ΔΕΟ 11

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΔΕΟ 11 – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 

 

2η Γραπτή Εργασία ΔΕΟ 11| Πρότυπη Λύση ΑΡΝΟΣ 2018-19
 

Στη διάθεση σας βρίσκονται πλέον τα ερωτήματα-αποκάλυψης και για τα τέσσερα θέματα της 2ης Γραπτής Εργασίας.  Τα ερωτήματα αυτά μας δίνουν τις ''αρχικές κατευθυντήριες οδηγίες'' για το πως πρέπει να σκεφτούμε έτσι ώστε να δομήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαντήσεις μας. Σημειώστε ότι την Τρίτη 25/12 θα αναρτηθούν οι ενδεικτικές επιλύσεις (αρχείο .pdf & video-μαθήματα) και των τεσσάρων θεμάτων της 2ης Γραπτής Εργασίας.
 

 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 11 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι ένα μάθημα που στοχεύει στη δημιουργία γνώσεων αναφορικά με τους τρόπους διοίκησης μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε ένα εγχώριο ή διεθνές περιβάλλον. Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η εξέλιξη και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εν τέλει καθορίζεται από τις ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες των υψηλόβαθμων, και όχι μόνο, στελεχών της. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από τη Θ.Ε. ΔΕΟ 11 θα φανούν πολύ χρήσιμες και σε επόμενες θεωρητικές ενότητες του κύκλου σπουδών της ΔΕΟ.
 

 

Η θεματική ενότητα ΔΕΟ 11 απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

 

Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
 

Θα προσεγγίσουμε τις αρχές, τους κανόνες και τις μεθόδους πρακτικής εφαρμογής της επιστήμης της Διοίκησης/Μάνατζμεντ. Βασικό μας μέλημα η ανάλυση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης (δλδ. ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος).

 

Διοίκηση Παραγωγής
 

Θα γνωρίσουμε ζητήματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Βασικοί ‘’παράγοντες’’ που θα μας απασχολήσουν, εκτός των άλλων, είναι η τοποθεσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός του παραγωγικού συστήματος, οι μέθοδοι πρόβλεψης και τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων.

 

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 

Θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού ‘’διαχειρίζεται’’ τον ανθρώπινο παράγοντα της επιχείρησης αλλά και την ίδια στιγμή, θα γνωρίσουμε και τις ικανότητες/δεξιότητες που ο σύγχρονος εργαζόμενος είναι απαραίτητο να διαθέτει βάση και της εργασιακής του θέσης.

 

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
 

Θα καταλάβουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και θα γνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων αλλά και τα βασικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας/οικονομίας.

 


 

Εργασίες ΔΕΟ 11 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για την απόκτηση ‘’δικαιώματος’’ συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, αλλά και για την προετοιμασία μας για τα θέματα των εξετάσεων της ΔΕΟ 11.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΕΟ 11

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οργάνωση της μελέτης (απευθείας στο e-mail σου) με τρόπο απλό και στοχευμένo προσδιορίζοντας ξεκάθαρα τα σημεία της ύλης που χρήζουν προσοχής έτσι ώστε…να μην χάνεται χρόνος

  • Εκπόνηση Εργασιών

Αναλυτική παρουσίαση & επίλυση της κάθε Εργασίας  (video-μαθήματα, pdf και ‘’ζωντανές’’ online συνεδρίες για ανταλλαγή ιδεών) με στόχο την ‘’ενεργοποίηση’’ της σκέψης και την ουσιαστική ‘’κατανόηση’’ του τρόπου απάντησης

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της ΔΕΟ 11 (...με χρήση εργαλείων όπως e-mail, forum και chat)

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας και παρουσίαση Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της εξεταστέας ύλης της ΔΕΟ 11

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία βασιζόμενοι σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό  (συνοπτικές σημειώσεις για κάθε τόμο, λέξεις κλειδιά, ερωτήσεις/απαντήσεις θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών, επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης)

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία ανά γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων  εξετάσεων και εργασιών προηγουμένων ετών. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται (μέσα από μια πληθώρα μελετών περίπτωσης -case studies-) στoν τρόπο με τον οποίο η θεωρία εφαρμόζεται εν τέλει στην ‘’πράξη’’.

 

 

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Διαμορφώνουμε από κοινού το μονοπάτι της επιτυχίας!

– Πέτρος Τσουμπρής

Δωρεάν γνωριμία με τη Θ.Ε. και τις e-υπηρεσίες μας
Ξεφυλλίζοντας τη ΔΕΟ_11
Υποδειγματική Λύση Εργασιών ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
Video-Διδασκαλία ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
Σημειώσεις & Χρήσιμο Υλικό ~ Γνωρίστε μας από τα δείγματα
Ι. Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
ΙΙ. Διοίκηση Παραγωγής
ΙΙΙ. Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Κεφ. 4ο: Δραστηριοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Επαναληπτικό Υλικό
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2015-2016
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2014-2015
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2012-2013
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - 2008-2009
Ι. Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
ΙΙ. Διοίκηση Παραγωγής
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
ΙΙΙ. Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Λέξεις κλειδιά
Επαναληπτικές ερωτήσεις επί της εξεταστέας ύλης
IV. Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 
Οι ερωτήσεις σας με τις απαντήσεις.
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ΔΕΟ 11 θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση κάποιας άλλη θεματικής ενότητα του προγράμματος σπουδών της ΔΕΟ;

Η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας ΔΕΟ 11 δεν προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιων συγκεκριμένων άλλων θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Απλά θα σημειώναμε εδώ, ότι η ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας από πλευράς  των φοιτητών είναι σίγουρα ένα στοιχείο που βοηθάει στην κατανόηση πολλών εννοιών και ‘’εργαλείων’’ που παρουσιάζονται στα συγγράμματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας

Τι πρέπει να γνωρίζω για τις γραπτές εργασίες της ΔΕΟ 11;

Το πρόγραμμα μελέτης της ΔΕΟ 11 περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Στην περίπτωση εκείνη που κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει 20 βαθμούς από τις τρεις πρώτες γραπτές εργασίες τότε δεν είναι ‘’υποχρεωτική’’ η παράδοση της τέταρτης εργασίας. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τον ‘’προβιβασμό’’ μας στις τελικές εξετάσεις , αλλά και για την καλύτερη προετοιμασία μας για τις εξετάσεις της ΔΕΟ 11 (…αφού πολλές φορές τα θέματα των εξετάσεων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα των εργασιών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα).

Τι πρέπει να γνωρίζω για τις εξετάσεις της ΔΕΟ 11;

Στις εξετάσεις της ΔΕΟ 11 καλούμαστε να επιλέξουμε και να απαντήσουμε σε 3 από τα 4 θέματα που θα μας δοθούν (σημειώνουμε ότι κάθε θέμα έχει δυο υπό-ερωτήματα). Τα τελευταία χρόνια κάθε θέμα των εξετάσεων έχει συνήθως ένα υπό-ερώτημα το οποίο αντλείται από τον Α’ τόμο (δηλαδή το 50% των θεμάτων των εξετάσεων αντλείται από τον Α’ τόμο). Είναι υποχρεωτική η βάση του 5 στις εξετάσεις για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Πως ‘’χρησιμοποιώ’’ για τη μελέτη μου το arnos.gr και την e-τάξη της ΔΕΟ 11 ;;

Μέσα από το arnos.gr υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού μας (π.χ. video-μαθήματα, συνοπτικές σημειώσεις) ενώ μέσα από την e-τάξη υπάρχει, κυρίως, η δυνατότητα για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τη ΔΕΟ 11 (π.χ. ανακοινώσεις/ειδοποιήσεις/πλάνα μελέτης που αναρτώνται στο Ημερολόγιο και στο Φόρουμ) αλλά και για άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή της θεματικής ενότητας.

Υπάρχουν κάποια ‘’μυστικά’’ επιτυχίας για τη ΔΕΟ 11;

Το βασικό ‘’μυστικό’’ για την επιτυχία μας στη ΔΕΟ_11 είναι η συστηματική μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Θα προσθέσουμε και τέσσερα επιπλέον ‘’μυστικά’’ για να ανταπεξέλθουμε άνετα στις εξετάσεις μας και να φθάσουμε με σιγουριά στο στόχο μας …

    à Διαβάζουμε πολύ καλά τον Α’ τόμο της θεματικής ενότητας αφού το 50% των υπό-ερωτημάτων που θα γράψουμε στις εξετάσεις θα σχετίζονται με το συγκεκριμένο τόμο,

    à Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα θέματα των γραπτών εργασιών της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς αφού συχνά υπάρχουν υπό-ερωτήματα στις εξετάσεις που σχετίζονται άμεσα, ή έμμεσα, με αυτά τα θέματα,

    à Κοιτάμε τα θέματα εξετάσεων των τελευταίων ετών (καθώς και τις ενδεικτικές απαντήσεις  αυτών των θεμάτων) ώστε να πάρουμε μια ιδέα για το ‘’ύφος’’ των εξετάσεων της θεματικής ενότητας.

    à Δεν απομνημονεύουμε (…απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε την λογική αυτών που διαβάζουμε)

Γιατί να επιλέξουμε το online Φοιτητικό Φροντιστήριο arnos.gr για την εκπαιδευτική υποστήριξη της ΔΕΟ 11 ;;

Επιλέγουμε το online Φοιτητικό Φροντιστήριο arnos.gr έτσι ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση της μελέτης μας και να ξέρουμε ότι στις όποιες δυσκολίες θα έχουμε πάντα ‘’δίπλα μας’’ τον καθηγητή της ενότητας. Μαζί διαμορφώνουμε…το μονοπάτι της επιτυχίας!  

Φωτογραφία Καθηγητή

Πέτρος Τσουμπρής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μαθήματα
Σχολείο: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία
ΕΑΠ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ23, ΔΕΟ34, ΔΕΟ40
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Εστιάζουμε στα πιο σημαντικά σημεία της ύλης, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διευκολύνει τη μελέτη και ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε φοιτητή!
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α

2008: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2011: Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Διδακτική Εμπειρία
2008 - 2012: Διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοίκησης & Οικονομικών σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές σχετιζόμενες με τη διαρκή εκπαίδευση ενηλίκων
2010 - σήμερα: Διδασκαλία και εκπαιδευτική υποστήριξη στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
Συγγραφικό Υλικό
1. Τσουμπρής, Π. (2009). Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Tsoumbris, P. & Xenikou, A. (2010). Commitment profiles: The configural effect of the forms and foci of commitment on work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 77, 401-411

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός