ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική ενότητα ΔΕΟ31 – Χρηματοοικονομική Διοίκηση προσφέρει μια σφαιρική γνώση της Οικονομικής Επιστήμης. Υπεισέρχεται σε θέματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων καθώς και αξιολόγησης επενδύσεων, παρουσιάζει την λειτουργία των Παραγώγων Αξιογράφων και τέλος την λειτουργία των ισοτιμιών και της ενδεχόμενης κερδοσκοπίας μέσω αυτών.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική

 

Η συγκεκριμένη ενότητα εκπαιδεύει τους φοιτητές στο να αξιολογούν τα διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο ενός Οικονομικού Διευθυντή, καλούμενοι να τα αποδεχθούν ή να τα απορρίψουν τεκμηριώνοντας την άποψη τους. Παράλληλα μαθαίνει στους υποψήφιους επενδυτές σε Ομόλογα και Μετοχές αν συμφέρει η επένδυση σε αυτά, μέσω του υπολογισμού της θεωρητικής τιμής τους, ή όχι χαρακτηρίζοντας τα ως υπερτιμημένα ή υποτιμημένα.

 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην δημιουργία χαρτοφυλακίου και στην αξιολόγηση της απόδοσης και του κινδύνου αυτού. Στόχος είναι η κατανομή του διαθέσιμου προς επένδυση κεφαλαίου σε διαφορετικές επενδύσεις με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο.

 

Παράγωγα – Αξιόγραφα

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η λειτουργία των Παραγώγων Αξιογράφων και ο υπολογισμός τους κέρδους ή της ζημίας μέσω αυτών αναλόγως των διαφορετικών προσδοκιών σχετικά με την πορεία ενός αξιογράφου στο μέλλον. Οι φοιτητές μαθαίνουν στην ουσία πως μπορούν να επενδύσουν στην πορεία μιας μετοχής χωρίς να χρειάζεται να την αποκτήσουν.

 

Χρήμα και Τράπεζες

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι φοιτητές εκπαιδεύονται σχετικά με τον υπολογισμό της προσφερόμενης ποσότητας χρήματος, με δεδομένη την νομισματική βάση, αναλόγως της φάσης της οικονομίας και της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων. Παράλληλα εκπαιδεύονται στον υπολογισμό των ισοτιμιών και στην δυνατότητα κερδοσκοπίας μέσω αυτών (arbitrage).

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 31 - Ατομική Υποστήριξη

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την συγγραφή 4 γραπτών εργασιών, μία για κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες, στις οποίες απαιτείται συνολική συγκέντρωση 20 βαθμών προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή στις εξετάσεις. Σκοπός των εργασιών είναι η αποτύπωση στην πράξη της διδακτέας ύλης προκειμένου να δημιουργηθούν οι όποιες απορίες με στόχο την επίλυση τους μέχρι τις εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 31

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 31.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες την εβδομάδα ο καθηγητής παρέχει την δυνατότητα live μαθήματος στο οποίο παρουσιάζεται στους φοιτητές η διδακτέα ύλη και επιλύονται πολλές ασκήσεις προετοιμασίας με σκοπό την πολύ καλή προετοιμασία τους για τις εξετάσεις μέσω τεχνικών και tips, μειώνοντας τον ατομικό τους χρόνο μελέτης στο ελάχιστο. Μαζί θα κάνουμε μια πολυσύνθετη ενότητα όπως αυτή της ΔΕΟ31 όσο το δυνατόν χρησιμότερη για την καθημερινότητα μας, μέσω εστίασης και διεύρυνσης της ύλης σε σύγχρονα θέματα της Οικονομίας μας. Στόχος είναι κάθε φοιτητής να αποκομίσει κάποια στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει περισσότερο τα τεκταινόμενα ζητήματα της Οικονομίας και να συμμετέχει πιο ενεργά και δυναμικά σε συζητήσεις γύρω από αυτά.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

I. Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα
ΙΙ. Χρηματοδοτική Διοίκηση
ΙΙΙ. Παράγωγα Αξιόγραφα
Κεφ. 3ο: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Κεφ. 4ο: Ανταλλαγές (SWAP)
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών
ΙV. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κεφ. 7ο: Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Θέματα εξετάσεων 2018
Θέματα εξετάσεων 2017
Θέματα εξετάσεων 2016
Θέματα εξετάσεων 2015
Θέματα εξετάσεων 2014
Θέματα εξετάσεων 2013
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Σταυρόπουλος

Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.
«Master of Business Administration (MBA)» & «Msc στην Τραπεζική»
Μαθήματα
ΕΑΠ: ΔΕΟ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η εκπαιδευτική μου φιλοσοφία στηρίζεται στο να μπορέσει η θεωρητική γνώση που θα λάβουν οι φοιτητές να τους βοηθήσει να αντιλαμβάνονται καλύτερα το εξωτερικό Χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν καθημερινά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2005 «Μεταπτυχιακός Τίτλος - Diploma in Management Studies» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.

2006 «Master of Business Administration (MBA)» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University. Βράβευση: «Best student in managing information»

2015 Msc στην Τραπεζική από το ΕΑΠ.

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα Κέντρο Αρνός
Συγγραφικό Υλικό
«Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και μέθοδοι δημιουργίας ανάγκης σε Χρηματοοικονομικά προϊόντα»
«Διερεύνηση της μεθόδου των ηλεκτρονικών προμηθειών και του κόστους απόκτησης υλικών από τις Ελληνικές επιχειρήσεις».
«Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η πρώτη υιοθέτηση αυτών στην Ελλάδα».

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός