Κεφ. 1: Υπενθύμιση – Α’ μέρος

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στο κεφάλαιο «Υπενθύμιση – Α’ μέρος» του Τετραδίου Εργασιών στα Μαθηματικά.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 7 και 8.