3.7 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί της Γωνίας 2α – Α’ & Β’ ομάδα ασκήσεων