ΔΕΟ 42

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Διαχ. Περιβάλλοντος

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας σε 7 βήματα.

 • Θέμα και βιβλιογραφία
 • Ανάγνωση και κατανόηση του θέματος
 • Λέξεις & Φράσεις – Κλειδιά
 • Ερωτήσεις αποκάλυψης
 • Σχεδιάγραμμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Εντός 24 ωρών να έχεις την απάντηση σε αυτό που ρώτησες.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Γνωριμία με το αντικείμενο της Ενότητας
Αναπληρώσιμοι, αλλά εξαντλήσιμοι πόροι: Το νερό (Κεφ. 10)
Ενέργεια: Η μετάβαση από τους εξαντλήσιμους στους ανανεώσιμους πόρους (Κεφ. 8)
Ανακυκλώσιμοι Πόροι: Μέταλλα, χαρτί, γυαλί & ηλεκτρονικά απορίμματα (Κεφ. 9)
Το έδαφος (Κεφ. 11)
Αναπαράξιμοι ιδιωτικοί πόροι: Η γεωργία (Κεφ. 12)
Διαχείριση του Περιβάλλοντος
Θεωρίες του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον (Κεφ. 1)
Η Πρακτική του Μάνατζμεντ & το Περιβάλλον (Κεφ. 2)
Ανθρωπότητα & Περιβάλλον (Κεφ. 6)
Ο Ρόλος της Οικονομικής στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος (Κεφ 7)
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Κεφ 8)
Ποιότητα του Περιβάλλοντος (Κεφ 10)
Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Κεφ 22)
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Κεφ 23)
Αστικό Περιβάλλον (Κεφ 26)
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (Κεφ 27)
Ι. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Εισαγωγή - Κεφ. 1ο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΙΙ. Έλεγχος & Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙ
ΙΙΙ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
*IV. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαρθρωτικές Αλλαγές - Παλιό Βιβλίο
Κεφ. 1ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων
Κεφ. 2ο: Γνώση, Μάθηση & Συστημική Σκέψη
Κεφ. 3ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ - Βασικές Αρχές
Κεφ. 4ο: Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού...
Κεφ. 5ο: Στρατηγική Επιλογή
Κεφ. 6ο: Στρατηγική Εφαρμογή
Κεφ. 7ο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Επιχειρ. Ταυτότητα
Κεφ. 8ο: Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ των διαρθρωτικών αλλαγών
V. Διαχείριση Περιβάλλοντος - Παλιό Βιβλίο
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών - ΤΟΜΟΣ V
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2009-10
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
4η Εργασία ΔΕΟ 42 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Καθοδήγηση μελέτης ΔΕΟ 42
Προετοιμασία εξετάσεων 2018 - 2019
1ο Επαναληπτικό Μάθημα 2018 - 2019
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 42 2010-2011
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 42

Στείλε την Aπορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο. 64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip
Γράψε την Απορία

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός