Αγγλικά Ε' Δημοτικού

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Unit 1: Internet Friends Around Europe
Lesson 1: Do you like computers?
Lesson 2: Internet friends
Lesson 3: The United Kingdom
Exercise A 05:09
Exercise B 03:31
Exercise C 04:53
Self assessment Test
Exercise A 04:29
Exercise B 01:11
Exercise E 03:23
Unit 2: School life and the world around us
Lesson 1: School life and feelings
Lesson 2: Talking about habits - Good & Bad
Lesson 3: Customs around the world
Self assessment
Unit 3: Places
Lesson 1: The place we live in
Lesson 2: How can i get to...?
Lesson 3: Talking about a city in Greece
Self assessment
Unit 4: Christmas Everywhere
Lesson 1: Getting ready for Christmas
Lesson 2: Kostas is in New York for Christmas
Lesson 3: A Christmas song
Self assessment
Unit 5: Ready for Action
Lesson 1: An ambitious class project
Lesson 2: Let's do it!
Lesson 3: My work can make a difference
Self assessment
Unit 6: Good, Better, Best!
Lesson 1: Choosing a present
Lesson 2: World records
Lesson 3: A knowledge quiz
Self assessment
Unit 7: Going Back in Time
Lesson 1: Famous People of the Past
Lesson 2: Past Experiences
Lesson 3: Alexander the Great
Self assessment
Unit 8: All About Stories
Lesson 1: Fairy Tales
Lesson 2: What an experience!
Lesson 3: A traditional story
Self assessment
Unit 9: Amazing People and Places
Lesson 1: She has helped save gorillas
Lesson 2: A trip to Dubai!
Lesson 3: Newspapers & headlines
Self assessment
Unit 10: Summer is Here!
Lesson 1: At the airport
Lesson 2: Tourists love visiting places
Lesson 3: Myths and legends
Self assessment

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός