arnos.gr

ΔΗΔ 22 Ποσοτικές Μέθοδοι – Εξετάσεις 2023

ΕΑΠ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μελέτη - Εργασίες - Εξετάσεις

ΔΗΔ 22 – Προετοιμασία Εξετάσεων Γενάρης 2023

Σε φροντίζουμε με:

 • Επιλεγμένα SOS Θέματα ανά κεφάλαιο
 • Καθοδήγηση & Μεθοδολογία Επίλυσης στα SOS Θέματα
 • 5 ώρες Video-Διδασκαλία με Επιλεγμένα Θέματα … και περνάς τη Θ.Ε.!

Aξιοποίησε τα οφέλη Οικονομίας, Χρόνου & Επιτυχίας! Κάνε κλίκ εδώ για να ενημερωθείς!

Διδάσκων: Βασίλης Τσιλιβής

ΔΗΔ 22 – Προετοιμασία Εξετάσεων Γενάρης 2023

Σε φροντίζουμε με:

 • Επιλεγμένα SOS Θέματα ανά κεφάλαιο
 • Καθοδήγηση & Μεθοδολογία Επίλυσης στα SOS Θέματα
 • 5 ώρες Video-Διδασκαλία με Επιλεγμένα Θέματα … και περνάς τη Θ.Ε.!

Aξιοποίησε τα οφέλη Οικονομίας, Χρόνου & Επιτυχίας! Κάνε κλίκ εδώ για να ενημερωθείς!

Διδάσκων: Βασίλης Τσιλιβής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Άνοιγμα όλων
Α. Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Β. Στατιστική – Εκτιμητική
Γ. Πιθανότητες
Περιεχόμενα Μαθήματος
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα

ΔΗΔ 22 Ποσοτικές Μέθοδοι – Εξετάσεις 2023 - Υπηρεσίες ΑΡΝΟΣ

Για το συγκεκριμένο σκοπό έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης «Μαθηματικό Ξεκίνημα – Video Lessons». Το συγκεκριμένο course περιλαμβάνει αναλυτική διδασκαλία σε video, συνοδευόμενη από πλούσιο υλικό μελέτης και εξάσκησης, με στόχο την καθαρή αποδόμηση των βασικών μαθηματικών εννοιών για τις Ποσοτικές Μεθόδους.

Κάθε εβδομάδα λαμβάνουμε από τον καθηγητή του Κέντρου ΑΡΝΟΣ την «Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης». Ακολουθούμε με ηρεμία τις οδηγίες μελέτης και εξάσκησης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας.

Full Pack της ΔΗΔ 22- ΕΑΠ περιλαμβάνει:

 • Video-Διδασκαλία με Θεωρία – Μεθοδολογία – Λυμένες ασκήσεις
 • Καθοδήγηση Μελέτης στην ΔΗΔ 22
 • Επικοινωνία για επίλυση αποριών
 • Εργασίες – Πρότυπη Ανάπτυξη & Παρουσίαση
 • Θέματα Εξετάσεων προηγούμενα και προτεινόμενα
 • Διάρκεια: έως 25/7/23

Καθοδηγούμαστε μέσω email, από την πρώτη ημέρα δημοσίευσης της εκφώνησης της Εργασίας, ως προς τι πρέπει να μελετήσουμε και ποια μεθοδολογία να ακολουθήσουμε για την επίλυση του εκάστοτε θέματος της Εργασίας. Μελετάμε το κάθε Θέμα, διακρίνοντας τη θεματική κατηγορία όπου ανήκει και τις Λέξεις – Κλειδιά που τη χαρακτηρίζουν. Ξεκινάμε πρώτα εμείς να λύνουμε τις ασκήσεις και έπειτα επαληθεύουμε τις ενέργειες μας, μέσω των ενδεικτικών λύσεων του Κέντρου ΑΡΝΟΣ.

Ύστερα από την εγγραφή μας στην υπηρεσία Full Pack ΔΗΔ 22 και παράλληλα με την ασύγχρονη διδασκαλία, έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανά (live) απομακρυσμένα μαθήματα, ατομικά ή ομαδικά. Η διδασκαλία προγραμματίζεται και έχουμε τον καθηγητή δίπλα μας.

Η επικοινωνία με τον καθηγητή γίνεται μέσω του προσωπικού του email. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να στείλουμε email απευθείας στον καθηγητή του Κέντρου.

Είναι το κατ’ εξοχήν υπολογιστικό τμήμα της ύλης, διακρινόμενο στην Στατιστική και τις Πιθανότητες. Αποτελείται από 4 βασικά κομμάτια (Περιγραφική Στατιστική, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Κατανομές Πιθανότητας και Εκτιμητική), καθένα εκ των οποίων διέπεται από συγκεκριμένο μοτίβο σκέψης και μεθοδολογία επίλυσης. Αρκετά αναμενόμενη θεματολογία στις εξετάσεις και εύκολη κατοχύρωση βαθμών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την επίλυση των οικονομικών θεμάτων εξετάσεων, είναι οι Εξισώσεις – Ανισώσεις 1ου και 2ου βαθμού, καθώς και οι Παράγωγοι Συναρτήσεων. Σημείο Αναφοράς για τα οικονομικά θέματα είναι οι Λέξεις – Κλειδιά, οι οποίες μας οδηγούν να αναγνωρίσουμε απευθείας σε ποια κατηγορία εντάσσεται το εκάστοτε πρόβλημα και ποια μεθοδολογία να ακολουθήσουμε για την επίλυσή του.

Ο φοιτητής προετοιμάζεται για τις Εξετάσεις της ΔΗΔ 22, με: 

 • Λυμένα Θέματα ανά κεφάλαιο
 • Διδασκαλία σε video Θεμάτων Εξετάσεων
 • Μεθοδολογία, Λέξεις – Κλειδιά και έξυπνα Tips για εύκολη επίλυση
 • Ασκήσεις για Εξάσκηση, Εμβάθυνση και Έλεγχο γνώσεων
 • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης στο πνεύμα των εξετάσεων
 • Επαναληπτικά Live Μαθήματα σε όλη την Ύλη
 • Προσωπική Καθοδήγηση Μελέτης και Επανάληψης

ΔΗΔ 22 Ποσοτικές Μέθοδοι – Εξετάσεις 2023 - Πληροφορίες

Η Θεματική Ενότητα ΔΗΔ 22 είναι εξαμηνιαία και υποχρεωτική στο δεύτερο έτος του προγράμματος Δημόσια Διοίκηση με 10 ECTS*.  Η γλώσσα διδασκαλίας της είναι η ελληνική.

Είναι το μάθημα κλειδί για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην παρουσίαση των τεχνικών της Επιχειρησιακής Στατιστικής, των Επιχειρησιακών Μαθηματικών και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Μέσα από την προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθίσταται δυνατή:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών.
 • Η Ενημέρωση ως προς για τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και τα προγράμματα γραφείου τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον δημόσιο τομέα.

* ECTS (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem): Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα.

Η διδασκαλία στη Θεματική Ενότητα ΔΗΔ 22, αφορά στα ακόλουθα μαθησιακά αντικείμενα:

 • Επιχειρησιακή Στατιστική
 • Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας των προαναφερθέντων αντικειμένων, αφορούν στην πλήρη κατανόηση ως προς τα ακόλουθα:

 • Στατιστική – Μέτρα Θέσης και Διασποράς
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα
 • Κατανομές Πιθανότητας
 • Αρχές Μεταθέσεων
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχος Υποθέσεων
 • Επίλυση εξισώσεων
 • Μονοτονία και τα Ακρότατα Συναρτήσεων
 • Εφαρμογές σε Οικονομικά Προβλήματα

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε ΔΗΔ 22 συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 2 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μίας εργασίας εξαμήνου. Συγκεκριμένα, ο  μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συμμετέχουν κατά 10% (έκαστη) και αντίστοιχα ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Η εκπόνηση των εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τη βαθμολογία τους, αλλά και για την προετοιμασία της Θ.Ε για τις εξετάσεις. Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 μονάδες από τις δύο υποβληθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την εργασία εξαμήνου, ώστε να έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  στις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα:

 • η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορά στα Επιχειρησιακά Μαθηματικά και τη διδακτέα ύλη έως τα τέλη Οκτωβρίου
 • η Εργασία Εξαμήνου αφορά στην Επιχειρησιακή Στατιστική και τη διδακτέα ύλη έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ
 • η δεύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορά στην ολοκλήρωση της Επιχειρησιακής Στατιστικής και τη διδακτέα ύλη έως τις αρχές Ιουνίου.

Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της εξαμηνιαίας εργασίας, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

Η σπουδή στη Θ.Ε ΔΗΔ 22 ολοκληρώνεται με τις τελικές εξετάσεις & τις επαναληπτικές. Ο βαθμός των Εξετάσεων συμμετέχει κατά 60% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Τελικές Εξετάσεις για την Θ.Ε. ΔΗΔ 22, έχουν οι φοιτητές που έχουν  συγκεντρώσει  συνολικό  βαθμό  τουλάχιστον 20, από τις υποβληθείσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την εργασία εξαμήνου.

Η εξέταση αφορά το σύνολο της ύλης της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, με δεδομένο το αντίστοιχο Τυπολόγιο από τους καθηγητές του ΕΑΠ την στιγμή των εξετάσεων.

 • Για να περάσει ένας φοιτητής το μάθημα, θα πρέπει ο βαθμός του στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5.
 • Εάν ο φοιτητής δε λάβει το συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση, τότε συμμετέχει στην αντίστοιχη επαναληπτική του Ιουλίου, με την ίδια εξεταστέα ύλη.
Εφαρμογή Αυτομάθησης - Arnos Learn

Ερωτήσεις - Quiz - Αιτολογήσεις Μαθήματος