Κεφ. 16: Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 45 και 46.