Μικροοικονομία

Μικροοικονομία - Φοιτητικό Online Φροντιστήριο arnos.gr

 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα κύρια όργανα ανάλυσης: (α) της παραδοσιακής μικροοικονομικής θεωρίας, η οποία επικεντρώνεται στη νεοκλασσική θεωρία της αξίας και της διανομής, (β) της νέας ή σύγχρονης τάσης στη μικροοικονομική που λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα της αβεβαιότητας, αξιοποιεί τη θεωρία των παιγνίων και αναγνωρίζει την ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των συναλλασσομένων. Η παρουσίαση γίνεται σε ένα επίπεδο μεταξύ του εισαγωγικού και του προχωρημένου και προϋποθέτει τη λειτουργική γνώση των μαθηματικών του διαφορικού λογισμού σε εισαγωγικό επίπεδο.

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Στείλτε μας θέματα εξετάσεων και θα τα λύσουμε!

Κεφ. 1ο: Εισαγωγικές Έννοιες
Κεφ. 2ο: Θεωρία Ζήτησης
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 3ο: Θεωρία Παραγωγής
Κεφ. 4ο: Θεωρία Κόστους
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 5ο: Τέλειος Ανταγωνισμός
Κεφ. 6ο: Ατελής ανταγωνισμός
Κεφ. 7ο: Η λειτουργία του ιδιωτικο-οικονομικού τομέα
Κεφ. 8ο: Οι αποτυχίες της αγοράς & οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 9ο: Εξωτερικές Επιδράσεις
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 11ο: Δημόσια παραγωγή ιδιωτικών αγαθών - Δημόσιες επιχειρήσεις
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Κεφ. 12ο: Φορολογία
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις