6.3 Η συνάρτηση f(x) = αx + β – Α’ & Β’ ομάδες ασκήσεων