ΔΕΟ 34

Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

Ι. Μικροοικονομική (ύλη 1ης εργασίας)
Μέρος 1ο @ Βασικές οικονομικές έννοιες
Ενότητα 1: Η μελέτη της οικονομικής
Ενότητα 3: Το υπόδειγμα του ορίου των παραγωγικών δυνατοτήτων
Μέρος 2ο @ Προσφορά και ζήτηση
Ενότητα 5: Ζήτηση
Ενότητα 6: Προσφορά και ισορροπία
Ενότητα 7: Μεταβολές στην ισορροπία
Μέρος 3ο @ Ελαστικότητα και ο νόμος της ζήτησης
Ενότητα 8: Εισοδηματικό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα υποκατάστασης και ελαστικότητα
Ενότητα 9: Η ερμηνεία της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή
Ενότητα 10: Άλλες ελαστικότητες
Μέρος 4ο @ Η αποτελεσματικότητα της αγοράς
Ενότητα 11: Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού
Ενότητα 12: Αποτελεσματικότητα και αγορές
Μέρος 5ο @ Κρατικές πολιτικές και φόροι
Ενότητα 13: Έλεγχοι τιμών (ανώτατες και κατώτατες τιμές)
Μέρος 7ο @ Οικονομική και λήψη αποφάσεων
Ενότητα 20: Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας
Μέρος 8ο @ Παραγωγή και κόστος
Ενότητα 21: Η συνάρτηση παραγωγής
Ενότητα 22: Το κόστος της επιχείρησης
Ενότητα 23: Μακροχρόνιο κόστος και οικονομίες κλίμακας
Μέρος 9ο @ Δομή αγοράς και τέλειος ανταγωνισμός
Ενότητα 24: Εισαγωγή στη δομή αγοράς
Ενότητα 25: Τέλειος ανταγωνισμός
Ενότητα 26: Γραφική απεικόνιση του τέλειου ανταγωνισμού
Μέρος 10ο @ Μονοπώλιο (ανάρτηση υλικού εβδομάδα 18/11 -24/11)
Μέρος 11ο @ Ατελής ανταγωνισμός (ανάρτηση υλικού εβδομάδα 18/11 -24/11)
Μέρος 14ο @ Πρόσθετα θέματα μικροοικονομικής ((ανάρτηση υλικού εβδομάδα 18/11 -24/11)
ΙΙ. Μακροοικονομική (ύλη 2ης & 3ης εργασίας)
Μέρος 1ο @ Μακροοικονομικά μεγέθη
Ενότητα 2: Το διάγραμμα της κυκλικής ροής και οι εθνικοί λογαριασμοί
Ενότητα 3: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
Ενότητα 4: Ερμηνεία του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
Μέρος 4ο @ Αποταμίευση, επενδυτική δαπάνη & το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Μέρος 6ο @ Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
Ενότητα 19: Συνολική ζήτηση
@ Καθοδηγήσεις μελέτης
1η εβδομάδα (1/10 - 6/10)
2η εβδομάδα (7/10 - 13/10)
3η εβδομάδα (14/10 - 20/10)
4η εβδομάδα (21/10 - 27/10)
5η εβδομάδα (28/10 - 3/11)
6η εβδομάδα (4/111 - 10/11)
7η εβδομάδα (11/111 - 17/11) (ανάρτηση Πέμπτη 14/11)

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

* Ας γνωριστούμε: ΔΕΟ 34 - Ετήσια Υποστήριξη & Coaching
Μελέτη και Αυτομάθηση (Διδασκαλία Online - Video, Υποστήριξη Εργασιών, Σημειώσεις)
Διδασκαλία Online - Video
Υποστήριξη Εργασιών
Σημειώσεις
Ζωντανά Online Μαθήματα - Group
Ι. Μικροοικονομική (ύλη 1ης εργασίας)
Κεφ. 1ο: Εισαγωγικές Έννοιες
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 2ο: Θεωρία Ζήτησης
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Θεωρία Παραγωγής
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Θεωρία Κόστους
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Τέλειος Ανταγωνισμός
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 6ο: Ατελής ανταγωνισμός
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
ΙΙ. Μακροοικονομική (ύλη 2ης & 3ης εργασίας)
Κεφ. 2ο: Βασικές έννοιες και στοιχεία εθνικών λογαριασμών
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Προσδιορισμός εισοδήματος_Το απλό υπόδειγμα
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Προσδιορισμός εισοδήματος_Κρατικές δαπάνες & Φόροι
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Αγορά χρήματος και επιτόκιο
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 6ο: Εισόδημα και επιτόκιο
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 7ο: Η αγορά εργασίας
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 8ο: Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και επίπεδο τιμών
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 9ο: Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 10ο: Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 11ο: Ισορροπία και οικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 12ο: Πληθωρισμός και ανεργία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
ΙΙΙ. Αρχές Δημοσίων Οικονομικών (ύλη 4ης εργασίας)
Κεφ. 1ο: Η λειτουργία του ιδιωτικο-οικονομικού τομέα
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 2ο: Οι αποτυχίες της αγοράς & οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Εξωτερικές Επιδράσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 4ο: Δημόσια Αγαθά
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Δημόσια παραγωγή ιδιωτικών αγαθών - Δημόσιες επιχειρήσεις
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 9ο: Φορολογία
Ύλη κεφαλαίου
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
1η Εργασία ΔΕΟ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

Θέματα Εξετάσεων 2002
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 34
Επίλυση θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών (...ανά ακαδημαϊκή χρονιά)
Θέματα Μικροοικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2016 - 2017
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2015 - 2016
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2011 - 2012
Θέματα Μακροοικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2014 - 2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2017 - 2018
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2014-2015
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2013 - 2014
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2012 - 2013
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2011- 2012
Θέματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2011 - 2012

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

ΙΙ. Μακροοικονομική (ύλη 2ης & 3ης εργασίας)
Σημειώσεις
Σημειώσεις/Διαφάνειες
Τι πρέπει να θυμάμαι (συνοπτικές σημειώσεις)
extra Σημειώσεις
Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (..με απαντήσεις)

Νέα βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Δημιουργούμε σταδιακά το Νέο υλικό!

Στείλε την Aπορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip