Δημοτικό

Ανανεώσαμε & Εξελίξαμε το site. Γινόμαστε καλύτεροι & μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές!
Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
1. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
2. e-Υλικό
Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
4. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Μαθηματικών
75,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γλώσσα Α' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Γλώσσας
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
1. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
2. e-Υλικό
Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
4. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Μαθηματικών
75,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γλώσσα Β' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Γλώσσας
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Γ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
2. e-Υλικό
Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
4. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Μαθηματικών
75,00 €
55,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γλώσσα Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Γ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Γλώσσας
30,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Ιστορία Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Γ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
3. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Ιστορία
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Γ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Θρησκευτικά
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Αγγλικά Γ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Γ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2.Τετράδιο Εργασιών
Υποδειγματική και πλήρη ανάπτυξη των λύσεων όλων των ασκήσεων σε video lessons.
3.Γραμματική
4.Λεξιλόγιο
5.Απορίες
Καταγράφεις την απορία σου, την στέλνεις και έχεις άμεσα την απάντηση
Ετήσια Συνδρομή Αγγλικά
75,00 €
55,00 €
Video Lessons Σχ. Βιβλίου & Τετρ. Εργασιών. Ισχύει έως 30/06/2020.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Μαθηματικά Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Δ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
2. e-Υλικό
Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
4. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Μαθηματικών
75,00 €
55,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γλώσσα Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Δ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Γλώσσας
30,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Ιστορία Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Δ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Ιστορία
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Δ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Θρησκευτικά
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Αγγλικά Δ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Συνδρομή Δ' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2.Τετράδιο Εργασιών
Υποδειγματική και πλήρη ανάπτυξη των λύσεων όλων των ασκήσεων σε video lessons.
3.Γραμματική
4.Λεξιλόγιο
5.Απορίες
Καταγράφεις την απορία σου, την στέλνεις και έχεις άμεσα την απάντηση
Ετήσια Συνδρομή Αγγλικά
75,00 €
55,00 €
Video Lessons Σχ. Βιβλίου & Τετρ. Εργασιών. Ισχύει έως 30/06/2020.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Τετράδιο Εργασιών
Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
2. e-Υλικό
Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
4. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Μαθηματικών
75,00 €
55,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γεωγραφία Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Γεωγραφία
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Γλώσσα Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Μεθοδολογία
3. Απορίες
Καταγράφεις την απορία σου, την στέλνεις και έχεις άμεσα την απάντηση.
Συνδρομή Γλώσσας
30,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Ιστορία Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Αυτομάθηση
3. Τετράδιο Εργασιών
Υποδειγματική και πλήρη ανάπτυξη των λύσεων όλων των ασκήσεων σε video lessons.
3. Απορίες
Καταγράφεις την απορία σου, την στέλνεις και έχεις άμεσα την απάντηση.
Ετήσια Συνδρομή Ιστορία
75,00 €
55,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία...Ισχύει έως 30/06/2020
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Φυσικά Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Συνδρομή Φυσικών
30,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή E' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Κ.Π.Α.
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Θρησκευτικά E' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2. Απορίες

Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Ετήσια Συνδρομή Θρησκευτικά
30,00 €
0,00 €
Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Αγγλικά Ε' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αγγλικά
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή Ε' Τάξης Δημοτικού
79,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1.Διδασκαλία
Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
2.Τετράδιο Εργασιών
Υποδειγματική και πλήρη ανάπτυξη των λύσεων όλων των ασκήσεων σε video lessons.
3.Απορίες
Καταγράφεις την απορία σου, την στέλνεις και έχεις άμεσα την απάντηση.
Ετήσια Συνδρομή Αγγλικά
75,00 €
55,00 €
Video Lessons Σχ. Βιβλίου & Τετρ. Εργασιών. Ισχύει έως 30/06/2020.
* Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Επέλεξε την διάρκεια
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
Μαθηματικά
Γλώσσα
Ιστορία
Φυσικά
Γεωγραφία
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
99,00 €
Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
1. Τετράδιο Εργασιών
 • Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
 • 2. e-Υλικό
 • Ειδική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα του σχολείου, με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε videos και pdf.
 • 3. Πρότυπα - Διαγωνισμοί

  Για τους μαθητές που θέλουν τη Γνώση σε επίπεδο Πρότυπων Σχολείων και συμμετοχή σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, ο ΑΡΝΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια παρέχει το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία τους.

 • Διδασκαλία σε video σε επιλεγμένα μέρη της ύλης
 • Μεθοδολογία κατανόησης και επίλυσης ασκήσεων
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Φύλλα Ασκήσεων ανά θεματική περιοχή
 • 4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
 • Συνδρομή Μαθηματικών
  75,00 €
  55,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Φυσικά ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1.Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Συνδρομή Φυσικών
  30,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1.Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Ετήσια Συνδρομή Γεωγραφία
  30,00 €
  0,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1. Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Τετράδιο Εργασιών
  Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων των Τετραδίων Εργασιών, σε videos, για κάθε κεφάλαιο της ύλης.
  3. Πρότυπα
  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Συνδρομή Γλώσσας
  30,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1.Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Ετήσια Συνδρομή Ιστορία
  30,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1.Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Ετήσια Συνδρομή Κ.Π.Α.
  30,00 €
  0,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020
  Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού
  Επέλεξε την διάρκεια
  Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
  Μαθηματικά
  Γλώσσα
  Ιστορία
  Φυσικά
  Γεωγραφία
  Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
  Θρησκευτικά
  Συνδρομή ΣΤ' Τάξης Δημοτικού
  99,00 €
  Διδασκαλία σε Video, Λύσεις Ασκήσεων, Quiz, Μεθοδολογία. Διάρκεια έως 30/06/2020
  1.Διδασκαλία
  Μελέτη της θεωρίας βήμα - βήμα και ερωτήσεις σε βίντεο.
  2. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

  Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου και το συντομότερο δυνατόν έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
  Ετήσια Συνδρομή Θρησκευτικά
  30,00 €
  0,00 €
  Διδασκαλία σε video & εκπαιδευτικό υλικό.
  * Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες του Ακαδημαικού έτους 2019/2020 λήγουν στις 30/06/2020

  Ο λόγος ανήκει στους μαθητές μας

  Θέλοντας να έχουμε γνώση, της γνώμης των μαθητών και φοιτητών μας για τις υπηρεσίες τους Αρνός, στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ερωτηματολόγια ικανοποίησης. Οι υπηρεσίας μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους.
  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που προσφέρατε ολόκληρη τη χρονιά στο παιδί, που του νοικοκυρεύετε τις σκέψεις. Με τα ζωντανά μαθήματα του δώσατε τη χαμένη αυτοπεποίθηση να ανοίγει το στόμα και να λέει τη γνώμη του χωρίς να κομπιάζει και να φοβάται. Το παιδί πέρσι είχε μπλοκάρει και μέσα από εσάς και από τα άλλα μαθήματα που παρακολούθησε φέτος άρχισε να σκέφτεται.
  Θέλω να πω, σε όλους σας από την ομάδα Άρνος ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Είμαι ένα παιδί με αυτισμό και έχω πολλές δυσκολίες στην μάθηση, αλλά χάρη στην βοήθεια σας, τα κατάφερα στο Δημοτικό. Κάθε μέρα με την βοήθεια σας κατάφερα να μάθω, ό,τι για μένα θα ήταν αδύνατο να μάθω μέσα σε μια τάξη ή μέσα σε ένα φροντιστήριο, λόγω έντονου προβλήματος διάσπασης. Συνεχίζω με την βοήθεια σας να μαθαίνω!
  Καλησπέρα σας, βλέπω αλλαγή στον Θεόφιλο και μόνο που τον ακούω να συμμετέχει και να μην κομπλάρει να μιλήσει αυτό είναι άρκετα αισιόδοξο και ειλικρινά το παιδί τη χρειαζόταν αυτή την υποστήριξη. Πέρυσι είχε χάσει την αυτοπεποίθηση του και μέσα από εσάς και από τους άλλους καθηγητές που του δίνουν λόγο, άρχισε να μην φοβάται. Ειλικρινά σας ευχαριστώ!

  Η Εκπαίδευση αλλιώς!

  Από το 1985 στην Εκπαίδευση
  10 διεθνή Βραβεία
  70.000+ Βιντεομαθήματα
  17 Πανεπιστημιακά Βοηθήματα
  Χιλιάδες φοιτητές ΕΜΠ-ΑΕΙ-ΕΑΠ
  Προσωπικός Σύμβουλος