Κεφ. 32: Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 21 και 22.