ΔΕΟ 24

Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική

ΔΕΟ 24 – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΔΕΟ 24 – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική – αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας και της λειτουργίας της δήμοσιας και της δημόσιας πολιτικής, του ελληνικού διοικητικού συστήματος, του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς και των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας.

Επιμέρους διδακτικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν:

 

Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική

 

Εισάγει και αναλύει τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τη δημόσια διοίκηση, εξηγεί τον «κύκλο» της δημόσιας πολιτικής και παρουσιάζει τις βασικές δοικητικές μεταρρυθμίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Νέο Δημόσιο Μάντζμεντ, καθώς και τους εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης των μεταρρυθμίσων. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην ελληνική διοικητική οργάνωση.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Αναφέρεται στο φαινόμενο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και συγκεκριμένα στις θεωρίες που υιοθετούνται για την ανάλυση αυτού, η ιστορική εξέλιξη και η θεσμική οργάνωση αυτής, καθώς η παρούσα πορεία και προοπτική της.

 

Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών

 

Εισάγει στο θεσμό της δημόσιας επιχείρησης αναλύοντας βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τη εν γένει δράση της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης, και στον προϋπολογισμό (κρατικό ή/και κάθε οικονομικής μονάδας) παρουσιάζοντας την έννοια αυτού, τις λειτουργίες και τις κατηγορίες του.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 24 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%.
Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 4: οι δύο πρώτες αφορούν του τόμους Α’&Β’ της διδακτέας ύλης - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική -, η τρίτη αφορά τον τόμο Γ’ της διδακτέας ύλης - Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και εξέλιξη αυτής -, και η τελευταία εργασία αναφέρεται τον τόμο Δ’ της διδακτέας ύλης – Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των Εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 24

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 24.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Δωρεάν γνωριμία με τη Θ.Ε. και τις e-υπηρεσίες μας
Πρόσθετο Υλικό Τόμου Ι
ΟΑΕΔ 00:29
ΤΑΙΠΕΔ 00:53
PSI 00:35
CDS 00:42
Spreads 01:15
EFSF 00:31
ESM 00:31
Τρόικα 00:55
ELA 00:54
Haircut 00:31
Θεσμοί 00:45
ΙΙ. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
Κεφ. 1ο: Στοιχεία Ιστορικής Εξέλιξης
Πρόσθετο Υλικό Τόμου ΙΙ
ΙΙΙ. Η Εξέλιξη & οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
IV. Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων
ΔΕΟ 24: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 24
Εργασίες Ακαδημαϊκού έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
1η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12
1η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
1η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
1η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
3η Εργασία ΔΕΟ 24 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2001-02
Φωτογραφία Καθηγητή

Φωτεινή Παπασημάκη

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομικές Επιστήμες
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΔΤΕ, ΔΧΤ, ΔΕΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η online διδασκαλία και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων ως σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας επιτρέπουν τη διαρκή επικοινωνία με τον φοιτητή. Οι δυνατότητες που παρέχουν στον εκπαιδευτικό και στον φοιτητή του σήμερα η διαδικασία των video-μαθημάτων μετατρέπει το μάθημα σε μια ευχάριστη και εποικοδομητική συζήτηση με απώτερο στόχο την γνώση και την διεύρυνση των ενδιαφερόντων!
Σκοπός είναι η προσιτή και απλοποιημένη γνώση και μάθηση!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2015 - σήμερα: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην «Τραπεζική» - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2001: Πτυχίο του Τμήματος Νομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ24, ΔΤΕ50 και ΔΧΤ60 στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός