Εισαγωγή στη Στατική


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Τεχνικής Μηχανικής

  • Καθοδήγηση Μελέτης ανά μάθημα

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

  • Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Επίλυση παλαιότερων θεμάτων εξεταστικών προηγούμενων ετών από διάφορες σχολές.

  • Επίλυση θεμάτων 1 εξεταστικής

Επίλυση θεμάτων μιας εξεταστικής οποιασδήποτε σχολής έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

 

 

Διδασκαλία σε video lessons,  Μεθοδολογία,  Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις. 

Κεφ.1: Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας
1.2 Ροπές αδράνειας απλών γεωμετρικών σχημάτων
1.4 Λυμένα θέματα εξετάσεων
Κεφ.2: Ισορροπία Δυνάμεων
Κεφ.5: Εύκαμπτοι φορείς
5.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Φωτογραφία Καθηγητή

Χρυσόστομος Μπάλλας

ΕΜΠ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
Μαθήματα
ΑΕΙ-ΤΕΙ:Μηχανική- Αντοχή Υλικών, Στατική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Αντισεισμικό Σχεδιασμό κ’ Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών, Εδαφομηχανική, Οδοποιία, Γραμμικό Σχέδιο, ΣΜΑ 50, ΣΜΑ 51
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Ο διδασκόμενος ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικάσία ώστε, καθοδηγούμενος μέσω στοχευμένων ερωτήσεων να μπορεί από μόνος του να καταλήξει στις λύσεις κ’ στα συμπεράσματα. Η συνεχής εξάσκηση κ’ η επανάληψη είναι τα κλειδιά για την απόκτηση της γνώσης κ’ του πρακτικού τρόπου εφαρμογής της
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: Μεταπτυχιακός τίτλος στον Δομοστατικό Σχεδιασμό των Κατασκευών (Imperial College London- Distinction)

2002: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ

Διδακτική Εμπειρία
Εμπειρία σε Ιδιωτικά φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τα μαθήματα Πολιτικού Μηχανικού.
Επιπλέον σημαντική εμπειρία ανάπτυξης/ εκπαίδευσης νεότερων Μηχανικών στην πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου σπουδών τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός