Κεφ. 3: Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 11 και 12.