ΔΕΟ 23

Marketing I

ΔΕΟ 23 - Marketing I 2018-19 

 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 23 – Marketing Ι είναι ένα μάθημα που στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων αναφορικά με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ. Με τη βοήθεια των ''εργαλείων'' του Μάρκετινγκ, οι υπεύθυνοι των σύγχρονων επιχειρήσεων προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των εγχώριων ή/και διεθνών πελατών τους και να δημιουργήσουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες με έντονη απήχηση (στις εγχώριες ή/και διεθνείς B2C ή/και B2B αγορές). Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από τη Θ.Ε. ΔΕΟ 23 θα φανούν πολύ χρήσιμες και σε επόμενες θεωρητικές ενότητες του κύκλου σπουδών της ΔΕΟ.

 

 

Η θεματική ενότητα ΔΕΟ 23 απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

 

Εισαγωγή στο Marketing
 

Θα προσεγγίσουμε βασικές έννοιες και εργαλεία τα οποία οφείλει να γνωρίζει και να ‘’χειρίζεται’’ ένας υπεύθυνος Marketing. Πέρα από την ανάλυση του περιβάλλοντος Marketing, εντός του οποίου δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, θα μελετήσουμε εκτενώς τις βασικές έννοιες της τμηματοποίησης – στόχευσης – τοποθέτησης καθώς και το περιεχόμενο του μείγματος προϊόντος, τιμής, διανομής και προβολής (στα πλαίσια κυρίως μιας καταναλωτικής αγοράς)

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή 
 

Θα γνωρίσουμε διάφορα μοντέλα ερμηνείας της καταναλωτικής συμπεριφοράς κατά την αγοραστική διαδικασία και θα μας απασχολήσουν έννοιες όπως η μάθηση, οι ανάγκες, οι στάσεις, η επιλεκτική προσοχή και η επιλεκτική ερμηνεία 
 

Βιομηχανικό Marketing και Διοίκηση Πωλήσεων
 

Θα μάθουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τεχνικών ‘’βιομηχανικού’’ Marketing. Επιπρόσθετα, θα εντοπίσουμε τις βασικές αρχές της διοίκησης και οργάνωσης πωλήσεων αλλά και θα γνωρίσουμε τις έννοιες του Marketing Σχέσεων και των Πελατών Στρατηγικής Σημασίας

 

Διεθνές Marketing και e-Marketing
 

Θα καταλάβουμε τα συστατικά στοιχεία και τις ρίζες της κουλτούρας μιας χώρας αλλά και τα ‘’εργαλεία’’ του διεθνούς Μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή θα εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες του e-περιβάλλοντος και θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ‘’προσαρμόζεται’’ το μείγμα Marketing στο συγκεκριμένο περιβάλλον

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 23 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την απόκτηση ‘’δικαιώματος’’ συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, αλλά και για την προετοιμασία μας για τα θέματα των εξετάσεων της ΔΕΟ 23. 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 23

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οργάνωση της μελέτης (απευθείας στο e-mail σου) με τρόπο απλό και στοχευμένo προσδιορίζοντας ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε…να μην χάνεται χρόνος

  • Εκπόνηση Εργασιών

Αναλυτική παρουσίαση & επίλυση της κάθε Εργασίας  (video-μαθήματα, pdf και ‘’ζωντανές’’ online συνεδρίες για ανταλλαγή ιδεών) με στόχο την ‘’ενεργοποίηση’’ της σκέψης και την ουσιαστική ‘’κατανόηση’’ του τρόπου απάντησης

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της ΔΕΟ 23 (...με χρήση εργαλείων όπως e-mail, forum και chat)

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας και παρουσίαση Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 23

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία βασιζόμενοι σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, επαναληπτικές σημειώσεις για κάθε τόμο, λεξικό βασικών εννοιών, ερωτήσεις/απαντήσεις θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών)

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία ανά γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων  εξετάσεων και εργασιών προηγουμένων ετών. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται (μέσα από μια πληθώρα μελετών περίπτωσης -case studies-) στoν τρόπο με τον οποίο η θεωρία εφαρμόζεται εν τέλει στην ‘’πράξη’’.

 

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Διαμορφώνουμε από κοινού το μονοπάτι της επιτυχίας!

– Πέτρος Τσουμπρής

* Ας γνωριστούμε: ΔΕΟ 23 - Ετήσια Υποστήριξη & Coaching
Ξεφυλλίζοντας τη ΔΕΟ_23
Υποδειγματική Λύση Εργασιών ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
Video-Διδασκαλία ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
Σημειώσεις & Χρήσιμο Υλικό ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
I. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ύλη 1ης εργασίας)
ΙΙ. Συμπεριφορά Καταναλωτή (ύλη 2ης εργασίας)
ΙΙΙ. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Διοίκηση Πωλήσεων (ύλη 3ης εργασίας)
IV. Διεθνές Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (ύλη 4ης εργασίας)
(Διεθνές Μάρκετινγκ) Κεφ. 2ο: Η επίδραση της κουλτούρας στο διεθνές Μάρκετινγκ
(Διεθνές Μάρκετινγκ) Κεφ. 3ο: Η εξαγωγική πρόγνωση και η επιλογή μεθόδου εισόδου στις αγορές του εξωτερικού
(Διεθνές Μάρκετινγκ) Κεφ. 6ο: Η διεθνής διαφήμιση και προβολή (Χωρίς υλικό προς το παρόν)
(Διεθνές Μάρκετινγκ) Κεφ. 7ο: Τα διεθνή κανάλια διανομής (χωρίς υλικό προς το παρόν)
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
1η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-2007
1η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006
1η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-2004
1η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-2003
2η Εργασία ΔΕΟ 23 - Υποδειγματική Επίλυση
Θέματα εξετάσεων 2005
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 23
Θέματα εξετάσεων 2001
Θέματα Τελικής Εξέτασης ΔΕΟ 23
IV. Διεθνές Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Live Τάξη @ Επαναληπτικά μαθήματα 2018_19
ΔΕΟ 23 @ Επαναληπτικό υλικό
Ενότητες SOS (..από τις θεματικές περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής)
Συνοπτικές σημειώσεις
Επαναληπτικές διαφάνειες ''χωρίς σημειώσεις''
Επαναληπτικές διαφάνειες ''με σημειώσεις''
Ερωτήσεις & απαντήσεις εξετάσεων προηγουμένων ετών
Φωτογραφία Καθηγητή

Πέτρος Τσουμπρής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Σχολείο: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία
ΕΑΠ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ23, ΔΕΟ34, ΔΕΟ40
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Εστιάζουμε στα πιο σημαντικά σημεία της ύλης, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διευκολύνει τη μελέτη και ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε φοιτητή!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

2008: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2011: Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διδακτική Εμπειρία
2008 - 2012: Διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοίκησης & Οικονομικών σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σχετιζόμενες με τη διαρκή εκπαίδευση ενηλίκων
2010 - σήμερα: Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1. Τσουμπρής, Π. (2009). Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Tsoumbris, P. & Xenikou, A. (2010). Commitment profiles: The configural effect of the forms and foci of commitment on work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 77, 401-411

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός