Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Γλώσσας C

  • Καθοδήγηση Μελέτης ανά μάθημα

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

  • Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Επίλυση παλαιότερων θεμάτων εξεταστικών προηγούμενων ετών από διάφορες σχολές.

  • Επίλυση θεμάτων 1 εξεταστικής

Επίλυση θεμάτων μιας εξεταστικής οποιασδήποτε σχολής έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

 

 

Διδασκαλία σε video lessons,  Μεθοδολογία,  Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις. 

1. Χρήση Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος
Εργαλεία Ανάπτυξης Προγραμμάτων
2. Εισαγωγή στη Γλώσσα C
3. Υποπρογράμματα
Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών
4.Πίνακες
Μονοδιάστατοι Πίνακες
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Παπαϊωάννου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μαθήματα
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Δομές Δεδομένων, Γλώσσα C, Γλώσσα C++, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Επιστήμη Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Κινηματική και Δυναμική Στερεού Σώματος Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
Θ.Ε.: ΠΛΗ, ΠΛΣ
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2003: Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2010: Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018: Ε.Μ.Π. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διδακτική Εμπειρία
2002 - 2008: Φροντιστήρια – Εκπαιδευτικοί οργανισμοί: IntelliLearn, InfoQuality, Νέοι Ευρωπαϊκοί Ορίζοντες, Αρχέτυπο.
2007 – 2008: ΙΕΚ Interdigital
2011 – Σήμερα: ΑΡΝΟΣ Κέντρο Πανεπιστημιακών Σπουδών – On line Education
Συγγραφικό Υλικό
«Μελέτη παράλληλων αλγόριθμων για την επεξεργασία εικόνων και γεωμετρικών ιδιοτήτων.» Αθήνα Ε.Κ.Π.Α. 2002
«Διερεύνηση της επίδρασης του μεγέθους DCT-BLOCK στην ποιότητα ψηφιακού βίντεο H.264» Αθήνα Ε.Κ.Π.Α. 2010
Φωτογραφία Καθηγητή

Παναγιώτης Σταυρόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πτυχίο Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Μαθήματα
Μαθήματα Πληροφορικής, ΠΛΗ, ΠΛΣ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Δουλεύοντας στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ έχω τη δυνατότητα αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα να εστιάσω στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες κάθε φοιτητή, παρέχοντάς του όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την πλήρη κατανόηση της διδακτέας ύλης, στοχεύοντας στην βέβαιη επιτυχία του
Σπουδές & πιστοποιήσεις

Σήμερα: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ.

2016: Πτυχίο Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτική Εμπειρία
2018-Σήμερα: Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ.
2014-2016: Ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, με αντικείμενο την οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής.
Συγγραφικό Υλικό
1. Διπλωματική Εργασία με θέμα «Intelligent use and Intergration of LMS Systems» - Πανεπηστήμιο Πατρών 2016.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός