Αγγλικά Γ' Δημοτικού

Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού arnos.gr

Οι απαιτήσεις στη σύγχρονη κοινωνία συνεχώς αυξάνονται. Η ανάγκη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.

Η καθημερινότητα του ατόμου, από την νηπιακή κιόλας ηλικία, περιλαμβάνει ακούσματα, εικόνες και ποικίλα ερεθίσματα στα αγγλικά. Στη μεγάλη οικογένεια του διαδικτυακού φροντιστηρίου ARNOS, θέλουμε να βάλουμε σωστές βάσεις και να οδηγηθούμε σε ένα ταξίδι εξερεύνησης της γλώσσας που μιλιέται σε όλον τον κόσμο.

Μέσα από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών της Γ΄ Δημοτικού θα ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε τον πλούτο αυτής της γλώσσας. Με αργά και σταθερά βήματα, συχνές επαναλήψεις λέξεων και κανόνων, μέχρι και το τέλος της ΣΤ΄ Δημοτικού, ελπίζουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την αγγλική γλώσσα και να στοχεύσουν στην κατάκτησή της.

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθήνα και το κέντρο ΑΡΝΟΣ, με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών, συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα, δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.


Video Lessons: Σχ. Βιβλίο - Τετράδιο Εργασιών - Γραμματική - Λεξιλόγιο
Pre-Unit: Welcome to the Magic Letterland
Alphabet - Αλφάβητο
Unit 1: Kelly
Lesson 1: Come and play!
Lesson 2: A magic key!
Lesson 3: We are pirates!
Unit 2: Captain Cook
Lesson 1: The magic map
Lesson 2: On the big island
Lesson 3: The dragon's house
Unit 3: The Ant and the Cricket
Lesson 1: It's summer
Lesson 2: Autumn's here!
Lesson 3: It's winter
Unit 4: The Weasel and the Mole
Lesson 1: In the cellar
Lesson 2: Time for lunch
Lesson 3: The right kind of food
Unit 5: The Animal School
Lesson 1: School is fun
Lesson 2: Lessons at the animal school
Lesson 3: A bright world
Video Lessons: Σχ. Βιβλίο - Τετράδιο Εργασιών - Γραμματική - Λεξιλόγιο
Pre-Unit: Welcome to the Magic Letterland
Alphabet - Αλφάβητο
Unit 1: Kelly
Lesson 1: Come and play!
Lesson 2: A magic key!
Lesson 3: We are pirates!
Unit 2: Captain Cook
Lesson 1: The magic map
Lesson 2: On the big island
Lesson 3: The dragon's house
Video Lessons: Σχ. Βιβλίο - Τετράδιο Εργασιών - Γραμματική - Λεξιλόγιο
Video Lessons: Σχ. Βιβλίο - Τετράδιο Εργασιών - Γραμματική - Λεξιλόγιο
Λεξιλόγιο - Vocabulary

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός