Γλώσσα Ε' Δημοτικού

Video Διδασκαλία - live Μαθήματα

Κέντρο Μελέτης arnos.gr για το Δημοτικό

Βασικός στόχος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ε΄ τάξης δημοτικού είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε είδους κειμένου. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των μαθητών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στη σχολική ύλη του βιβλίου και τη συμπληρώνουν. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (ζητώντας περιορισμένης έκτασης απαντήσεις) και εξετάζουν τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας στην ολότητά τους. Επίσης, περιέχουν λεξιλογικές δραστηριότητες, έτσι ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αντιληφθεί το πλούσιο περιεχόμενο της Ελληνικής Γλώσσας και να μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας.

Τα κυριότερα γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα τα οποία θα γνωρίσουν οι μαθητές είναι: οι χρόνοι του ρήματος, οι προσδιορισμοί, οι ελλειπτικές προτάσεις, η κλίση των ουσιαστικών, οι σύνθετες λέξεις, τα επίθετα και οι επιθετοποιημένες μετοχές, οι απλές και επαυξημένες προτάσεις, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, οι οικογένειες λέξεων, τα ομώνυμα και παρώνυμα, τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα, οι ονοματικές και ρηματικές φράσεις, οι δευτερεύουσες προτάσεις, η απρόσωπη σύνταξη, η παρομοίωση-μεταφορά, η ενεργητική-παθητική σύνταξη, οι απλές και επαυξημένες προτάσεις, οι συντομογραφίες-αρκτικόλεξα, οι εγκλίσεις, η κυριολεξία-μεταφορά-παρομοίωση, τα συνώνυμα-αντίθετα, η χρήση της ορολογίας και οι οικογένειες λέξεων.

Το είδος της αξιολόγησης που έχει προτιμηθεί είναι η τελική αξιολόγηση η οποία και πραγματοποιείται μέσω των επαναληπτικών φύλλων εργασίας, τα οποία δίνουν έμφαση στα βασικότερα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα που περιλαμβάνει η κάθε ενότητα. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των μαθητών μέσω της συνεχούς εξάσκησής τους.

Τέλος, παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους σε καίρια ερωτήματα τα οποία αφορούν την Νεοελληνική Γλώσσα.


1) Εκατοντάδες Βιντεομαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στο διάβασμα του παιδιού, δωρεάν.

  • Επίλυση ασκήσεων με τρόπο, εκπαιδευτικό.
  • Ανάλυση του σχολικού βιβλίου.

2) Καθημερινά 3 μ.μ. – 6 μ. μ. λειτουργούμε ως Κέντρο Μελέτης.

  • Τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν με τον δάσκαλο στο πλευρό τους Online.
  • Κάνουμε την απορία Μάθημα.
  • Καθοδηγούμε τη Μελέτη τους ζωντανά.

3) Εκπαιδευτικά παιχνίδια και live quizzes.

  • Έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά και άκρως ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά online παιχνίδια και βιωματικές live εφαρμογές. Ετοιμάσου λοιπόν, γιατί φέτος Παίζουμε, Παρατηρούμε και Μαθαίνουμε, με τη Μέθοδο Marcuri!

4) Διαγωνιστικά Μαθηματικά

  • Απόλαυσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις το Διαγωνισμό "Καγκουρό", μέσα από εβδομαδιαίο σετ ερωτήσεων με στόχο να νιώσεις, να ερμηνεύσεις και να αγκαλιάσεις τις μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και βιωματικό. Μαζί αλλάζουμε νοοτροπία, κοιτάζοντας κατάματα τα Μαθηματικά μέσα από την ίδια τη Ζωή!
Ενότητα 1: "Ο φίλος μας το περιβάλλον"
Ενότητα 2: "Η ζωή στην πόλη"
Ενότητα 4: "Τα ζώα που ζουν κοντά μας"
Ενότητα 6: "Οι φίλοι μας, οι φίλες μας"
Ενότητα 7: "Μουσική"
Ενότητα 9: "Βιβλία - βιβλιοθήκες"
Ενότητα 10: "Μυστήρια - επιστημονική φαντασία"
Ενότητα 11: "Παιχνίδια"
Ενότητα 13: "Κατασκευές"
Ενότητα 15: "Τηλεόραση"
Ενότητα 16: "Αθλήματα - σπορ"
Ενότητα 17: "Ταξίδια στο διάστημα"
Ενότητα1: Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ο φίλος μας το δάσος
Η φίλη μας η θάλασσα
Ο φίλος μας ο άνεμος
Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη
Η παλιά γειτονιά
Πόλη και πολιτισμός-Πόλη και διασκέδαση
Διαδρομές στην πόλη
Υπόγειες διαδρομές
Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου
Η πορεία προς το μέτωπο
Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 
Οι ερωτήσεις σας με τις απαντήσεις.
Τι είναι τα επιρρήματα;

Τα επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν κυρίως ρήματα, αλλά και άλλα μέρη του λόγου (επίθετα, ουσιαστικά, αριθμητικά, άλλα επιρρήματα και ολόκληρες φράσεις) και δηλώνουν διάφορες σχέσεις, όπως χρόνο, τόπο, τρόπο κ.ά.,

π.χ. Πήγε πολύ μακριά. Ήρθε αρκετά νωρίς (το μακριά προσδιορίζει το ρήμα πήγε, ενώ το αρκετά προσδιορίζει το νωρίς).

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα επιρρήματα λειτουργούν ως κειμενικοί δείκτες (ή προτασιακά επιρρήματα), ως λέξεις δηλαδή που συνδέονται νοηματικά με το σύνολο της πρότασης όπου ανήκουν,

π.χ. Φυσικά, με βοήθησε πολύ η γνώμη της Έφης.

Ανάλογα με τη σημασία που έχουν διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: α) τοπικά, β) χρονικά, γ) τροπικά, δ) ποσοτικά και ε) βεβαιωτικά, διστακτικά, αρνητικά.

Τα τοπικά επιρρήματα δηλώνουν τόπο. Απαντούν στην ερώτηση πού; Τοπικά επιρρήματα είναι τα: αλλού, αυτού, βόρεια, δίπλα, εδώ, εκεί, εμπρός, εντός, έξω, κάτω, νότια, μέσα, παντού, πάνω, πίσω, πουθενά κ.ά.

Τα χρονικά επιρρήματα δηλώνουν χρόνο. Απαντούν στην ερώτηση πότε; Χρονικά επιρρήματα είναι τα: αμέσως, αργά, αύριο, γρήγορα, διαρκώς, έπειτα, μόλις, πέρυσι, ποτέ, σήμερα, τότε, τώρα, χθες, φέτος κ.ά.

Τα τροπικά επιρρήματα δηλώνουν τρόπο. Απαντούν στην ερώτηση πώς; Τροπικά επιρρήματα είναι τα: αλλιώς, διαρκώς, ειλικρινά / ειλικρινώς, ενστικτωδώς, έτσι, ευθέως, ευχάριστα / ευχαρίστως, καθέτως, καλά / καλώς, κακώς, λιανικώς, μαζί, μάταια, μόνο, πάντως, πλάγια / πλαγίως, σιγά κ.ά.

Τα ποσοτικά επιρρήματα δηλώνουν ποσότητα. Απαντούν στην ερώτηση πόσο; Ποσοτικά επιρρήματα είναι τα: αρκετά, λίγο, ολότελα, περίπου, πολύ, τόσο κ.ά.

Τα βεβαιωτικά, διστακτικά και αρνητικά επιρρήματα δηλώνουν αντίστοιχα επιβεβαίωση, δισταγμό και άρνηση. Στην κατηγορία αυτή των επιρρημάτων συγκαταλέγονται τα βεβαιωτικά ναι, βέβαια, μάλιστα, τα διστακτικά ίσως, πιθανόν, άραγε και τα αρνητικά δε(ν), μη(ν), όχι.

 

Φωτογραφία Καθηγητή

Βάγια Κασιάρα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαθήματα
Σχολείο: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά (όλα τα μαθήματα του δημοτικού)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο μαθητής να αναπτύξει όλα τα ταλέντα του και να αποκτήσει όχι μόνο γνώσεις, αλλά και δεξιότητες και στάσεις που θα τον βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία του και στην εξέλιξή του.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2018: Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2016: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2013: Πτυχίο Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διδακτική Εμπειρία
2017 - 2018: Εκπαιδευτικός σε κέντρο κοινωνικής πρόνοιας.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός