Μακροοικονομία

To υλικό του μαθήματος αναρτάται σταδιακά. Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Στείλτε μας θέματα εξετάσεων και θα τα λύσουμε!

Προσδιορισμός εισοδήματος-Το απλό υπόδειγμα
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Προσδιορισμός εισοδήματος-Κρατικές δαπάνες & Φόροι
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Αγορά χρήματος και επιτόκιο
Εισόδημα και επιτόκιο
Η αγορά εργασίας
Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά και επίπεδο τιμών
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Ισορροπία και οικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις
Πληθωρισμός και ανεργία
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/Ασκήσεις