Διαχείριση χαρτοφυλακίου

To υλικό αναρτάται σταδιακά. Στείλτε μας τα θέματα εξετάσεων να τα λύσουμε!

Κεφ. 7ο: Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
Φωτογραφία Καθηγητή

Αναστάσιος Σταυρόπουλος

Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.
«Master of Business Administration (MBA)» & «Msc στην Τραπεζική»
Μαθήματα
ΕΑΠ: ΔΕΟ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η εκπαιδευτική μου φιλοσοφία στηρίζεται στο να μπορέσει η θεωρητική γνώση που θα λάβουν οι φοιτητές να τους βοηθήσει να αντιλαμβάνονται καλύτερα το εξωτερικό Χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν καθημερινά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2005 «Μεταπτυχιακός Τίτλος - Diploma in Management Studies» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University.

2006 «Master of Business Administration (MBA)» από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University. Βράβευση: «Best student in managing information»

2015 Msc στην Τραπεζική από το ΕΑΠ.

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα Κέντρο Αρνός
Συγγραφικό Υλικό
«Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και μέθοδοι δημιουργίας ανάγκης σε Χρηματοοικονομικά προϊόντα»
«Διερεύνηση της μεθόδου των ηλεκτρονικών προμηθειών και του κόστους απόκτησης υλικών από τις Ελληνικές επιχειρήσεις».
«Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η πρώτη υιοθέτηση αυτών στην Ελλάδα».

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός