Μάθε πρώτος τις προσφορές του Black Friday στο arnos.gr

Βρες τη βαθμίδα σου: Δημοτικό, Πρότυπα, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστημιακά.
Eπίλεξε ανάμεσα στις ακαταμάχητες εκπαιδευτικές μας προσφορές.

69.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

69.0

Προσθήκη στο καλάθι

69.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0

Προσθήκη στο καλάθι

26.1

Προσθήκη στο καλάθι

26.1

Προσθήκη στο καλάθι

79.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0

Προσθήκη στο καλάθι

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

80.0 / εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

99.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

100.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στην Πληροφορική

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΠΛΗΠΡΟ – Προγραμματισμός

110.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΗΔ84 - Αντεγκληματική - Εργασίες

65.0

Προσθήκη στο καλάθι

65.0

Προσθήκη στο καλάθι

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

85.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

120.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

120.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΜΔ50: Μεθοδολογία Έρευνας στη Δημόσια Διοίκηση - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

120.0

Προσθήκη στο καλάθι
ΔΜΔ51: Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κράτους - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

120.0

Προσθήκη στο καλάθι
ΔΜΔ52: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

120.0

Προσθήκη στο καλάθι

120.0

Προσθήκη στο καλάθι

120.0

Προσθήκη στο καλάθι

140.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΙΠ61 - Εργασίες: Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΜΥ50 - Εργασίες: Management Υπηρεσιών Υγείας - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΜΥ51 - Εργασίες: Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΜΥ60 - Εργασίες: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΔΜΥ61 - Εργασίες: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΤΡΑΧ50 - Εργασίες: Χρηματοδότηση Επενδύσεων - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΤΡΑΧ51 - Εργασίες: Λογιστική Πληροφόρηση - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΤΡΑΧ60 - Εργασίες: Τραπεζική - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΤΡΑΧ61: Εργασίες: Τραπεζική - Χρηματοοικονομική - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

170.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

170.0

Προσθήκη στο καλάθι

170.0

Προσθήκη στο καλάθι

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

ΤΡΑ60 - Μέσα Τραπεζικής Εργασίας - Εργασίες & Προετοιμασία Εξετάσεων

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

190.0 για 1 εκπαιδευτικό χρόνο

2+1 όλα τα βιβλία & ebooks + Δωρεάν έξοδα αποστολής

26.1

Προσθήκη στο καλάθι

26.1

Προσθήκη στο καλάθι

21.6

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

15.0

Προσθήκη στο καλάθι

13.6

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι

12.0

Προσθήκη στο καλάθι