Κεφ. 25: Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά (β΄ τεύχος).
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 7 και 8.