό Περιβάλλον (Κεφ 26)
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (Κεφ 27)
Ι. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Εισαγωγή - Κεφ. 1ο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΙΙ. Έλεγχος & Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙ
ΙΙΙ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
*IV. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαρθρωτικές Αλλαγές - Παλιό Βιβλίο
Κεφ. 1ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων
Κεφ. 2ο: Γνώση, Μάθηση & Συστημική Σκέψη
Κεφ. 3ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ - Βασικές Αρχές
Κεφ. 4ο: Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού...
Κεφ. 5ο: Στρατηγική Επιλογή
Κεφ. 6ο: Στρατηγική Εφαρμογή
Κεφ. 7ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Επιχειρ. Ταυτότητα
Κεφ. 8ο: Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ των διαρθρωτικών αλλαγών
V. Διαχείριση Περιβάλλοντος - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ V
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2009-10
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Καθοδήγηση μελέτης ΔΕΟ 42
Προετοιμασία εξετάσεων 2018 - 2019
1ο Επαναληπτικό Μάθημα 2018 - 2019
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 42 2010-2011
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 42
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθηνά Σκυριανού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος»
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία
Θ.Ε : ΔΙΑ, ΠΣΧ(ΠΣΕ, ΠΣΠ)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2015 διδάσκω στον ΑΡΝΟ περιβαλλοντικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και θετικά μαθήματα Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, έχω ως στόχο να μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αντιμετωπίζω κάθε μαθητή/φοιτητή ως μοναδική προσωπικότητα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις ανάγκες του με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας ως στόχο την μάθηση μέσα από την προσωπική σκοπιά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με ειδίκευση στα «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» - ΕΜΠ & ΠΑΠΕΙ

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ Περιβαλλοντικών μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
«Εκτίμηση της τοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου diuron με τη χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor» Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
«Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στραγγισμάτων από την βιολογική αποδόμηση απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής», Αθήνα, Ε.Μ.Π. – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός