ΔΕΟ 25

Λογιστική

ΔΕΟ 25 – Λογιστική

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Αυτή η ενότητα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το αντικείμενο και τη λειτουργία της λογιστικής. Αρχικά θα μελετήσουμε τη χρησιμότητα της λογιστικής στην οικονομική διαδικασία.

Θα μάθουμε τη χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, τις πληροφορίες που παρέχουν και το τρόπο κατάρτισης τους. Επιπλέον θα κατανοήσουμε τις λογιστικές αρχές που διέπουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε το λογιστικό κύκλωμα, δηλαδή, το τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά γεγονότα καταγράφονται στα λογιστικά αρχεία ενός οργανισμού και τελικά μετατρέπονται σε χρήσιμες πληροφορίες για τη περιουσία, τις υποχρεώσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα της οικονομικής οντότητας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κατανοήσουμε τη χρησιμότητα των λογαριασμών, του ημερολογίου, του ισοζυγίου και άλλων χρήσιμων λογιστικών εργαλείων.

Θα μάθουμε τη διαδικασία με την οποία μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει τα αποτελέσματα της στο τέλος της χρήσης. Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω θα ασχοληθούμε με ιδιαίτερα θέματα της λογιστικής όπως τα πάγια, αποθέματα κλπ.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη λογιστική κόστους. Θα κατανοήσουμε τη σημασία της στο λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, θα μελετήσουμε τις καταστάσεις που καταρτίζονται αλλά και απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να επιτελέσει τη λειτουργία της.

Τέλος θα μελετήσουμε βασικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις εφαρμογές τους.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 25

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 25.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Με την πολύχρονη αποκτηθείσα εμπειρία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές να φτάσουν στην επιτυχία !

Ι. Χρηματοοικονομική Λογιστική
11. Αποθέματα
14. Διάφορα Θέματα Λογιστικών Εγγραφών
ΙΙ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
4. Απαιτήσεις
IV. Λογιστική Κόστους
VI. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
4η Εργασία 2017-18 ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
4η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Θέματα εξετάσεων 2017
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2016
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2014
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2010
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2008
Επαναληπτικό Υλικό
1. Χρηματοοικονομική Λογιστική & ΕΓΛΣ
2. Λογιστική Κόστους

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός