Κεφ. 2: Υπενθύμιση – Β’ μέρος

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Υπενθύμιση – Β’ μέρος» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 9 και 10