Δημοτικό

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ - Ο τρόπος για την Επιτυχία σε Πρότυπα, Πειραματικά και Υποτροφίες!
Α' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της Α' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα

Ετήσια Συνδρομή Α' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
140,00 €
90,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Α' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακό Live Μάθημα Μαθηματικά & Γλώσσα
120,00 €
80,00 €
Πρόσβαση στην Α' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
15,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της Α' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ισχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021
Β' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της Α' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα

Ετήσια Συνδρομή Β' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
140,00 €
90,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Β' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακό Live Μάθημα Μαθηματικά & Γλώσσα
120,00 €
80,00 €
Πρόσβαση στη Β' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
15,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της Β' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ισχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021
Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της Γ' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα, Αγγλικά, Ιστορία και Θρησκευτικά

Ετήσια Συνδρομή Γ' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
160,00 €
110,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Γ' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακό Live Μάθημα Πρότυπη Προετοιμασία
120,00 €
90,00 €
Πρόσβαση στη Γ' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
20,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της Γ' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ισχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021
Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της Δ' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα, Αγγλικά, Ιστορία και Θρησκευτικά

Ετήσια Συνδρομή Δ' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
160,00 €
110,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Δ' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακό Live Μάθημα Μαθηματικά & Γλώσσα
120,00 €
90,00 €
Πρόσβαση στην Δ' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
20,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της Δ' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ισχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021
Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της Ε' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα, Αγγλικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά, Κ.Π.Α. και Θρησκευτικά

Ετήσια Συνδρομή Ε' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
180,00 €
130,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Ε' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.
 • Εβδομαδιαίο Διαγώνισμα

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακά Live Μαθήματα Προετοιμασία - Πρότυπα Γυμνάσια
140,00 €
95,00 €
Πρόσβαση στην Ε' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα & εβδομαδίαιο δίωρο διαγώνισμα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
20,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της Ε' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ιοχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021
ΣΤ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια

Η ετήσια συνδρομή της ΣΤ' Τάξης περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά, Κ.Π.Α. και Θρησκευτικά

Ετήσια Συνδρομή ΣΤ' Τάξης μαζί με ένα Μήνα Live Φροντιστήριο
180,00 €
130,00 €
Περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της ΣΤ' Δημοτικού στο arnos.gr. Ισχύει έως 30/06/2021

Τα φροντιστηριακά live μαθήματα περιλαμβάνουν:

 

1. Live διδασκαλία

 • Γλώσσα 2 ώρες/εβδ.
 • Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ.
 • Εβδομαδιαίο Διαγώνισμα

 

2. Πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων

Φροντιστηριακά Live Μαθήματα Προετοιμασία - Πρότυπα Γυμνάσια
140,00 €
95,00 €
Πρόσβαση στην ΣΤ' Δημοτικού και Live Μαθηματικά, Γλώσσα 4 ώρες/εβδομάδα & εβδομαδίαιο δίωρο διαγώνισμα.
Δωρεάν Μηνιαία Συνδρομή
20,00 €
0,00 €
Γνωρίστε την online Διδασκαλία & Παρακολουθήστε τα μαθήματα της ΣΤ' Δημοτικού στο arnos.gr Δωρεάν για 30 μέρες. Η προσφορά ιοχύει έως 25 Σεπτεμβρίου.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2020/2021 λήγουν στις 30/06/2021

Ο λόγος ανήκει στους μαθητές μας

Θέλοντας να έχουμε γνώση, της γνώμης των μαθητών και φοιτητών μας για τις υπηρεσίες τους Αρνός, στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγια ικανοποίησης. Οι υπηρεσίας μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που προσφέρατε ολόκληρη τη χρονιά στο παιδί, που του νοικοκυρεύετε τις σκέψεις. Με τα ζωντανά μαθήματα του δώσατε τη χαμένη αυτοπεποίθηση να ανοίγει το στόμα και να λέει τη γνώμη του χωρίς να κομπιάζει και να φοβάται. Το παιδί πέρσι είχε μπλοκάρει και μέσα από εσάς και από τα άλλα μαθήματα που παρακολούθησε φέτος άρχισε να σκέφτεται.
Θέλω να πω, σε όλους σας από την ομάδα Άρνος ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Είμαι ένα παιδί με αυτισμό και έχω πολλές δυσκολίες στην μάθηση, αλλά χάρη στην βοήθεια σας, τα κατάφερα στο Δημοτικό. Κάθε μέρα με την βοήθεια σας κατάφερα να μάθω, ό,τι για μένα θα ήταν αδύνατο να μάθω μέσα σε μια τάξη ή μέσα σε ένα φροντιστήριο, λόγω έντονου προβλήματος διάσπασης. Συνεχίζω με την βοήθεια σας να μαθαίνω!
Καλησπέρα σας, βλέπω αλλαγή στον Θεόφιλο και μόνο που τον ακούω να συμμετέχει και να μην κομπλάρει να μιλήσει αυτό είναι άρκετα αισιόδοξο και ειλικρινά το παιδί τη χρειαζόταν αυτή την υποστήριξη. Πέρυσι είχε χάσει την αυτοπεποίθηση του και μέσα από εσάς και από τους άλλους καθηγητές που του δίνουν λόγο, άρχισε να μην φοβάται. Ειλικρινά σας ευχαριστώ!

Η Εκπαίδευση αλλιώς!

Από το 1985 στην Εκπαίδευση
10 διεθνή Βραβεία
70.000+ Βιντεομαθήματα
17 Πανεπιστημιακά Βοηθήματα
Χιλιάδες φοιτητές ΕΜΠ-ΑΕΙ-ΕΑΠ
Προσωπικός Σύμβουλος