ΔΕΟ 42

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Διαχ. Περιβάλλοντος

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Γνωριμία με το αντικείμενο της Ενότητας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – 1η Εργασία
Διαχείριση Φυσικών Πόρων – 3η Εργασία
Μάθημα 1: Φυσικό Περιβάλλον
Διαχείριση Περιβάλλοντος – 4η Εργασία
Μάθημα 1: Θεωρίες του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον
Μάθημα 2: Η Πρακτική του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον
Μάθημα 3: Ανθρωπότητα & Περιβάλλον
Μάθημα 4: Ο Ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος
Μάθημα 5: Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μάθημα 6: Ποιότητα του Περιβάλλοντος
Μάθημα 11: Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Μάθημα 12: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μάθημα 13: Αστικό Περιβάλλον
Μάθημα 14: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Γνωριμία με το αντικείμενο της Ενότητας
Αναπληρώσιμοι, αλλά εξαντλήσιμοι πόροι: Το νερό (Κεφ. 10)
Ενέργεια: Η μετάβαση από τους εξαντλήσιμους στους ανανεώσιμους πόρους (Κεφ. 8)
Ανακυκλώσιμοι Πόροι: Μέταλλα, χαρτί, γυαλί & ηλεκτρονικά απορίμματα (Κεφ. 9)
Το έδαφος (Κεφ. 11)
Αναπαράξιμοι ιδιωτικοί πόροι: Η γεωργία (Κεφ. 12)
Ι. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Εισαγωγή - Κεφ. 1ο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΙΙ. Έλεγχος & Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙ
ΙΙΙ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
*IV. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαρθρωτικές Αλλαγές - Παλιό Βιβλίο
Κεφ. 1ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων
Κεφ. 2ο: Γνώση, Μάθηση & Συστημική Σκέψη
Κεφ. 3ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ - Βασικές Αρχές
Κεφ. 4ο: Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού...
Κεφ. 5ο: Στρατηγική Επιλογή
Κεφ. 6ο: Στρατηγική Εφαρμογή
Κεφ. 7ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Επιχειρ. Ταυτότητα
Κεφ. 8ο: Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ των διαρθρωτικών αλλαγών
V. Διαχείριση Περιβάλλοντος - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ V
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – 1η Εργασία
Διαχείριση Φυσικών Πόρων – 3η Εργασία
Μάθημα 1: Φυσικό Περιβάλλον
Διαχείριση Περιβάλλοντος – 4η Εργασία
Μάθημα 1: Θεωρίες του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον
Μάθημα 2: Η Πρακτική του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον
Μάθημα 3: Ανθρωπότητα & Περιβάλλον
Μάθημα 4: Ο Ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος
Μάθημα 5: Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μάθημα 6: Ποιότητα του Περιβάλλοντος
Μάθημα 11: Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Μάθημα 12: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μάθημα 13: Αστικό Περιβάλλον
Μάθημα 14: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2009-10
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Καθοδήγηση μελέτης ΔΕΟ 42
Προετοιμασία εξετάσεων 2018 - 2019
1ο Επαναληπτικό Μάθημα 2018 - 2019
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 42 2010-2011
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 42

Στείλε την Aπορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip