Κεφ. 10: Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Πολλαπλάσια και διαιρέτες» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 29 και 30.