Λυσάρια Δ' Δημοτικού

Δυσκολεύεσαι να λύσεις τις ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου;

Δωρεάν βοηθήματα με τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων σε μορφή video – διδασκαλίας και pdf του Σχολικού Βιβλίου και του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Αγγλικά και Θρησκευτικά της Δ’ Δημοτικού.

Προσφορά αγάπης του κ. Κρόκου στο Πρώτο Κοινωνικό Σπίτι – Δημοτικό Σχολείο Οκτωνιάς

Λυσάρια Δ' Δημοτικού

Γλώσσα Δ΄Δημοτικού - Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γλώσσα Δ’ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για την αφήγηση και την περιγραφή, για να δίνεις οδηγίες και να βάζεις αλφαβητικά λέξεις στη σειρά, σχηματίζοντας προτάσεις.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γλώσσας Δ΄Δημοτικού

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών και Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για τους αριθμούς μέχρι το 1.000.000, τις πράξεις με δεκαδικούςσυμμιγείς, τη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη, την αναγωγή στη μονάδα, τα μοτίβα και τη συμμετρία.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Μαθηματικών Δ΄Δημοτικού

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για την Ιστορία Δ΄Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video για να μάθεις για την κάθοδο των Δωριέων, τις αποικίες, τη θρησκεία και την ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, για την αρχαϊκή εποχή και τους λαμπρούς πολιτισμούς της.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Ιστορία Δ’ Δημοτικού

Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών.

Αναλυτική διδασκαλία σε Video για να μάθεις να μιλάς για την πατρίδα σου για τα hobby σου ακόμα και για τα γενέθλιά σου και όλα με τη σωστή προφορά.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Αγγλικά Δ’ Δημοτικού

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις Σχολικού Βιβλίου.

Γνώρισε τα πάντα για την προσευχή, τη Βίβλο, τη Μητέρα του Θεού, τις εικόνες και τα ονόματα της Παναγίας, τα χαρίσματά μας, τους ιερούς τόπους και τα ιερά ταξίδια.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Θρησκευτικά Δ’ Δημοτικού