ΔΕΟ 13

Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας σε 7 βήματα.

 • Θέμα και βιβλιογραφία
 • Ανάγνωση και κατανόηση του θέματος
 • Λέξεις & Φράσεις – Κλειδιά
 • Ερωτήσεις αποκάλυψης
 • Σχεδιάγραμμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Εντός 24 ωρών να έχεις την απάντηση σε αυτό που ρώτησες.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

ΔΕΟ 13: Ποσοτικές Μέθοδοι
Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης ΔΕΟ 13
A' Μέρος - Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Β' Μέρος - Στατιστική, Πιθανότητες & Γραμμική Παλινδρόμηση
Γ' Μέρος - Επιχειρησιακή Έρευνα
Τελικές Εξετάσεις Θ.Ε. ΔΕΟ 13
Δωρεάν Δείγματα Video-Διδασκαλίας
Promo: Συμμετοχή σε Τμήμα
Ι. Επιχειρησιακά Μαθηματικά (ύλη 1ης, 2ης Εργασίας)
Εισαγωγή: Πρωταρχικές Μαθηματικές Έννοιες
0. Κανόνες Προσήμων
1. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού (Ι)
6. Εξισώσεις 2ου βαθμού (ΙΙ)
Κεφάλαιο 1ο: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
1.1. Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής
1.2. Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής
1.3. Προσδιορισμός γραμμικών συναρτήσεων
1.4. Συναρτήσεις της μορφής: y = ax2 + bx + c
1.5. Σημείο Τομής Γραφικών Παραστάσεων
1.6. Πεδίο Ορισμού Συναρτήσεων
Κεφάλαιο 2ο: Παραγώγιση Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής
2.1. Η έννοια της Παραγώγου μιας συνάρτησης
2.2. Παραγώγιση Συναρτήσεων
2.3. Κανόνες Παραγώγισης
2.4. Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων
2.5. Ειδικές Ασκήσεις Παραγώγισης - Κανόνας Αλυσίδας
Κεφάλαιο 4ο: Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας μεταβλητής
4.1. Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
4.2. Ολοκλήρωση συναρτήσεων με Αλλαγή Μεταβλητής
4.3. Παραγοντική Ολοκλήρωση
Κεφάλαιο 5ο: Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
5.1. Ελαστικότητα Ζήτησης - Προσφοράς
5.2. Οικονομικά Θέματα Εξετάσεων
ΙΙ. Στατιστική & Πιθανότητες (ύλη 3ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1ο: Περιγραφική Στατιστική
1.0. Γνωριμία με την Στατιστική
1.1. Μη Ομαδοποιημένα Δεδομένα
1.2. Ομαδοποιημένα Δεδομένα
Κεφάλαιο 2ο: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
2.1. Εισαγωγή στις Πιθανότητες
2.2. Δεσμευμένη Πιθανότητα & Θεώρημα Bayes
2.3. Aρχές Απαρίθμησης
Κεφάλαιο 3ο: Κατανομές Πιθανότητας
3.1. Διωνυμική Κατανομή
3.2. Κανονική Κατανομή (Gauss κατανομή)
3.3. Poisson Κατανομή
Κεφάλαιο 4ο: Γραμμική Παλινδρόμηση
4.1. Θεωρία & Λέξεις- Κλειδιά
4.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5ο: Παράρτημα Ειδικών Ασκήσεων
IΙΙ. Επιχειρησιακή Έρευνα (ύλη 4ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1ο: Γραμμικός Προγραμματισμός
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Δικτύων
2.1. Το πρόβλημα της Σύντομης Διαδρομής
2.2. Το πρόβλημα του Ελάχιστου Ζευγνύοντος Δένδρου
2.3. Το πρόβλημα της Μέγιστης Ροής
Κεφάλαιο 3ο: Θεωρία Παιγνίων
3.1. Επίλυση παιγνίου (όχι με γραφική μέθοδο)
3.2. Γραφική μέθοδος επίλυσης παιγνίου
Κεφάλαιο 4ο: Ουρές Αναμονής
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων
Πλάνο Μελέτης για τις Εξετάσεις ΔΕΟ 13
Χρυσές Συμβουλές για τις Εξετάσεις
Άξονες Θεμάτων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13: Εξετάσεις

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2019-2020
1η Εργασία 2019- 2020 ΔΕΟ 13
2η Εργασία 2019- 2020 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2019- 2020 ΔΕΟ 13
4η Εργασία 2019- 2020 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2018-2019
1η Εργασία 2018- 2019 ΔΕΟ 13
2η Εργασία 2018- 2019 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2018- 2019 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2016-2017
2η Εργασία 2016 - 2017 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2016 - 2017 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2015-2016
2η Εργασία 2015 - 2016 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2015 - 2016 ΔΕΟ 13
4η Εργασία 2015 - 2016 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2014-2015
1η Εργασία 2014 - 2015 ΔΕΟ 13
2η Εργασία 2014 - 2015 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2014 - 2015 ΔΕΟ 13
4η Εργασία 2014 - 2015 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2013-2014
1η Εργασία 2013 - 2014 ΔΕΟ 13
2η Εργασία 2013 - 2014 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2013 - 2014 ΔΕΟ 13
4η Εργασία 2013 - 2014 ΔΕΟ 13
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2012-2013
2η Εργασία 2012 - 2013 ΔΕΟ 13
3η Εργασία 2012 - 2013 ΔΕΟ 13
4η Εργασία 2012 - 2013 ΔΕΟ 13

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2018
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2017
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2016 - 2017
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2016
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2015 - 2016
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2015
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2014 - 2015
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2013
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2012 - 2013
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13 2005
* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων
Πλάνο Μελέτης για τις Εξετάσεις ΔΕΟ 13
Χρυσές Συμβουλές για τις Εξετάσεις
Άξονες Θεμάτων ΕΑΠ - ΔΕΟ 13

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Στείλε την απορία σου τώρα!


Επίλυση αποριών στο: vtsilivis@arnos.gr

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip

ΔΕΟ 13  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Τυπολόγιο Μαθηματικών - Εξετάσεων
Τυπολόγιο Οικονομικών (ΑΡΝΟΣ)
Επιχειρησιακή Στατιστική
Τυπολόγιο Στατιστικής Ε.Α.Π
Στατιστική - Τυπολόγιο (ΑΡΝΟΣ)
Σημειώσεις Στατιστικής ΕΑΠ
Πιθανότητες & Κατανομές Πιθανοτήτων
Τυπολόγιο Πιθανοτήτων (ΑΡΝΟΣ)
Τυπολόγιο Κατανομών (ΑΡΝΟΣ)
Τυπολόγιο στους Συνδυασμούς (ΑΡΝΟΣ)
Δεσμευμένη Πιθανότητα - Θεωρία & Παραδείγματα
Γραμμική Παλινδρόμηση
Στατιστική & Γραμμική Παλινδρόμηση - Τυπολόγιο ΑΡΝΟΣ
Επιχειρησιακή Στατιστική - Σημειώσεις ΑΡΝΟΣ
Επιχειρησιακή Έρευνα
Γραμμικός Προγραμματισμός - Σημειώσεις ΕΑΠ
Σημειώσεις Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Α.Π)
Οικονομετρία - Σημειώσεις ΕΑΠ