Κεφ. 42: Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Καθετότητα – Ύψη τριγώνου» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 49 και 50.