Αγγλικά Γ' Δημοτικού

Κέντρο Μελέτης arnos.gr για το Δημοτικό

Η μαθηματική σκέψη ξεκινάει με τον Αρνό και μαζί κάνουμε τα πρώτα βήματα σε αυτό τον υπέροχο κόσμο των αριθμών! Η γνώση γίνεται παιχνίδι και τα μαθηματικά φαντασία. Πρώτος σταθμός οι αριθμοί και οι πράξεις μεταξύ τους.

Μαθαίνουμε να τους γράφουμε και να τους αναγνωρίζουμε παντού γύρω μας! Το περιβάλλον μας δίνει τα καλύτερα παραδείγματα και εμείς τα κάνουμε απλά και κατανοητά έτσι ώστε οι μαθητές μας να αγαπήσουν την μαθηματική λογική και να κάνουν από το πρώτο χρόνο του Δημοτικού κτήμα τους την μαθηματική σκέψη.

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.


1) Εκατοντάδες Βιντεομαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στο διάβασμα του παιδιού, δωρεάν.

  • Επίλυση ασκήσεων με τρόπο, εκπαιδευτικό.
  • Ανάλυση του σχολικού βιβλίου.

2) Καθημερινά 3 μ.μ. – 6 μ. μ. λειτουργούμε ως Κέντρο Μελέτης.

  • Τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν με τον δάσκαλο στο πλευρό τους Online.
  • Κάνουμε την απορία Μάθημα.
  • Καθοδηγούμε τη Μελέτη τους ζωντανά.

3) Εκπαιδευτικά παιχνίδια και live quizzes.

  • Έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά και άκρως ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά online παιχνίδια και βιωματικές live εφαρμογές. Ετοιμάσου λοιπόν, γιατί φέτος Παίζουμε, Παρατηρούμε και Μαθαίνουμε, με τη Μέθοδο Marcuri!

4) Διαγωνιστικά Μαθηματικά

  • Απόλαυσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις το Διαγωνισμό "Καγκουρό", μέσα από εβδομαδιαίο σετ ερωτήσεων με στόχο να νιώσεις, να ερμηνεύσεις και να αγκαλιάσεις τις μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και βιωματικό. Μαζί αλλάζουμε νοοτροπία, κοιτάζοντας κατάματα τα Μαθηματικά μέσα από την ίδια τη Ζωή!
Video Lessons του Σχολικού Βιβλίου & του Τετραδίου Εργασιών !
Pre-Unit: Welcome to the Magic Letterland
Alphabet - Αλφάβητο
Unit 1: Kelly
Lesson 1: Come and play!
Lesson 2: A magic key!
Lesson 3: We are pirates!
Unit 2: Captain Cook
Lesson 1: The magic map
Lesson 2: On the big island
Lesson 3: The dragon's house
Unit 3: The Ant and the Cricket
Lesson 2: Autumn's here!
Lesson 3: It's winter
Unit 4: The Weasel and the Mole
Lesson 1: In the cellar
Lesson 2: Time for lunch
Lesson 3: The right kind of food
Unit 5: The Animal School
Lesson 1: School is fun
Lesson 2: Lessons at the animal school
Video Lessons του Σχολικού Βιβλίου & του Τετραδίου Εργασιών !
Pre-Unit: Welcome to the Magic Letterland
Alphabet - Αλφάβητο
Unit 1: Kelly
Lesson 1: Come and play!
Lesson 2: A magic key!
Lesson 3: We are pirates!
Unit 2: Captain Cook
Lesson 1: The magic map
Lesson 2: On the big island
Lesson 3: The dragon's house
Unit 3: The Ant and the Cricket
Lesson 1: It's summer
Lesson 2: Autumn's here!
Lesson 3: It's winter
Unit 6: The Emperor's New Clothes
Unit 7: Arthur and his Family
Unit 8: Daedalus and Icarus
Unit 9: Planet Recyclon
Video Lessons του Σχολικού Βιβλίου & του Τετραδίου Εργασιών !
Video Lessons του Σχολικού Βιβλίου & του Τετραδίου Εργασιών !
Λεξιλόγιο - Vocabulary
Unit 1: Kelly
Lesson 1: Come and play!
Lesson 2: A magic key!
Lesson 3: We're pirates!
Unit 2: Captain Cook
Lesson 1: The magic map
Lesson 2: On the big island
Lesson 3: The dragon's house
Unit 3: The Ant and the Cricket
Lesson 1: It's summer
Lesson 2: Autumn's here!
Lesson 3: It's winter
Unit 4: The Weasel and the Mole
Lesson 1: In the cellar
Lesson 2: Time for lunch
Lesson 3: The right kind of food
Unit 5: The Animal School
Lesson 1: School is fun
Lesson 2: Lessons at the animal school
Lesson 3: A bright world
Unit 6: The Emperor's New Clothes
Lesson 1: Nothing looks right
Lesson 2: The emperor's special suit
Lesson 3: At the festival
Unit 7: Arthur and his Family
Lesson 1: Play with me
Lesson 2: We can't find Arthur!
Lesson 3: My favourite place
Unit 8: Daedalus and Icarus
Lesson 1: The palace of Minos
Lesson 2: In prison
Lesson 3: Icarus in the sea
Unit 9: Planet Recyclon
Lesson 1: In the forest
Lesson 2: The green planet
Lesson 3: Help the planet
Unit 10: The Magic Island
Lesson 1: Be kind
Lesson 2: Love for people

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός