ΠΔΕ 103

ΠΔΕ 103 - Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

ΠΔΕ 103  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΑΠΚΥ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Εξαμηνιαία Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας σε 7 βήματα.

 • Θέμα και βιβλιογραφία
 • Ανάγνωση και κατανόηση του θέματος
 • Λέξεις & Φράσεις – Κλειδιά
 • Ερωτήσεις αποκάλυψης
 • Σχεδιάγραμμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται αναλυτική Διδασκαλία σε Videos, και εφόσον ζητηθεί, ιδιαίτερο μάθημα ή live συνεδρία όπου ο καθηγητής λύνει τις απορίες σου σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Εντός 24 ωρών να έχεις την απάντηση σε αυτό που ρώτησες.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) του ΑΠΚΥ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

ΠΔΕ 103  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
Ξεφυλλίζοντας τη Θ.Ε
Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Κεφάλαιο 0: Πρωταρχικές Μαθηματικές Έννοιες
0. Κανόνες Προσήμων
1. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού (Ι)
6. Εξισώσεις 2ου βαθμού (ΙΙ)
Κεφάλαιο 1ο: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
1.1. Συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής
1.2. Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής
1.3. Προσδιορισμός γραμμικών συναρτήσεων
1.4. Συναρτήσεις της μορφής y = ax2 + bx + c
1.5. Σημείο Τομής Γραφικών Παραστάσεων
1.6. Πεδίο Ορισμού Συναρτήσεων
Κεφάλαιο 2ο: Παραγώγιση Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής
2.1. Η έννοια της Παραγώγου μιας συνάρτησης
2.2. Παραγώγιση Συναρτήσεων
2.3. Κανόνες Παραγώγισης
2.4. Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων
2.5. Ειδικές Ασκήσεις Παραγώγισης - Κανόνας Αλυσίδας
Παράρτημα: Μερικές Παράγωγοι
Κεφάλαιο 3ο: Εφαρμογές Παραγώγου Συνάρτησης
3.1. Μελέτη Μονοτονίας & Ακροτάτων
3.2. Καμπυλότητα & Σημεία Καμπής συνάρτησης
Κεφάλαιο 4ο: Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας μεταβλητής
4.1. Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
4.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
4.3. Ολοκλήρωση συναρτήσεων με Αλλαγή Μεταβλητής
4.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
Κεφάλαιο 5ο: Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
5.1. Ελαστικότητα Ζήτησης - Προσφοράς
5.2. Οικονομικά Θέματα Εξετάσεων
Εργασίες Ακαδημαϊκών Ετών ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2019-2020
1η Εργασία 2019- 2020 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2019- 2020 ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2018-2019
1η Εργασία 2018- 2019 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2018- 2019 ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2017-2018
1η Εργασία 2017- 2018 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2017- 2018 ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2016-2017
1η Εργασία 2016- 2017 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2016- 2017 ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2014-2015
1η Εργασία 2014- 2015 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2014- 2015 ΠΔΕ 103
Λυμένες εργασίες ΠΔΕ 103: 2013-2014
1η Εργασία 2013- 2014 ΠΔΕ 103
2η Εργασία 2013- 2014 ΠΔΕ 103

ΠΔΕ 103  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Live - Καθοδήγηση Μελέτης
Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης ΠΔΕ 103