“Τρόποι ζωής και επαγγέλματα“

Οι λύσεις όλων των ασκήσεων στην ενότητα «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» του Τετραδίου Εργασιών στη Γλώσσα.
Σειρά οργάνωσης υλικού: εκφωνήσεις ασκήσεων (το εγχειρίδιο σε ψηφιοποιημένη μορφή), παρουσίαση υλικού Τετραδίου Εργασιών, λύσεις ασκήσεων.
Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων στις σελίδες 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.