Μαθηματικά Α' Δημοτικού

Video Διδασκαλία - live Μαθήματα

Κέντρο Μελέτης arnos.gr για το Δημοτικό

Η μαθηματική σκέψη ξεκινάει με τον Αρνό και μαζί κάνουμε τα πρώτα βήματα σε αυτό τον υπέροχο κόσμο των αριθμών! Η γνώση γίνεται παιχνίδι και τα μαθηματικά φαντασία. Πρώτος σταθμός οι αριθμοί και οι πράξεις μεταξύ τους.

Μαθαίνουμε να τους γράφουμε και να τους αναγνωρίζουμε παντού γύρω μας! Το περιβάλλον μας δίνει τα καλύτερα παραδείγματα και εμείς τα κάνουμε απλά και κατανοητά έτσι ώστε οι μαθητές μας να αγαπήσουν την μαθηματική λογική και να κάνουν από το πρώτο χρόνο του Δημοτικού κτήμα τους την μαθηματική σκέψη.

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.


1) Εκατοντάδες Βιντεομαθήματα μπορούν να βοηθήσουν στο διάβασμα του παιδιού, δωρεάν.

  • Επίλυση ασκήσεων με τρόπο, εκπαιδευτικό.
  • Ανάλυση του σχολικού βιβλίου.

2) Καθημερινά 3 μ.μ. – 6 μ. μ. λειτουργούμε ως Κέντρο Μελέτης.

  • Τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν με τον δάσκαλο στο πλευρό τους Online.
  • Κάνουμε την απορία Μάθημα.
  • Καθοδηγούμε τη Μελέτη τους ζωντανά.

3) Εκπαιδευτικά παιχνίδια και live quizzes.

  • Έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά και άκρως ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά online παιχνίδια και βιωματικές live εφαρμογές. Ετοιμάσου λοιπόν, γιατί φέτος Παίζουμε, Παρατηρούμε και Μαθαίνουμε, με τη Μέθοδο Marcuri!

4) Διαγωνιστικά Μαθηματικά

  • Απόλαυσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις το Διαγωνισμό "Καγκουρό", μέσα από εβδομαδιαίο σετ ερωτήσεων με στόχο να νιώσεις, να ερμηνεύσεις και να αγκαλιάσεις τις μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και βιωματικό. Μαζί αλλάζουμε νοοτροπία, κοιτάζοντας κατάματα τα Μαθηματικά μέσα από την ίδια τη Ζωή!

Μαζί μας τα έχεις όλα με 55€, για ολόκληρη τη σχολική χρονιά!

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 | Δωρεάν
Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 16 | Δωρεάν
Ενότητα 3: Κεφάλαια 17 - 23 | Δωρεάν
Ενότητα 4: Κεφάλαια 25 - 32 | Δωρεάν
Ενότητα 5: Κεφάλαια 33 - 38 | Δωρεάν
Ενότητα 6: Κεφάλαια 39 - 43 | Δωρεάν
Ενότητα 7: Κεφάλαια 45 - 51 | Δωρεάν
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις ...
Ενότητα 8: Κεφάλαια 52 - 57 | Δωρεάν
Ενότητα 9: Κεφάλαια 58 - 63 | Δωρεάν

Μαζί μας τα έχεις όλα με 55€, για ολόκληρη τη σχολική χρονιά!

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 1ο: Προσανατολισμός στο χώρο
Κεφ 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση & γραφή των αριθμών (Ι)
Κεφ. 7ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 16 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
Κεφ. 11ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)
Κεφ. 13ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
Κεφ. 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
Ενότητα 3: Κεφάλαια 17 - 23 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Ενότητα 4: Κεφάλαια 25 - 32 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 28ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμο
Ενότητα 5: Κεφάλαια 33 - 38 | Λύσεις Ασκήσεων
Ενότητα 7: Κεφάλαια 45 - 51 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 45ο: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Κεφ. 46ο: Προσθέσεις & Αφαιρέσεις διψήφιων ... αριθμών
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις ...
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση ...
Ενότητα 8: Κεφάλαια 52 - 57 | Λύσεις Ασκήσεων
Ενότητα 9: Κεφάλαια 58 - 63 | Λύσεις Ασκήσεων
Κεφ. 61ο: Χαράξεις σχημάτων - Παζλ & πλακόστρωτο

Μαζί μας τα έχεις όλα με 55€, για ολόκληρη τη σχολική χρονιά!

Γνωριμία με τη Μέθοδο Cuisenaire
Η Γλώσσα των Μαθηματικών
Εξοικείωση & Εξάσκηση με τη Μέθοδο Cuisenaire
Φύλλα Εργασιών & Εξοικείωσης με το Υλικό της Μεθόδου
Διαδραστικές Εφαρμογές - Παιχνίδια
Εφαρμογές της Μεθόδου στα Μαθηματικά
Εφαρμογές στο "Βασίλειο" των Αριθμών
Εφαρμογές στην Προπαίδεια
Εφαρμογές στον Πολλαπλασιασμό και τη Διαίρεση
Εφαρμογές στην Αντιμετάθεση και τον Προσεταιρισμό
Εφαρμογές στα Κλάσματα
Εφαρμογές στις Εξισώσεις

Μαζί μας τα έχεις όλα με 55€, για ολόκληρη τη σχολική χρονιά!

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 μαθηματικά α δημοτικού
Κεφ 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση & γραφή των αριθμών (Ι)
Κεφ. 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση & γραφή των αριθμών (ΙΙ)
Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 16 μαθηματικά α δημοτικού
Ενότητα 3: Κεφάλαια 17 - 23 μαθηματικά α δημοτικού
Κεφ. 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Ενότητα 4: Κεφάλαια 25 - 32 μαθηματικά α δημοτικού
Κεφ. 29ο: Διάκριση των συμβόλων "+" και "-"
Ενότητα 5: Κεφάλαια 33 - 38 μαθηματικά α δημοτικού
Ενότητα 7: Κεφάλαια 45 - 51 μαθηματικά α δημοτικού
Κεφ. 46ο: Προσθέσεις & Αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση και αφαίρεση - Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
Κεφ. 51ο: Επαναληπτικό μάθημα
Φωτογραφία Καθηγητή

Βασίλης Τσιλιβής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου
ΕΜΠ-ΑΕΙ: Ανάλυση Ι & ΙΙ, Πιθανότητες, Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Επιχ. Έρευνα
ΕΑΠ: ΔΕΟ 13, ΔΗΔ 22, ΠΛΗ 12, ΦΥΕ 10, ΔΙΠ 40, ΠΔΕ 103
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η αναλυτική διδασκαλία και οι ακούραστες επαναλήψεις των εννοιών, είναι η Καρδιά της διδασκαλίας. Τίποτε δεν είναι δύσκολο, συντελούμενο με σωστή, υπομονετική & διαρκή καθοδήγηση.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2012: Πτυχίο στη «Μαθηματική Προτυποποίηση, στις Σύγχρονες Τεχνολογίες & την Οικονομία». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2008: Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διδακτική Εμπειρία
2011 - σήμερα: Διδασκαλία Μαθηματικών όλων των βαθμίδων στο Arnos.gr
2008 - 2011: Φροντιστήρια Μέσης & Ανώτατης Εκπαίδευσης
2008 - 2009: Βοηθός Καθηγητή Μαθηματικών στο Ελληνοαμερικανικό Κολέγιο Αθηνών.
Συγγραφικό Υλικό
«Επιδράσεις του Διαδικτύου & των Δικτύων Επικοινωνίας», Ε.Μ.Π. 2009
«Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας στην Καρδιοχειρουργική & τις Μεταμοσχεύσεις», Ε.Μ.Π. 2011
"Lesson Plans with Cuisenaire Method", Springer 2015. Η διατριβή έγινε με την παιδαγωγική πρακτική του ομότιμου καθηγητή κ. Α. Παναγιωτόπουλου.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός