Αγγλικά Ε' Δημοτικού

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Unit 1: Internet Friends Around Europe
Lesson 1: Do you like computers?
Lesson 2: Internet friends
Lesson 3: The United Kingdom
Self assessment
Exercise A 04:29
Exercise B 01:11
Exercise E 03:23
Unit 2: School life and the world around us
Lesson 1: School life and feelings
Lesson 2: Talking about habits - Good & Bad
Lesson 3: Customs around the world
Self assessment
Unit 3: Places
Lesson 1: The place we live in
Lesson 2: How can i get to...?
Lesson 3: Talking about a city in Greece
Self assessment

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Unit 1: Internet Friends Around Europe
Lesson 1: Do you like computers?
Lesson 2: Internet friends
Unit 2: School life and the world around us
Lesson 1: School life and feelings
Lesson 2: Talking about habits - Good & Bad
Unit 3: Places
Lesson 1: The place we live in
Lesson 2: How can i get to...?
Lesson 3: Talking about a city in Greece
Unit 4: Christmas Everywhere
Unit 5: Ready for Action
Unit 10: Summer is Here!

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός