ΔΕΟ 31

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Τόμος Β: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική – Εργασία 1
Μάθημα 1ο: Διαχρονική αξία χρήματος
Μάθημα 5ο: Σύγκριση των μεθόδων της Κ.Π.Α και του Ε.Β.Α
Μάθημα 6ο: Αξιολόγηση επενδύσεων σε περιόδους αύξησης τιμών
Μάθημα 7ο: Κίνδυνος
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις
Τόμος Δ: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – Εργασία 2
Μάθημα 1ο: Εισαγωγή
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις
Μάθημα 2ο: Απόδοση και Κίνδυνος
Μάθημα 3ο: Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις
Μάθημα 4ο: Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος
Τόμος Γ: Παράγωγα αξιόγραφα – Εργασία 3
Μάθημα 2ο: Προθεσμιακά συμβόλαια και αγορές – Η αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων
Μάθημα 4ο: Αντιστάθμιση με προθεσμιακά συμβόλαια ή ΣΜΕ
Τόμος Α: Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα – Εργασία 4
Μάθημα 3ο: Τραπεζικό σύστημα και προσφορά χρήματος
I. Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών
Θέμα 1 05:31
Θέμα 2 06:40
Θέμα 3 05:14
Θέμα 4 04:27
Θέμα 5 06:19
Θέμα 6 02:30
Θέμα 7 05:21
Θέμα 8 01:58
Θέμα 9 06:51
Θέμα 10 03:58
Θέμα 11 06:22
ΙΙ. Χρηματοδοτική Διοίκηση
ΙΙΙ. Παράγωγα Αξιόγραφα
Κεφ. 3ο: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Κεφ. 4ο: Ανταλλαγές (SWAP)
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών
ΙV. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κεφ. 7ο: Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
1η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
2η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 31 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Θέματα εξετάσεων 2018
Θέματα εξετάσεων 2017
Θέματα εξετάσεων 2016
Θέματα εξετάσεων 2015
Θέματα εξετάσεων 2014
Θέματα εξετάσεων 2013

Στείλε την Aπορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip