Κεφ. 1: Διανύσματα
Κεφ. 2: Η Ευθεία στο επίπεδο
Κεφ. 3: Κωνικές Τομές