Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού

Video Διδασκαλία - live Μαθήματα

Κέντρο Μελέτης arnos.gr για το Δημοτικό

Βασικός στόχος της Νεοελληνικής Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται έχουν ως στόχο την αναπλαισίωση της ύλης που οι μαθητές έλαβαν στις προηγούμενες χρονιές έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά των μαθητών και να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών στο αντίστοιχο μάθημα της Α΄ Γυμνασίου. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές και γίνεται προσπάθεια να εξασκηθούν οι ίδιοι όσο το δυνατόν περισσότερο σε βασικά αλλά ουσιώδη γραμματικά, λεξιλογικά και συντακτικά φαινόμενα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (ζητώντας περιορισμένης έκτασης απαντήσεις) και εξετάζουν τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας στην ολότητά τους.

Τα κυριότερα γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα τα οποία θα γνωρίσουν οι μαθητές είναι: οι χρόνοι του ρήματος, οι προσδιορισμοί, οι ελλειπτικές προτάσεις, η κλίση των ουσιαστικών, οι συντομογραφίες-αρκτικόλεξα, οι εγκλίσεις, οι δευτερεύουσες προτάσεις, η ονοματική-ρηματική φράση, η κυριολεξία-μεταφορά, η παρομοίωση, τα συνώνυμα-αντίθετα, η χρήση της ορολογίας, τα μεταβατικά-αμετάβατα ρήματα, η παρατακτική-υποτακτική σύνδεση, οι ασύνδετες προτάσεις, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, η ενεργητική-παθητική σύνταξη, τα απρόσωπα ρήματα και οι οικογένειες λέξεων.

Το είδος της αξιολόγησης που έχει προτιμηθεί είναι η τελική αξιολόγηση η οποία και πραγματοποιείται μέσω των επαναληπτικών φύλλων εργασίας, τα οποία δίνουν έμφαση στα βασικότερα γραμματικά και συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα που περιλαμβάνει η κάθε ενότητα. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των μαθητών μέσω της συνεχούς εξάσκησής τους.

Τέλος, παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους σε καίρια ερωτήματα τα οποία αφορούν την Νεοελληνική Γλώσσα.


1) Εκατοντάδες Βιντεομαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στο διάβασμα του παιδιού, δωρεάν.

  • Επίλυση ασκήσεων με τρόπο, εκπαιδευτικό.
  • Ανάλυση του σχολικού βιβλίου.

2) Καθημερινά 3 μ.μ. – 6 μ. μ. λειτουργούμε ως Κέντρο Μελέτης.

  • Τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν με τον δάσκαλο στο πλευρό τους Online.
  • Κάνουμε την απορία Μάθημα.
  • Καθοδηγούμε τη Μελέτη τους ζωντανά.

3) Εκπαιδευτικά παιχνίδια και live quizzes.

  • Έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά και άκρως ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά online παιχνίδια και βιωματικές live εφαρμογές. Ετοιμάσου λοιπόν, γιατί φέτος Παίζουμε, Παρατηρούμε και Μαθαίνουμε, με τη Μέθοδο Marcuri!

4) Διαγωνιστικά Μαθηματικά

  • Απόλαυσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις το Διαγωνισμό "Καγκουρό", μέσα από εβδομαδιαίο σετ ερωτήσεων με στόχο να νιώσεις, να ερμηνεύσεις και να αγκαλιάσεις τις μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και βιωματικό. Μαζί αλλάζουμε νοοτροπία, κοιτάζοντας κατάματα τα Μαθηματικά μέσα από την ίδια τη Ζωή!
Ενότητα 1: "Ταξίδια - Τόποι - Μεταφορικά μέσα"
Ενότητα 2: "Κατοικία"
Ενότητα 4: "Διατροφή"
Η πολύ λαίμαργη που έφαγε τη θάλασα
Ενότητα 6: "Η ζωή σε άλλους τόπους"
Ενότητα 7: "Η ζωή έξω από την πόλη"
Ενότητα 9: "Συσκευές"
Ενότητα 10: "Ατυχήματα"
Ενότητα 11: "Συγγενικές σχέσεις"
Ενότητα 13: "Τρόποι ζωής και επαγγέλματα "
Ενότητα 15: "Κινηματογράφος - Θέατρο"
Ενότητα 16: "Μουσεία"
Ενότητα 17: "Πόλεμος και ειρήνη"

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός