ΔΕΟ 41

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

ΔΕΟ 41 – Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 41

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 41.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Με την πολύχρονη αποκτηθείσα εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές να φτάσουν στην επιτυχία !

Ι. Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
ΙΙ. Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
Κεφ. 5ο: Αποτελεσματικές Αγορές και Τεχνική Ανάλυση Αξιογράφων
ΙΙΙ. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
IV. Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
1η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013
1η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011
1η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
2η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-2005
2η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-2004
1η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 41 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
SOS Υλικό ΔΕΟ 41
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2017-2018
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2016-2017
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2015-2016
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2014-2015
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2013-2014
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2012-2013
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2011-2012
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 41 2010-2011
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Σταυρόπουλος

Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.
«Master of Business Administration (MBA)» & «Msc στην Τραπεζική»
Μαθήματα
ΕΑΠ: ΔΕΟ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η εκπαιδευτική μου φιλοσοφία στηρίζεται στο να μπορέσει η θεωρητική γνώση που θα λάβουν οι φοιτητές να τους βοηθήσει να αντιλαμβάνονται καλύτερα το εξωτερικό Χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν καθημερινά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2005 «Μεταπτυχιακός Τίτλος - Diploma in Management Studies» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.

2006 «Master of Business Administration (MBA)» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University. Βράβευση: «Best student in managing information»

2015 Msc στην Τραπεζική από το ΕΑΠ.

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα Κέντρο Αρνός
Συγγραφικό Υλικό
«Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και μέθοδοι δημιουργίας ανάγκης σε Χρηματοοικονομικά προϊόντα»
«Διερεύνηση της μεθόδου των ηλεκτρονικών προμηθειών και του κόστους απόκτησης υλικών από τις Ελληνικές επιχειρήσεις».
«Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η πρώτη υιοθέτηση αυτών στην Ελλάδα».

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός