ΔΕΟ 25

Λογιστική

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

1. Εισαγωγή στη λογιστική – Χρηματοοικονομική Λογιστική – 1η εργασία
Μάθημα 1ο: Εισαγωγή στη λογιστική και παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
a. Εισαγωγικά στη λογιστική
b. Οικονομικές καταστάσεις
c. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - Ισολογισμός
d. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
e. Καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις
f. Ευρετήριο σημαντικών όρων
g. Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 2ο: Λογιστικά γεγονότα και καταχώρηση εγγραφών σε Ημερολόγιο
2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – 2η εργασία
Μάθημα 2ο: Πάγιο Ενεργητικό – Μη κυλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μάθημα 3ο: Αποθέματα
a. Γενική παρουσίαση των Αποθεμάτων και Αξία κτήσης
b. Προσδιορισμός της Αξίας κτήσης με τις μεθόδους FIFO – LIFO – ΜΣΚ
c. Αποτίμηση αποθεμάτων
d. Ασκήσεις – Παραδείγματα - Εφαρμογές
Μάθημα 4ο: Απαιτήσεις – Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
a. Γενική παρουσίαση των Απαιτήσεων
b. Πελάτες – Προκαταβολές πελατών– Επισφαλείς απαιτήσεις
c. Γραμμάτια εισπρακτέα
d. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
e. Ασκήσεις – παραδείγματα
3. Λογιστική κόστους – 3η εργασία
Μάθημα 4ο: Επιμερισμός και επανεπιμερισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων
1. Εισαγωγή στη λογιστική – Χρηματοοικονομική Λογιστική – 1η εργασία
Μάθημα 1ο: Εισαγωγή στη λογιστική και παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
Καθοδήγηση μελέτης
a. Εισαγωγικά στη λογιστική
b. Οικονομικές καταστάσεις
c. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - Ισολογισμός
d. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
e. Καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις
f. Ευρετήριο σημαντικών όρων
g. Σημειώσεις μαθήματος
Μάθημα 2ο: Λογιστικά γεγονότα και καταχώρηση εγγραφών σε Ημερολόγιο
Μάθημα 3ο: Εγγραφές προσαρμογής – Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης
2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – 2η εργασία
Μάθημα 2ο: Πάγιο Ενεργητικό – Μη κυλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μάθημα 3ο: Αποθέματα
a. Γενική παρουσίαση των Αποθεμάτων και Αξία κτήσης
b. Προσδιορισμός της Αξίας κτήσης με τις μεθόδους FIFO – LIFO – ΜΣΚ
c. Αποτίμηση αποθεμάτων
d. Ασκήσεις – Παραδείγματα - Εφαρμογές
Μάθημα 4ο: Απαιτήσεις – Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
a. Γενική παρουσίαση των Απαιτήσεων
b. Πελάτες – Προκαταβολές πελατών– Επισφαλείς απαιτήσεις
c. Γραμμάτια εισπρακτέα
d. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
e. Ασκήσεις – παραδείγματα
3. Λογιστική κόστους – 3η εργασία
Μάθημα 4ο: Επιμερισμός και επανεπιμερισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων
Ι. Χρηματοοικονομική Λογιστική
11. Αποθέματα
14. Διάφορα Θέματα Λογιστικών Εγγραφών
ΙΙ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
4. Απαιτήσεις
IV. Λογιστική Κόστους
VI. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
4η Εργασία 2017-18 ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
1η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
4η Εργασία ΔΕΟ 25 - Υποδειγματική Επίλυση
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Θέματα εξετάσεων 2017
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2016
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2014
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2010
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 25
Θέματα εξετάσεων 2008
Επαναληπτικό Υλικό
1. Χρηματοοικονομική Λογιστική & ΕΓΛΣ
2. Λογιστική Κόστους

Στείλε την Aπορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip