Λυσάρια Ε' Δημοτικού

Δυσκολεύεσαι να λύσεις τις ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου;

Δωρεάν βοηθήματα με τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων σε μορφή video- διδασκαλίας και pdf του Σχολικού Βιβλίου και του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Αγγλικά, Φυσικά, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Θρησκευτικά της Ε’ δημοτικού.

Προσφορά αγάπης του κ. Κρόκου στο Πρώτο Κοινωνικό Σπίτι – Δημοτικό Σχολείο Οκτωνιάς

λυσάρια

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γλώσσα Ε’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τις δευτερεύουσες προτάσεις, τους προσδιορισμούς του χρόνου, σύνθετες λέξεις, επιρρηματικούς προσδιορισμούς την αφήγηση και την περιγραφή.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά Ε’ Γυμνασίου είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών και Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τη στρογγυλοποίηση Φυσικών-Δεκαδικών αριθμών, πράξειςπροβλήματα κλασμάτων, τη Στατιστική, τη Γεωμετρία των τριγώνων και του κύκλου.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Μαθηματικά Ε΄Δημοτικού

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για την Ιστορία Ε΄ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για να μάθεις τις σχέσεις των Ρωμαίων με τους Έλληνες, πώς φτάσαμε από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ποιοι τελικά κατέκτησαν την Αυτοκρατορία.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Ιστορία Ε ‘ Δημοτικού

Θρησκευτικά Ε΄Δημοτικού - Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Γνώρισε τα πάντα για τους προφήτες της Βίβλου, για την Εκκλησία του Χριστού, για τον αγώνα που έκαναν οι Απόστολοι και για την εξάπλωση του Χριστιανισμού στον κόσμο.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Θρησκευτικά Ε ‘ Δημοτικού

Φυσικά Ε’ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Φυσικά Ε’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τα μείγματα και τα διαλύματα, τη θερμότητα, την εξάτμιση, αλλά και την τροφή και την ενέργεια, τα δόντια μας και την ισορροπημένη διατροφή!

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Φυσικά Ε ‘ Δημοτικού

Γεωγραφία Ε’ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γεωγραφία  Ε΄Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τους χάρτες, τα είδη χαρτών, τις κλίμακες του χάρτη, τον προσανατολισμό, τις θάλασσες και τα νησιά, τα βουνά και της πεδιάδες της Ελλάδας, το κλίμα και τον καιρό.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γεωγραφία Ε ‘ Δημοτικού

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή E’ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή E’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τον πολίτη, το έθνος και το κράτος, τη δημοκρατία, το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του, τον Δήμο και τις αποφάσεις του.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή E’ Δημοτικού

Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού– Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Αγγλικά της Ε’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική διδασκαλία σε Video για Internet Friends Around Europe και Places, αλλά και Christmas Everywhere, The place we live in, Choosing a present και όλα με τη σωστή προφορά.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Αγγλικά Ε΄Δημοτικού